09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

SP neuro

Algemeen

SP neuro is de afkorting van “speciale pathologie neurologie”. Het is een gesloten afdeling waar 40 patiënten met een neurologische aandoening tijdelijk verblijven om te revalideren. Een neurologische aandoening betekent een aandoening van het zenuwstelsel.

Doelstelling

Een team van zorgverleners staat voor u klaar:

  • U staat onder het medisch toezicht van dr. Mia Vantomme. Zij is verantwoordelijk voor uw opname en later voor uw ontslag.
  • De verpleegkundigen zorgen voor de hygiënische zorgen en medicatiebedeling.
  • De kinesitherapeut zorgt voor uw beweeglijkheid.
  • De ergotherapeut helpt u de activiteiten van het alledaagse leven weer op te nemen.
  • De logopedist zorgt voor uw eventuele spraak-, slik- en geheugenproblemen.
  • De sociaal assistent helpt u bij eventuele maatschappelijke problemen.
  • De logistiek assistent zorgt voor uw maaltijd welke dagelijks bevraagd wordt en begeleidt u naar een eventueel onderzoek in campus Volkskliniek. De onderzoeken die in campus Sint-Lucas plaats vinden,
    gebeuren via ambulancevervoer.

Al deze zorgverleners streven er samen naar om u een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden.

Brochure