Informatie voor de arts-stagiair

Welkom in AZ Sint-Lucas! Binnenkort kom je stage lopen op een van onze diensten. We hopen je de komende periode heel wat mogelijkheden en leermomenten te kunnen aanbieden. Op deze pagina vind je alvast de meest noodzakelijke informatie zodat je snel wegwijs geraakt in onze organisatie. We wensen je alvast een fijne en leerrijke stage toe.

Badge en login

Als stagiair krijg je een badge die je de nodige toegang geeft tot het ziekenhuis, interne gangen en de afdeling, maar ook tot de IT-toepassingen die je nodig hebt om je stage vlot te laten verlopen. De badge dient als identificatie voor patiënten en bezoekers, draag hem dus altijd op een zichtbare plaats.

Waar afhalen?

Je kunt je badge en login op je eerste werkdag afhalen aan het centraal onthaal van het ziekenhuis.

Na je stage

Op de laatste dag van je stage lever je de badge terug in via postvak 121 van de dienst P&O. De dag na je stage worden de rechten van badge en login automatisch afgesloten. Je badge verloren of niet ingeleverd? Dan zal je 15€ aangerekend worden.

Login

Wat betreft je login rekenen we er op dat je je aan de spelregels houdt. Als er misbruik wordt vastgesteld, kan dit ernstige gevolgen hebben voor je stage.

 • Gebruik de IT-toepassingen enkel met toestemming (van je stagementor of de collega die je op dat moment begeleidt).
 • Zoek en gebruik enkel gegevens die je nodig hebt om je stage vlot te laten verlopen.
 • Indien je niet zeker bent van een IT-handeling, vraag het dan nog eens na.
 • Print enkel documenten af, na toestemming van je stagementor of aangestelde collega.
 • Doorschrap op geprinte documenten eventueel de patiëntengegevens zodat deze volledig onleesbaar worden.

Woon-werkverkeer

Auto

Met je badge kun je gratis parkeren in het parkeergebouw vanaf de derde verdieping. De eerste twee verdiepingen van de parkeertorens zijn voorbehouden voor patiënten en bezoekers. Op je eerste stagedag neem je een ticket uit de automaat maar dat hoef je niet te valideren. Met je badge kun je 's avonds uitrijden. Op je laatste stagedag vraag je aan het onthaal een uitrijticket met de melding 'laatste dag stage - badge ingeleverd'.

Fiets

Met je badge krijg je toegang tot de afgesloten fietsenstallingen voor medewerkers. Er is er een onder de parkeertoren (tegenover de huisartsenwachtpost) en een aan de voorkant van het gebouw, naast het personeelsrestaurant. De eerste en laatste dag van je stage gebruik je de open fietsenstallingen aan de ingangen van het ziekenhuis.

We vragen om de afgesproken locaties te respecteren.

Je weg vinden

Het ziekenhuis is onderverdeeld in straten. Er hangen overal wegwijzers (aan het plafond) met daarop de nummers van de straten. De spoedafdeling is altijd in het rood aangeduid en de uitgang in het groen.

Een paar tips:

 • Als je op een afdeling komt langs de gewone weg, dan is kamer 1 altijd de eerste kamer op de linkerkant. De kamernummering loopt in wijzerzin door.
 • Als je zelf door het ziekenhuis loopt, gebruik dan zoveel mogelijk de interne gangen op de verdiepingen.
 • Met je badge heb je toegang tot de in- en uitgangen voor medewerkers. De zijdeuren kunnen je veel stappen sparen. Het is soms even zoeken naar alle "sluipwegen", maar het loont de moeite.

Eten in AZ Sint-Lucas

We heten je welkom in ons personeelsrestaurant in straat 46. Als student heb je recht op de personeelstarieven na vertoon van je badge. Het personeelsrestaurant is elke dag open van 11u tot 14u30 en er is een ruime keuze tussen warme en koude gerechten, vis, vlees of vegetarisch. Je bent niet verplicht om iets te kopen, je mag in het personeelsrestaurant ook je eigen maaltijd opeten. In het weekend en op feestdagen kun je terecht in de bistro. Daar krijg je op die momenten ook personeelskorting. Op andere dagen mag je niet naar de bistro in arbeidskledij en gelden er ook geen personeelstarieven.

Heb je meer zin in een belegd broodje? Dan kun je terecht in broodjeszaak DeliZone in straat 45, naast de optiek. Hier kun je geen gebruik maken van het personeelstarief. De openingsuren vind je hier terug.

Betalen doe je met een bankkaart (cash is niet mogelijk).

Beroepsgeheim

Alle medewerkers en studenten in het ziekenhuis houden zich strikt aan het beroepsgeheim. Concreet moet je deze regels volgen:

 • Niemand heeft het recht om een medisch dossier in te kijken, tenzij met toestemming van de behandelende arts.
 • Medische secretariaten en archiefruimten zijn enkel toegankelijk voor de personen die er werken, tenzij met toestemming.
 • Behalve de informatie die je beroepshalve moet geven, mag je geen informatie doorgeven, zoals namen van patiënten, waar ze opgenomen zijn of voor welke aandoening ze behandeld worden.
 • Behalve de informatie die je beroepshalve intern moet geven, mag je enkel informatie via de telefoon doorgeven als je zeker bent van de identiteit van de gesprekspartner en op voorwaarde dat de dienstverantwoordelijke of de verantwoordelijke arts akkoord gaat.
 • Patiëntengegevens en andere overzichtslijsten met patiëntengegevens worden niet naar huis meegenomen. Je laat ze achter in de daartoe bestemde papiercontainer.

Noodnummers

Medisch noodnummer: 147

Wat is een medische noodsituatie?

 • Acuut medisch probleem
 • Reanimatie
 • Gevallen en (zwaar) gewond

Niet-medisch noodnummer: 369

Wat is een niet-medische noodsituatie?

 • Brand/technisch incident
 • Wateroverlast
 • Agressie

> Identificeer steeds jezelf.

> Vermeld duidelijk de plaats (straat, kamernummer)

> Omschrijf de situatie, schets de context


Procedures en intranet

Op het intranet kun je heel veel informatie terugvinden: het nieuws van de dag, een telefoonlijst, wachtdiensten, het menu in het personeelsrestaurant ... Je vindt er ook linken naar een aantal toepassingen/bibliotheken. eNora is onze eigen procedurebibliotheek.

Intranet

Elektronisch patiëntendossier

Sinds mei 2021 werken we in het ziekenhuis met een nieuw EPD, genaamd KompAZ. In de introductiebundel vind je alvast een korte uitleg en enkele handige weetjes om het gebruik van het EPD te personaliseren of te vereenvoudigen: het opzoeken van een dossier, het aanmaken van snelteksten, settings van de dossiercomponenten, agenda instellingen …

TIP: op onze intranetpagina staat een tegel – KompAZ artsen – met tal van instructiekaarten die je op weg kunnen helpen.

Introductiebundel KompAZ

Standaard voorzorgsmaatregelen

2021 Affiche Standaard Voorzorgsmaatregelen A3

Arbeids- en prikongevallen

Overkomt er jou iets op weg naar of van je stage of op je stage zelf, neem dan contact op met de universiteit om de nodige verzekeringspapieren in te vullen.

Ben je gewond? Ga dan onmiddellijk naar de dienst spoedgevallen en laat zeker registreren dat het om een arbeidsongeval gaat.

Prikongeval? Ga naar spoed en laat het registreren! Je krijgt dan een labo-aanvraag om een bloedstaal af te nemen. Na zes maanden zal je opnieuw opgeroepen worden voor een bloedstaal. Zo kunnen eventuele gevolgen goed worden opgevolgd.

Dragen van een dosimeter

Elke student geneeskunde die stage loopt op het operatiekwartier moet verplicht een dosimeter dragen wanneer hij /zij in aanraking komt met ioniserende stralen (te bevragen op je stagedienst).

Wanneer je in een zaal zal komen met gebruik van RX-stralen geldt volgende afspraak: de eerste keer dat je op het operatiekwartier komt, meld je je bij aanvang van je shift, mét je identiteitskaart, aan ter hoogte van de verpleegpost. Je vraagt er naar de adjunct-dienstverantwoordelijke die je zal verder helpen met de administratie en je een dosimeter bezorgt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-februari-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by