Lettergrootte: a a a

WE-Care

Welness and Excercise CAncer REvalidation

Bij de diagnose van kanker komt alles in een stroomversnelling: talloze onderzoeken, misschien wel een operatie en een lange, vaak intensieve behandeling. Na deze soms zware periode kijkt u ernaar uit om het leven van ervoor te hernemen. Dit verloopt niet altijd vanzelfsprekend.
Emotioneel moet er nog heel wat verwerkt worden, maar ook fysiek zijn de gevolgen nog duidelijk voelbaar.

In deze periode ontstaan er ook vragen over de toekomst. Komt mijn energie terug? Kan ik het werk hervatten? Kan ik terug mijn rol binnen het gezin opnemen? U denkt na over wat u vanaf nu zelf kunt doen.
Bewegen en een gezonde levensstijl zijn hierbij zaken die u zelf in de hand hebt en een positief effect teweeg brengen. Zowel met bewegen als met een gezonde levensstijl kunt u zelf actief aan de slag gaan.

Met het revalidatieprogramma WE-care willen we dit moment aangrijpen om enerzijds aandacht te geven aan deze, vaak op de achtergrond geplaatste, periode van herstel en verwerking. Anderzijds heeft het tot doel u te motiveren naar een gezonde en actieve levensstijl en een aanzet te geven voor een nieuwe start. Bewegen en informeren staan centraal in het WE-care programma.

 

Bewegen

Vermoeidheid is één van de belangrijkste nevenwerkingen tijdens, maar ook vooral na de behandeling van kanker. Kankergerelateerde vermoeidheid is ernstiger en overweldigender dan dagelijkse vermoeidheid. Extra rust brengt hierbij weinig of geen verandering.

Door deze vermoeidheid zult u minder gaan bewegen waardoor uw conditie en spierkracht afneemt, wat dan weer de vermoeidheid versterkt. Naast dit fysieke effect is er ook een grote impact op het mentale en emotionele welbevinden. Bewegen bevordert hierbij het herstel.

Het is aangetoond dat regelmatig bewegen na de behandeling van kanker een gunstige impact heeft op de kans op genezing. Ook vermoeidheidsklachten kunnen hierdoor verbeterd worden. Bovendien heeft een gezonde en actieve levensstijl een positief effect op zowel het mentale als het fysieke welbevinden.

Tijdens WE-care stellen we als doel de persoonlijke conditie te verhogen waardoor de vermoeidheid zal afnemen. Zo zullen de dagelijkse activiteiten opnieuw beter haalbaar worden. Ook willen we motiveren tot een verdere actieve en gezonde levensstijl na het revalidatieprogramma.

 

Informeren

Het verwerven van informatie en inzicht over de verschillende aspecten van kanker kunnen gevoelens van angst en onzekerheid verminderen en helpen om op een positieve manier met de ziekte en haar gevolgen om te gaan. Er worden verschillende infosessies aangeboden betreffende verschillende thema’s (o.a. voeding, vermoeidheid/concentratie en geheugenproblemen, seksualiteit, ‘hoe de draad terug opnemen’, relaxatie en mindfulness). Het kan gebeuren dat een infosessie buiten uw revalidatieprogramma valt. U wordt hier ook voor uitgenodigd.
Meer informatie hierover krijgt u tijdens uw gesprek met de begeleidingsverpleegkundige of psycholoog van het oncologisch begeleidingsteam.

 

Doelgroep

- Herstellende patiënten met een oncologische of hematologische aandoening.

- Op het einde of (kort) na de curatieve (genezende) behandeling.

- Patiënten die gemotiveerd zijn om het volledige programma te volgen.

 

Revalidatieprogramma

Onder deskundige begeleiding van een kinesitherapeut wordt gedurende 12 weken gewerkt aan de fysieke conditie op maat van elke individuele deelnemer. Er wordt getraind op maandag- en vrijdagvoormiddag. De infosessies relaxatie en mindfulness worden in aansluiting met de fysieke training gegeven. De andere infosessies worden apart gegeven.

16 november 2020 - 11 februari 2021 Het programma vind je hier

 

Praktische info

Deelname kan na een gesprek met de begeleidingsverpleegkundige of psycholoog van het oncologisch begeleidingsteam. Er wordt ook een fysieke geschiktheidstest uitgevoerd door de hartspecialist en fysiotherapeut. Nadien ontvangt u het volledige programma met data, uren en locaties.

 

Contact

Voor meer informatie over inschrijvingen, kostprijs en de inhoud van de infosessies kunt u terecht bij uw begeleidingsverpleegkundige of psycholoog van het oncologisch begeleidingsteam.