Lettergrootte: a a a

Aanvraagformulier medische beeldvorming

Vanaf 1 maart 2013 dient het voorschrift Medische Beeldvorming aan nieuwe voorwaarden te voldoen.
 
Op het voorschrift dient te worden vermeld:

  1. de naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geslacht van patiënt;
  2. relevante klinische inlichtingen;
  3. diagnostische vraagstelling;
  4. de relevante bijkomende inlichtingen zoals allergie, diabetes, nierinsufficiëntie, zwangerschap, implantaat of andere;
  5. de voorgesteld(e) onderzoek(en);
  6. de vorige relevante onderzoek(en) in verband met de diagnostische vraagstelling zoals CT, NMR, RX, echografie, andere of onbekend;
  7. de stempel voorschrijver met vermelding van naam, voornaam, adres en identificatienummer;
  8. datum van het voorschrift;
  9. handtekening van de voorschrijver;

Een apart aanvraagformulier per klinische vraagstelling is vereist.
Een voorschrift dat afwijkt van de nieuwe regels is niet geldig.

U vindt hier het aangepaste aanvraagformulier medische beeldvorming.