Elektronische communicatie met verwijzers

Over welke soorten berichten gaat het?

 • Berichten met patiëntgebonden medische gegevens (bv. ontslagbrief, protocol, labo,...): nagenoeg alle medische diensten in AZ Sint-Lucas werken voor het beveiligd elektronisch versturen van verslagen met de eHealthBox.
 • Berichten met administratieve inhoud: AZ Sint-Lucas stuurt ook berichten via de eHealthBox die betrekking hebben op opname, ontslag, contacten op de spoedafdeling en overlijden van patiënten (enkel als de patiënt een verwijzer heeft opgegeven voor het laatste contact).

Veelgestelde vragen over eHealthbox

 • Wat is de eHealthbox?

  De eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die door de overheid wordt aangeboden aan alle zorgverstrekkers met een eHealth-certificaat. Via jouw eHealthBox kun je eHealth-berichten versturen naar en ontvangen van verschillende zorgactoren. Klik hier voor meer informatie over de eHealthBox.

 • Hoe krijg ik toegang tot mijn eHealthBox?

  Vóór je gegevens van je eHealthBox kunt raadplegen, moet je over de nodige eHealth-certificaten beschikken. Als je deze nog niet hebt, kunt je deze aanvragen via deze link. Neem contact op met je softwareleverancier om je hierbij te begeleiden.

 • Hoe kan ik berichten in mijn eHealthBox raadplegen?
  • Bepaalde huisartsenpakketten hebben de mogelijkheid om rechtstreeks berichten op te halen uit de eHealthBox. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw softwareleverancier.
  • Via de Hector-/Medimail-toepassing van HealthConnect (Corillus) of Mediring van Mediportal, die de integratie in uw EMD-pakket verzorgen. Meer info over de Hector-toepassing leest u via deze link.
  • Het verzenden kan in verschillende formaten (ala-lab, dma-lab, hdm-lab, dma-rep, ADRXML, …).
 • Wat als ik enkel nog elektronisch verslagen/berichten wens te ontvangen?

  Als je enkel nog elektronische verslagen/berichten wenst te ontvangen, kun je dit melden via annick.martens@azstlucas.be. Wil je daarnaast toch nog een versie op papier, gelieve dit dan expliciet te vermelden, anders krijg je enkel nog een elektronisch verslag. Hou er wel rekening mee dat bepaalde afdelingen nog steeds papieren verslagen kunnen blijven versturen (bv. oogheelkunde).

 • Andere vragen ivm elektronische communicatie?

  Voor alle opmerkingen omtrent elektronische communicatie, kun je mailen naar helpdesk@azstlucas.be of bellen naar Ludwig Dobbelaere - 09 224 50 48 of Annick Gevaert – 09 224 61 53.

  Vermeld in de mail zeker:

  • Naam en voornaam
  • RIZIV-nummer
  • Telefoonnummer
  • Praktijkadres (privé of in ziekenhuis)
  • Naam softwarepakket

Cozo voor de huisarts: medische beeldenportaal

Zowel de arts als de patiënt kunnen aan de hand van referenties in het verslag het betrokken onderzoek openen. Deze beide toegangen moeten ervoor zorgen dat het branden van cd's gelimiteerd kan worden tot het minimum en dat je, wanneer je dit nodig hebt, op eenvoudige wijze over alle informatie kunt beschikken om je patiënt de correcte behandeling, informatie en ondersteuning te geven.

Meer informatie op www.cozo.be

Preopnamebalie: info voor de huisarts

Patiënten die een ingreep krijgen en moeten overnachten in het ziekenhuis worden na de consultatie bij de arts doorverwezen naar de preopnamebalie.

De balie wordt tijdens de week van 8 tot 18 uur bemand door ervaren verpleegkundigen. Zij vullen tijdens dit contact samen met de patiënt de preoperatieve vragenlijsten in, nemen de verpleegkundige anamnese af, bevragen de thuismedicatie en spreken -indien nodig- de preoperatieve onderzoeken af. Alle verzamelde informatie wordt meteen vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

De verpleegkundige maakt een eerste risico-inschatting van de omkadering die de patiënt na zijn ingreep zal nodig hebben en zo nodig wordt de interne liaison geriatrie en/of de sociale dienst op de hoogte gebracht van de toekomstige opname van de patiënt. Bij de opname wordt er dus al over ontslag gesproken. De patiënt kan zich op deze manier optimaal voorbereiden op de ingreep én het ontslag uit het ziekenhuis.

eForm preoperatief beleid

In functie van het type ingreep, leeftijd en comorbiditeiten van je patiënt zijn mogelijk bijkomende onderzoeken nodig. Deze kunnen door jou, als huisarts, uitgevoerd worden of in het ziekenhuis. Om de patiënt veilig onder narcose te kunnen brengen, hadden we graag ten laatste 72 uur voor de geplande ingreep de resultaten van de verschillende onderzoeken in ons bezit. We vragen om de gegevens en resultaten naar het ziekenhuis op te sturen via het eForm-preoperatief beleid.

Verwijzen naar AZ Sint-Lucas? Doe het met een eForm

Klinisch laboratorium

Het klinisch laboratorium zorgt voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de aanvragende artsen en diensten voor analyses verspreid over verschillende domeinen:

 • Klinische Chemie (biochemie, hormonologie, serologie, immunologie)
 • Toxicologie en Therapeutische Drug Monitoring (TDM)
 • Microbiologie (bacteriologie, virologie en infectieuze serologie)
 • Hematologie (celtelling, beenmergen, stolling, flow cytometrie en transfusie)
 • Point-of-Care Testing (POCT; glucose, bloedgassen, ACT)
 • Moleculaire biologie (PCR, FISH)

De klinisch biologen staan samen met de andere medewerkers steeds klaar om jouw vragen hieromtrent te beantwoorden.

Alle info over het lab

Vacatures voor artsen

Bekijk ze hier

Deelname MOC

Meer over het MOC

Richtlijnen voor kankerbehandeling

Bekijk de richtlijnen
Focus

Huisartsenmagazine Focus

Driemaal per jaar maken we een magazine met medisch nieuws voor huisartsen in de omgeving van ons ziekenhuis.

Lees ze hier online.

Adreswijzigingen

Als huisarts kun je adreswijzigingen doorgeven aan mevr. Annick Martens, tel. 09 224 61 27 of annick.martens@azstlucas.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 06-maart-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by