Prenatale diagnostiek

Op het moment dat:

  • de gynaecoloog een vermoeden heeft van een afwijking of risico bij de ongeboren baby,
  • er echografisch, via bloedafname of vruchtwaterpunctie een (ernstige) afwijking of risico wordt vastgesteld,

kun je voor de keuze komen te staan om de zwangerschap al dan niet stop te zetten.

Het kan zelfs noodzakelijk zijn voor moeder of ongeboren baby dat de zwangerschap afgebroken wordt. Op dat moment moet je moeilijke beslissingen nemen.

Voor sommige mensen is het snel duidelijk. Voor anderen kan het gepaard gaan met verwarrende en onzekere gedachten. Het kan onwerkelijk aanvoelen dat dit je overkomt. Misschien hebben jij en je omgeving andere meningen in verband met het al dan niet afbreken van de zwangerschap.

Hoe neem je in deze omstandigheden een beslissing? Wat heb je nodig om tot een beslissing te komen?

Gesprek en begeleiding

Alles op een rijtje zetten en in alle rust samen met een psycholoog de opties en consequenties overlopen, kan verhelderend zijn en kracht geven. Misschien heb je nood aan meer informatie of meer bedenktijd.

Dit gesprek kan ook een aanzet geven tot verdere psychologische begeleiding indien gekozen wordt voor de beëindiging van een zwangerschap.

Ook in de weken of maanden na de zwangerschapsafbreking is er vaak de behoefte om te praten over wat er gebeurd is. Familie en vrienden kunnen deze opvang bieden.

Het is in AZ Sint-Lucas ook mogelijk om een beroep te doen op één van de psychologen die verbonden zijn aan het zorgpad Prenatale Diagnostiek.

Psychologische ondersteuning wordt kosteloos aangeboden tijdens en na de opname. Er kunnen tot drie ambulante afspraken na opname gepland worden.

Als je een beroep wilt doen op een van de psychologen verbonden aan het zorgpad prenatale diagnostiek, kun je dat doorgeven aan je gynaecoloog of vroedvrouw.

Er bestaat ook een lotgenotengroep:

Codazo (Contactgroep Zwangerschapsonderbreking na prenataal onderzoek):

www.cozapo.org - info@cozapo.org

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-juli-2021.

Gynaecologie en verloskunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by