Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren voor en samen met elke patiënt en zijn familie, daar staan we voor. We streven naar een voortdurende verbetering van onze zorgprocessen.

Patiëntveiligheid

We nemen zelf een heel aantal maatregelen om jouw zorg zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar als patiënt kun je ook een handje helpen.

Lees meer

Kwaliteit

We staan voor kwaliteitsvolle en veilige zorg voor alle patiënten. We laten onze kwaliteit ook onderzoeken door de overheid en externe organisaties.

Lees meer

Patiëntenparticipatie en patient empowerment

Als ziekenhuis staan we voor persoonsgerichte zorg. De kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel.

Lees meer

Kwaliteitsverbetering

We zetten continu projecten en acties op om de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening te verbeteren.

Lees meer

Ombudsdienst

Ben je niet volledig tevreden over je behandeling of je verblijf? Bespreek je opmerkingen zo snel mogelijk met de hoofdverpleegkundige van je afdeling of je arts. Als dat niet voldoende is, kun je een beroep doen op de ombudsdienst.

Lees meer

Leren uit incidenten

Ondanks alle inspanningen die we doen om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kan er wel eens iets anders lopen dan verwacht.

Lees meer

Jouw privacy, onze zorg

Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Lees meer

Patiëntenrechten

Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid tussen zorgverlener en patiënt. Dat is belangrijk om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Lees meer
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 09-juni-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by