09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Visie

Palliatieve zorg vraagt een individueel aangepaste, intensieve zorg en begeleiding. We streven naar het behoud van een optimale kwaliteit van leven tot op het einde, onder meer door een afdoende pijnbestrijding. Het gebruik van toestellen of ingrepen die de patiënt afhankelijk maken en zijn/haar vrijheid belemmeren, beperken we tot een minimum.

Het stopzetten van behandelingen die op het genezen gericht zijn opent een nieuwe weg. Een weg die gericht is op het bieden van maximaal comfort. Een weg die de patiënt de kans geeft om de tijd die hem/haar rest zinvol door te brengen. We willen iedereen het recht op een efficiënte medische en verpleegkundige bijstand geven waarbij in de totaalzorg van het palliatieve ook de psychologische begeleiding en de spirituele bijstand een bijzondere plaats inneemt.

In plaats van de aandacht uitsluitend te richten op de behandeling en de evolutie van de ziekte, krijgt de patiënt de tijd en de gelegenheid om zichzelf terug te vinden, de balans van zijn/haar leven op te maken, de laatste schikkingen te treffen. Palliatieve zorg probeert aandacht te geven aan ruimte en tijd om te ‘leven’ tot op het einde en om op een menswaardige manier afscheid te nemen van dat leven. Wij willen het leven boven de ziekte uittillen door ruimte te creëren om te leven via het scheppen van zekerheid en een optimale pijn- en symptoomcontrole. Maar evenzeer door ruimte in te vullen met leven, waarbij de patiënt de norm is, de zorg voor familie veel aandacht krijgt en de zorg voor het lichaam ons uiteindelijk bij een ‘totale zorg’ brengt.

Deze mantel van zorg en van menselijke warmte, van liefdevolle nabijheid maakt van het palliatieve een unieke menselijke zorg. Het is immers dit ‘palliare’, deze ‘tender loving care’, die onze specificiteit kenmerkt en ons dagelijks uitnodigt om het behoud van de levenszin nog boven die van levenskwaliteit te kunnen plaatsen.

Palliatieve zorg beschouwt sterven als een natuurlijk levensproces. Vanuit die optiek gaan we in waarheid om met de ziekte, de prognose, de verdere behandeling. Het respect voor elke mens komt hierbij op de eerste plaats. We zetten ons in om de ‘zorg voor de gehele mens’ nauw te laten samenvallen met het ‘respect voor de persoon’, voor zijn waardigheid als persoon. Respect betekent voor ons ook: de waardigheid hoog houden van degenen die zelf niet (meer) voor hun waardigheid kunnen opkomen. We geven de patiënten aandacht en alle tijd. Ze kunnen rekenen op de deskundigheid van alle medewerkers die instaan om het unieke van palliatieve zorg te realiseren en te borgen. Hun inzet en aanwezigheid is er om gewoon te doen wat hier en nu nog kan.