Heelkunde 6 (neurochirurgie)

09 224 51 74
Straat 74

Op deze pagina

Op de afdeling heelkunde 6 liggen patiënten die een neurochirurgische ingreep ondergingen.

Tim De Jaeger Heelkunde 4

Tim De Jaeger

Dienstverantwoordelijke Heelkunde 6 tim.dejaeger@azstlucas.be
09 224 51 74 straat 74

Wat is neurochirurgie?

Neurochirurgie is de medische specialiteit die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van aandoeningen die het zenuwstelsel aantasten: de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Een neurochirurg biedt chirurgische (via een operatie) of niet-chirurgische hulp, afhankelijk van de aard en de oorzaak van de ziekte of het trauma. De neurochirurg maakt deel uit van een multidisciplinair artsenteam waar onder andere ook de intensivist, de neuro-oncoloog, de interventionele radioloog, de neuroloog en de pijntherapeut toe behoren.

Wie zorgt voor jou op de afdeling neurochirurgie?

De artsen

Op onze dienst werken zes neurochirurgen. De arts die jou heeft laten opnemen is je contactpersoon en de eindverantwoordelijke voor je verblijf. De opvolging op de afdeling gebeurt door alle neurochirurgen. Alle informatie wordt binnen het team gedeeld en genoteerd in je dossier. Als het nodig is, gebeurt er dagelijks onderling overleg. Op de afdeling toert elke dag een van de artsen. Ook in het weekend verzekert een van de neurochirurgen de wachtdienst.

Als je dat wil, kan je familie ook de neurochirurg spreken op de consultatie. Vraag ernaar bij de verpleegkundige van de afdeling of op het secretariaat neurochirurgie.

De neurochirurgen werken ook in de ziekenhuizen van Dendermonde, Eeklo en Zottegem. Als je uit een van deze centra bent doorverwezen, is een transfer naar het ziekenhuis in je eigen regio mogelijk (als het medisch kan). De verdere opvolging en consultaties kunnen dan ook daar.

De verpleegkundige

De verpleegkundigen verzorgen je vanaf opname tot ontslag. Ze werken ook actief mee aan je revalidatieproces. Als je vragen of problemen hebt, kun je bij hen terecht.

Logistieke dienst

De logistieke dienst verzorgt de persoonlijke maaltijdbevraging.

Schoonmaak

De dienst schoonmaak houdt je kamer (en de afdeling) kraaknet.

De kinesitherapeut

Na rugchirurgie leert de kinesitherapeut je terug functioneel om te gaan met je rug. Je volgt een eenmalige groepssessie ‘rugschool’, waar we je rugsparende technieken aanleren en informatie geven over waar je de eerste zes weken na de ingreep rekening mee moet houden. De ‘rugschool’ vindt plaats in de oefenzaal van de afdeling op een afgesproken dag om 10 uur. Na hersenchirurgie omvat de kinesitherapie vooral algemene motorische revalidatie (gangreëducatie, krachttraining en evenwichtsoefeningen).

Als het nodig is kun je de therapie na je ontslag thuis of in een revalidatiecentrum verder zetten.

De logopedist

De logopedist/afasioloog onderzoekt en behandelt neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen. Bijvoorbeeld, bij een hersentumor, een hersenbloeding of een hersentrauma volgen ze cognitieve, communicatie- en slikstoornissen op. De opvolging start zo vroeg mogelijk en vaak al op de afdeling intensieve zorg.

Bij wakkere hersenchirurgie verloopt de begeleiding door een logopedist/afasioloog in verschillende stadia.

De ergotherapeut

De ergotherapie richt zich op het herwinnen van je zelfredzaamheid binnen de “activiteiten van het dagelijkse leven” (ADL). Tot de ADL-activiteiten behoren onder andere persoonlijke zorg, verplaatsing, voeding ... Door observatie, oefening en evaluatie zoekt de ergotherapeut samen met jou naar de meest geschikte therapie.

De ergotherapeut helpt je de bewegingen die moeilijk zijn te trainen of een methodeverandering aan te leren. Als het nodig is, geeft de ergotherapeut ook advies en training in ergonomische technieken en het gebruik van hulpmiddelen.

De sociale dienst

Je kunt een beroep doen op de sociale dienst voor hulp bij sociale, psychische en relationele moeilijkheden door je ziekte, verblijf en behandeling in het ziekenhuis.
Je kunt bij hen ook terecht met praktische problemen en vragen van financiële of administratieve aard. De maatschappelijk werker regelt onder andere thuishulp, uitleenmateriaal en zoekt samen met jou naar een geschikte oplossing als je revalidatie nodig hebt.

De begeleidingsverpleegkundige oncologie of psycholoog

De begeleidingsverpleegkundige of psycholoog komt zo nodig bij jou en je familie langs om een persoonlijk zorgtraject voor te bereiden.

De diëtist

De diëtist bekijkt welke aanpassingen er eventueel in je voedingspatroon nodig zijn voor een beter herstel.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Elke week is er op woensdag een overleg tussen de arts, de verpleegkundige, de kinesitherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtist, de sociale dienst en de begeleidingsverpleegkundige. Familieleden van lang verblijvende patiënten kunnen de vergadering bijwonen. Dat kan op hun of ons initiatief.

Ontslag

We streven een optimalisering van de zorg na, daarom proberen we je verblijf zo kort mogelijk te houden. Bij de opname krijg je al een ontslagdatum, maar soms vraagt de ontslagplanning meer aandacht en moeten we de datum tijdens je verblijf bijsturen.

Vaak ben je voldoende geholpen met wat extra ondersteuning thuis. Als er door je aandoening een vermindering is van je neurologische functies of als je thuis minder goed omkaderd bent, zoeken we naar een revalidatiedienst binnen of buiten ons ziekenhuis. Wachttijden voor die diensten of centra zijn soms lang, daarom bespreken we dat al (vroeg) tijdens tijdens je verblijf.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-juli-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by