Nierkanker, een tumor in de nieren, wordt in België jaarlijks bij ongeveer 1.700 mensen vastgesteld. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Nierkanker is de elfde meest voorkomende kanker in België. De laatste jaren krijgen in België gemiddeld 1.700 mensen de diagnose nierkanker, een 600-tal mensen overlijden eraan. Nierkanker komt bijna dubbel zoveel voor bij mannen. Bij kinderen komt nierkanker zelden voor, maar gaat het vaak om heel grote tumoren. Over het ontstaan van nierkanker is weinig bekend. Roken, overgewicht en hoge bloeddruk kunnen mogelijk een rol spelen.

Bij ouderen is de meest voorkomende tumor van de nier het niercelcarcinoom of hypernefroom. Ongeveer 80% van alle nierkankers zijn hypernefromen. Ze treffen vooral mensen tussen 50 en 80 jaar. Deze tumor ontstaat in de nierbuisjes die deel uitmaken van de filtertjes in de nier. De tumor geeft pas laat klachten. Dat komt omdat er relatief veel ruimte is rondom de nier en pijnklachten pas optreden als er ruimtegebrek optreedt. Er wordt tegenwoordig nogal eens bij toeval, bv. bij een echo-onderzoek, een relatief kleine tumor gevonden. Als de tumor groter wordt, dan zal bloedverlies in de urine meestal het eerste teken zijn dat er iets mis is. Helaas is kanker van de nier vaak agressief van aard en kan snel uitzaaien naar andere organen. Behandeling van dit type tumor hangt af van het stadium waarin de diagnose gesteld wordt. Alle patiënten met nierkanker worden besproken op de MOC-vergadering (medisch oncologisch consult). Op deze vergadering overleggen de verschillende specialisten en eventueel ook de huisarts over de beste therapie voor de patiënt. Als het om een gelokaliseerd proces gaat, bestaat de behandeling uit een gedeeltelijke of volledige wegname van de aangetaste nier:

  • Robot partiële nefrectomie
  • Radicale nefrectomie

Een iets andere vorm van nierkanker is een tumor die ontstaat in het nierbekken of in de urineleiders: overgangsepitheelcarcinoom. Overgangsepitheel is een laagje cellen waarmee de binnenkant van het nierbekken, de urineleiders en de blaas is bekleed. Deze soort nierkanker gaat vaak gepaard met tumoren in de blaas. Hierbij is het meestal noodzakelijk dat zowel de nier als de volledige urineleider weggenomen wordt tot aan de blaas:

  • Radicale nefro-ureterectomie (34)
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 05-december-2020.

Urologie, andrologie, steenkliniek

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by