Babyvriendelijk ziekenhuis

De materniteit van AZ Sint-Lucas blijft, met meer dan 2.000 bevallingen per jaar, één van de belangrijkste materniteiten van het land. Ons ziekenhuis heeft het BFHI-label. Dat wil zeggen dat we een erkend babyvriendelijk ziekenhuis zijn.

BFHI

BFHI staat voor Baby Friendly Hospital Initiative en de belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat iedere baby en moeder tijdens de zwangerschap, bevalling en geboorte de beste start krijgt om een optimale gezondheid te garanderen. Ziekenhuizen worden ertoe aangezet om ouders informatie en een kwaliteitsvolle begeleiding te bieden, de band tussen moeder en kind te bevorderen en om borstvoeding te beschermen en te ondersteunen. Dit kwaliteitscertificaat van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, dat we voor het eerst behaalden in 2010, wordt toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan de wereldwijd geldende BFHI-criteria, na een evaluatie door erkende experts. Het label krijg je voor een periode van 4 jaar

Om de titel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ te verdienen, moet een ziekenhuis aan heel wat voorwaarden voldoen. Het borstvoedingscomité van AZ Sint-Lucas (een multidisciplinaire werkgroep die bestaat uit vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen) zette zich in voor het welslagen van het project.

Borstvoeding

Om het kwaliteitscertificaat te behalen, moet 75% van de pasgeborenen bij het verlaten van de materniteit nog steeds uitsluitend borstvoeding krijgen. In het borstvoedingsbeleid van AZ Sint-Lucas zitten de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding vervat. AZ Sint-Lucas informeert ouders over borstvoeding aan de hand van infosessies waarop alle zwangeren en hun partner worden uitgenodigd. Alle betrokken medewerkers zijn grondig opgeleid, waardoor er meer houvast is voor zowel de medewerker als de moeder inzake borstvoeding. We blijven er wel over waken dat de keuze van elke mama gerespecteerd blijft. We zorgen er echter voor dat deze keuze een vrije, weloverwogen beslissing is, waarbij de intrinsieke voordelen van borstvoeding voldoende worden toegelicht en gekend zijn.

Brochure Borstvoeding in een babyvriendelijk ziekenhuis
De natuur als het kan, techniek als het moet

Moedervriendelijk

De natuur als het kan, de techniek als het moet. In AZ Sint-Lucas streven we ernaar de bevalling zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen met een optimale zorg voor moeder en kind. De moeder mag zich - naast de partner - ook laten begeleiden door een persoon naar keuze. Als ze dit wenst, kan ze iets lichts te eten of te drinken krijgen tijdens de arbeid. En ze mag voor zichzelf de meest comfortabele baringshouding kiezen. Er wordt extra aandacht besteed aan heel aantal mogelijkheden om de pijn van de vrouw in arbeid te verminderen. Er zijn heel wat niet-medicamenteuze middelen zoals de zitbal, aromatherapie, massage, etc. Indien om medische redenen technisch moet worden ingegrepen, informeren we de vrouw en haar partner hierover zodat ze ten allen tijde weten wat er gebeurt en waarom.

De band tussen moeder en kind stimuleren

Ook rooming-in krijgt aandacht. Vroeger werden de baby’s verzameld op een kamer zodat de mama’s eens konden doorslapen. Maar om de borstvoeding te laten slagen, is het belangrijk dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op de kamer zijn. De vroedvrouwen van AZ Sint-Lucas streven er ook naar om de baby na de geboorte zo snel mogelijk bij de moeder op de buik te leggen. Huidcontact is een sterke prikkel om de zuigreflex bij de baby te stimuleren. Pasgeborenen worden dus niet meer aangekleed. Ze krijgen enkel een luiertje en worden zo bij de moeder gelegd.

Gedragscode

Verbonden aan het kwaliteitslabel is het respecteren van de gedragscode rond vervangingsmiddelen voor moedermelk. Een voorwaarde voor het behalen van de erkenning was dat er geen reclame gemaakt mag worden voor kunstvoeding. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er geen stalen verdeeld mogen worden en dat het ziekenhuis geen geschenken of materiaal van fabrikanten mag aannemen.

Het certificaat is geldig voor een periode van 4 jaar, waarna het ziekenhuis opnieuw een evaluatie ondergaat om na te gaan of de kwaliteit nog steeds gehandhaafd wordt en de titel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ mag behouden blijven.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by