Myelodysplastisch syndroom (MDS)

Afdeling: Hematologie

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een clonale afwijking of uitrijpingsstoornis van één stamcellijn in het beenmerg.

Deze aandoening uit zich als een tekort aan rode bloedcellen, bloedplaatjes of welbepaalde witte bloedcellen, neutrofielen, of gecombineerde tekorten.

Myelodysplasie heeft veel verschijningsvormen met een onderling verschillend verloop. Soms kan dit evolueren naar een acute myeloide leukemie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by