09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Voor de familie

Bezoek

  • Bezoek is enkel toegelaten van 14.00 u tot 20.00 u. Wij vragen om daar rekening mee te houden. De patiënten bevinden zich op hun kamer of in het therapielokaal.
  • In het therapielokaal is er geen mogelijkheid om als bezoeker de therapie bij te wonen. U kunt wachten op de kamer of in de cafetaria.
  • Familie en bezoekers kunnen op onze afdeling niet overnachten, tenzij bij hoogdringendheid.
  • Het verlaten van de afdeling met een patiënt, om bv. een bezoek te brengen aan de cafetaria, wordt steeds gemeld aan een verpleegkundige.

Wat als het niet loopt zoals verwacht?

Indien de toestand van de patiënt niet positief evolueert en een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, zijn we soms genoodzaakt om naar een andere oplossing te zoeken. Als een opname in een rusthuis/ hersteloord/ woonzorgcentrum hierdoor noodzakelijk is, zult u hiervoor door de sociale dienst gecontacteerd worden. We geven de raad om voor uw familielid vroeg genoeg op zoek te gaan naar een geschikt rusthuis, met eventueel een voorlopige inschrijving, zodat de opnamekans zo groot mogelijk is.