09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Opname

Al wie bij de verzorging van een palliatieve patiënt betrokken is, kan een aanvraag tot opname in de palliatieve eenheid doen. Een opname gebeurt pas na overleg tussen de behandelende arts of de huisarts en de verantwoordelijke arts van de afdeling.

Vóór de eigenlijke opname wordt de patiënt en/of zijn familie uitgenodigd voor een bezoek aan de afdeling. Er is volop gelegenheid voor vragen rond praktische afspraken, financiële aspecten en de organisatie van de afdeling.

 

Wanneer kunnen patiënten opgenomen worden op de afdeling palliatieve zorg?

  • Er is sprake van een terminale ziekte.
  • De levensverwachting is beperkt.
  • In zijn huidige situatie (thuis of in een instelling) lijdt de patiënt pijn of andere ongemakken.
  • De patiënt gaat akkoord met opname op de afdeling.

 

Hoe een aanvraag tot opname indienen?

Een schriftelijke aanvraag tot opname wordt gericht aan:

AZ Sint-Lucas
Dr. J. Botterman
Groenebriel 1
9000 Gent
via e-mail: sppalliatieve@azstlucas.be of jacky.botterman@azstlucas.be
via fax: 09 224 58 49

Voor dringende opname kan de huisarts of verwijzend specialist contact opnemen met het secretariaat van dr. Botterman (09 224 66 20) of met de afdeling palliatieve zorg (09 224 51 94).

 

Financieel

Een opname op de afdeling palliatieve zorg is niet duurder dan een opname op een andere afdeling in het ziekenhuis.
In geen geval kan de financiële situatie een belemmering vormen voor opname van een patiënt.