Disclaimer

AZ Sint-Lucas biedt op deze website informatie aan die we met de grootste zorg hebben samengesteld. Toch kunnen we niet continu de juistheid ervan garanderen. Als wij verwittigd worden over foute gegevens op onze website, zullen wij ze verbeteren of verwijderen.

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleeg je best je behandelende arts of verpleegkundige.

We bieden geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en zijn in geen geval aansprakelijk voor de schade die daar, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

De gegevens en het beeldmateriaal op onze website zijn eigendom van AZ Sint-Lucas. We geven de toestemming om de informatie af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat ze enkel voor eigen informatieve doeleinden worden gebruikt. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie van de aangeboden informatie voor derden is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van AZ Sint-Lucas. Neem daarvoor contact op met onze dienst communicatie.

Aansprakelijkheid

AZ Sint-Lucas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen. Ook niet voor de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen of voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij degene die de informatie gebruikt, op welke manier dan ook.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 09-april-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by