B-Care

Met het B-Care (Breast CAncer REvalidation) programma zetten we je na je behandeling tegen borstkanker aan om een nieuwe start te nemen door actief en gezond te gaan leven. Dat doen we door samen te bewegen en je goed te informeren.

Wat is het B-care programma?

Bij de diagnose van kanker komt alles in een stroomversnelling: talloze onderzoeken, misschien wel een operatie en een lange, vaak intensieve behandeling. Na deze soms zware periode kijk je ernaar uit om het leven van ervoor te hernemen. Dit verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Emotioneel moet er nog heel wat verwerkt worden, maar ook fysiek zijn de gevolgen nog duidelijk voelbaar.

In deze periode ontstaan er ook vragen over de toekomst. Komt mijn energie terug? Kan ik het werk hervatten? Kan ik terug mijn rol binnen het gezin opnemen? Je denkt na over wat je vanaf nu zelf kunt doen. Bewegen en een gezonde levensstijl heb je zelf in de hand en je kunt er zelf actief mee aan de slag.

Met het revalidatieprogramma B-care (Breast CAncer REvalidation) willen we dit moment aangrijpen om enerzijds aandacht te geven aan deze, vaak op de achtergrond geplaatste, periode van herstel en verwerking. Anderzijds willen we je motiveren om actief en gezond te gaan leven en een nieuwe start te nemen. Bewegen en informeren staan centraal in het B-care programma.

Bewegen

Vermoeidheid is één van de belangrijkste nevenwerkingen tijdens, maar ook vooral na de behandeling van kanker. Vermoeidheid bij kanker is ernstiger en overweldigender dan dagdagelijkse vermoeidheid. Extra rust brengt hierbij weinig of geen verandering.

Door de vermoeidheid ga je minder bewegen waardoor je conditie en spierkracht afneemt, wat dan weer de vermoeidheid versterkt. Dit heeft dan weer een grote impact op je mentaal en emotioneel welbevinden.

Het is aangetoond dat regelmatig bewegen na de behandeling van kanker een gunstige impact heeft op de kans op genezing. Ook vermoeidheidsklachten kunnen hierdoor verbeteren. En door gezond en actief te leven, ga je je ook beter voelen.

Via het B-care programma willen we je persoonlijke conditie verhogen, zodat de vermoeidheid afneemt. Zo worden dagelijkse activiteiten opnieuw beter haalbaar. We zetten je ook aan om je nieuwe levensstijl na het revalidatieprogramma verder te zetten.

Informeren

Hoe beter je op de hoogte bent over de verschillende aspecten van kanker, hoe minder onzeker en angstig je je voelt en hoe positiever je met je ziekte en de gevolgen om kunt gaan. We bieden verschillende infosessies aan rond thema’s zoals voeding, vermoeidheid/concentratie en geheugenproblemen, seksualiteit, ‘hoe de draad terug opnemen’, relaxatie en mindfulness. Als een infosessie buiten je revalidatieprogramma valt, krijg je een persoonlijke uitnodiging.

Ervaringen delen

In het revalidatieprogramma gaan we gedurende drie maanden met één groep van ongeveer acht lotgenoten aan de slag. Mensen die zich in dezelfde situatie bevinden, vinden vaak extra steun en begrip bij elkaar. Het delen van ervaringen kan opluchten en een nieuwe ‘boost’ geven aan vertrouwen en energie.

Voor wie?

  • Herstellende borstkankerpatiënten
  • Op het einde of (kort) na de curatieve (genezende) behandeling.
  • Patiënten die gemotiveerd zijn om het volledige programma te volgen.

Revalidatieprogramma

Onder deskundige begeleiding van een kinesitherapeut werk je gedurende 12 weken aan je fysieke conditie. We trainen op maandag en woensdag of op dinsdag en donderdag. De infosessies relaxatie en mindfulness sluiten aan op de fysieke training. De andere infosessies worden apart gegeven.

Lopende en geplande programma's

Praktische info

Deelname kan na een gesprek met de begeleidingsverpleegkundige of psycholoog van het oncologisch begeleidingsteam. We doen vooraf ook een fysieke geschiktheidstest bij de hartspecialist en fysiotherapeut. Nadien ontvang je het volledige programma met data, uren en locaties.

Contact

Voor meer informatie over inschrijvingen, kostprijs en de inhoud van de infosessies kun je terecht bij je begeleidingsverpleegkundige of psycholoog van het oncologisch begeleidingsteam.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-juli-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by