09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Medewerkers, vrijwilligers, stagiairs

Medewerkers

De specifieke aanpak van palliatieve zorg vereist van de medewerkers een degelijke palliatieve opleiding en een permanente scholing in de medische en verpleegkundige discipline gericht op een efficiënte en maximale pijn- en symptoomcontrole.
Naast de technische competentie wordt van de begeleiders ook een grote menselijke, sociale vaardigheid verwacht in hun contact met de terminale patiënt en zijn nabestaanden.

 

Vrijwilligers

Voor sommige aspecten van de totaalzorg wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Zij worden vooraf opgeleid en krijgen tijdens hun engagement verdere vorming en begeleiding.
De vrijwilligers engageren zich voor minstens zes uur per week. Dit kan in de voormiddag van 9.00 tot 14.30 uur of in de namiddag van 14.30 tot 20.00 uur.
Wil jij ook vrijwilliger worden? Contacteer dan Alice Van Daele, vrijwilligersverantwoordelijke van de afdeling via alice.vandaele@azstlucas.be of tel.: 09 224 51 95. U wordt dan uitgenodigd op een selectiegesprek. Meer informatie over het vrijwilligerswerk op de palliatieve eenheid vindt u hier.

 

Stagiairs

Laatstejaarsstudenten verpleegkunde kunnen stage lopen op de afdeling palliatieve zorg. Stageaanvragen worden gericht aan mevrouw Nancy Criel, dienstverantwoordelijke, tel. 09 224 51 94.
Ook professionelen die een bijkomende vorming palliatieve zorg volgen, kunnen stage doen op de afdeling.
Een voorwaarde is dat de stage voor studenten minimum drie weken duurt en voor professionelen met een bijkomende vorming palliatieve zorg minimum een week.