Startuur op je eerste dag

Studenten verpleegkunde

De eerste dag van je stage start met een dagdienst, tenzij anders besproken met de afdeling.

Uitzonderingen is de PAAZ, daar start je om 9u.

De eerste dag van je stage kan je je badge afhalen aan het onthaal van het ziekenhuis bij de begeleidingsverpleegkundige. Dit kan je doen vanaf 7u45. Daarna kan je naar de kleedkamers die je in de kelder kan vinden. Voor de vrouwen is het kleedkamer 5 voor de mannen kleedkamer 6.

In de kleedkamers zijn kastjes voor studenten. Voorzie steeds een hangslotje zodat je je kleedkastje kan afsluiten. Bij je badge wordt een kaartje toegevoegd met daarop je naam en stageperiode. Belangrijk is om dit kaartje te bevestigen aan je kleedkastje.

Indien je een ander startuur (vb. vroegdienst) afgesproken hebt met de dienst laat je dit weten aan de begeleidingsverpleegkundige zodat je badge kan klaar gelegd worden aan het onthaal van het ziekenhuis.

Het werkrooster voor de volledige stage wordt opgemaakt door de mentor en zal op de dienst besproken worden.

Andere studenten

Neem enkele dagen op voorhand contact op met de afdeling via het algemeen nummer 09 224 61 11 (en vraag naar jouw afdeling). Spreek met hen af wanneer je ze verwachten op je eerste dag.

Kom de eerste dag goed op tijd, want je moet voor je start ook je badge nog afhalen aan het onthaal van het ziekenhuis.

Badge

Als student krijg je een badge die je toegang geeft tot het ziekenhuis, interne gangen, de afdeling en tot de IT-toepassingen die je nodig hebt om je stage vlot te laten verlopen. Je badge is strikt vertrouwelijk en mag je aan niemand doorgeven.

Draag je badge altijd op een zichtbare plaats.

Waar afhalen?

Je kunt je badge op je eerste stagedag ophalen om 7u45 aan onthaal van het ziekenhuis. Kom zeker op tijd, want je hebt je badge nodig om naar de kleedkamers te gaan.

Start je later dan het afgesproken tijdstip, dan zal je badge klaarliggen aan het onthaal van het ziekenhuis. Let wel: Om in orde te zijn met je badge, dien je je minstens 1 week op voorhand aan te melden voor je stage op de site van het ziekenhuis.

Na je stage

Op het einde van je stage lever je de badge terug in aan het onthaal (straat 60). De dag na de stage is de badge inactief en heb je er geen toegang meer mee. Als je de badge niet inlevert, contacteren we je om dit alsnog te doen. Komt de badge niet meer terug, dan krijg je een factuur om ze te vergoeden.

Problemen met je badge

Heb je tijdens je stage problemen met je badge? Meld het dan onmiddellijk aan een medewerker van de personeelsdienst (6093) of via badges.aanvragen@azstlucas.be.

Inhaalstage

Inhaalstage dient steeds besproken te worden op school en met de dienstverantwoordelijke van de afdeling.

Bij inhaalstage kan de badge verlengd worden, indien de inhaalstage onmiddellijk volgt op de reguliere. Bij verlenging neem je contact op met de begeleidingsverpleegkundige op het nummer 5299 of op volgend mailadres: begeleidingsverpleegkundige@azstlucas.be

Indien de inhaalstage niet onmiddellijk op de reguliere stage volgt dien je je badge in aan het onthaal van het ziekenhuis en doe je een nieuwe melding op de site van het ziekenhuis. Op het moment dat je inhaalstage van start gaat zal een nieuwe badge voor je klaar liggen aan het onthaal.

Kleedkamers

De studentenkleedkamers bevinden zich in K60, dat is de kelder onder het onthaal. Achter het winkeltje kun je met je badge de deur naar de kelder openen. Beneden ga ja naar rechts en volg je de wegwijzers richting kleedkamer 5 en 6.

 • Neem in de kleedkamer een vrijstaand kastje (met vermelding student)
 • Doe het altijd veilig op slot. Tip: stop ook je schoenen in het kastje, zodat ze veilig zijn. Breng zeker een hangslotje mee zodat je je kleedkastje kan afsluiten.
 • Waardevolle voorwerpen neem je beter mee naar de afdeling, je kan ze daar in een locker opbergen.
 • Maak je kastje volledig leeg op je laatste stagedag.
 • Omkleden op de afdeling of thuis is niet toegestaan.
 • In elke kleedkamer is een box voor vertrouwelijk papier.
 • Loop je stage op het OK of dagkliniek OK, lees dan zeker goed de concrete afspraken in de infobrochure.

Overdrachtsdocumenten

Vertrouwelijke documenten mogen nooit rondslingeren of opduiken in de kleedkamers. Als dat toch gebeurt, verwittigen we onmiddellijk de school.

 • Op elke afdeling zijn er dozen voorzien.
 • Als je toch een overdrachtsdocument of een ander document met vertrouwelijke informatie bijhebt, deponeer ze in de kleedkamer in de daartoe bestemde
  doos.

Kledijvoorschriften

 • Zorg dat je beroepskledij altijd proper is en breng regelmatig een net stagepak mee. Was op 60°, zodat ook de micro-organismen weg zijn.
 • Draag andere schoenen dan de schoenen die je buiten het ziekenhuis draagt.
 • Je armen en handen moeten volledig juwelenvrij zijn.
 • Zorg voor propere, verzorgde handen met korte nagels, zonder nagellak of gelnagels.
 • Lange haren moet je vastmaken.
 • Bij stage op het operatiekwartier of PAZA, haal je met je badge kledij uit de KUA (kledij-automaat). Je maakt dan dus geen gebruik van de studentenkleedkamers.
 • Is er voor jouw stage geen beroepskledij nodig? Zorg dan zelf voor propere en stijlvolle kledij. Korte broeken zijn niet toegestaan.

Stagementor

Een goede begeleiding van studenten is belangrijk, daarom krijg je een stagementor toegewezen die je samen met de verpleegkundigen van de afdeling tijdens je stage ondersteunt. Je mentor beantwoordt grote en kleine praktische vragen, maar gaat ook samen met jou op zoek naar je sterke punten en je werkpunten. Laat aan je stagementor ook weten welke leerdoelen je voorop stelt.

Taken van de mentor:

 • geeft je een uitgebreide rondleiding met info over de afdeling, de belangrijkste procedures, documenten en werkwijzes. Als de mentor toch niet vrij is op jouw eerste dag, krijg je een korte rondleiding van een verpleegkundige.
 • Je wordt aan een verpleegkundige/mentor toegewezen die jou gedurende de volledige stage opvolgt. Dit betekent niet dat je de volledige stage met die persoon zal samen werken. Je zal met verschillende mensen samen werken, maar er is 1 verpleegkundige/mentor die alles omtrent jouw stage zal opvolgen. Belangrijk is je vooropgestelde doelen na te streven en deze gedurende de stage bij te sturen indien nodig
 • Op je eerste dag overloopt je mentor, je dienstverantwoordelijke of adjunct met jou je uurrooster en je doelstellingen. Je legt dan ook de tijdstippen vast waarop de stagebegeleider lang komt voor werk- of procesbegeleiding en ook de momenten van tussentijdse en eindevaluaties worden besproken.

Je mentor is er in het bijzonder om jou te ondersteunen, maar ook de collega’s en dienstverantwoordelijke staan steeds voor je klaar.

Lekker eten in AZ Sint-Lucas

We heten je welkom in ons personeelsrestaurant in straat 46. Met je badge krijg je personeelskorting. Medewerkers kunnen ook betalen via hun personeelsbadge, als student betaal je met je bankkaart. Je mag eten in werkkledij.

Het personeelsrestaurant is elke dag open van 11u tot 14u30 en er is een ruime keuze tussen warme en koude gerechten, vis, vlees of vegetarisch. Het weekmenu vind je op intranet. Je bent niet verplicht om iets te kopen, je mag in het personeelsrestaurant ook je eigen maaltijd opeten. In het weekend en op feestdagen kun je terecht in de bistro. Daar krijg je op die momenten ook personeelskorting. Op andere dagen mag je niet naar de bistro in arbeidskledij en gelden er ook geen personeelstarieven.

Heb je meer zin in een belegd broodje? Dan kun je terecht in broodjeszaak DeliZone in straat 45, naast de optiek. Hier kun je geen gebruik maken van het personeelstarief. Je broodje kun je meenemen naar de dienst of naar het personeelsrestaurant, maar het is niet toegestaan om het in de wachtruimte (beige-oranje zeteltjes) in de gang op te eten. De broodjeszaak is elke dag open van 10u tot 18u.

Bij aaneengesloten uren kun je niet eten in het restaurant. Je eet dan in de keuken van de afdeling.

Woon-werkverkeer

Fiets

Met je badge krijg je toegang tot de afgesloten fietsenstallingen voor medewerkers. Er is er een onderaan de parkeertoren en een aan de voorkant van het gebouw, naast het personeelsrestaurant.

De eerste en laatste dag van je stage, gebruik je een open fietsenstalling, want dan kan je geen gebruikmaken van de badge.

Auto

Met je badge kan je gratis parkeren op de grootste parkeertoren vanaf de derde verdieping. Vanaf de eerste stagedag kan je de parking uitrijden met je badge. Vanaf dag 2 kan je in- en uitrijden. Op je laatste stagedag, vraag je aan het onthaal een ticket met de melding 'laatste dag stage - badge ingeleverd'.

Volg de parkeerregels, anders kan je de toegang tot de parkeertoren verliezen.

Je weg vinden

Het ziekenhuis is onderverdeeld in straten. Er hangen overal wegwijzers (aan het plafond) met daarop de nummers van de straten. De spoedafdeling is altijd in het rood aangeduid en de uitgang in het groen.

Een paar tips:

 • Als je op een afdeling komt langs de gewone weg, dan is kamer 1 altijd de eerste kamer op linkerkant. De kamernummering loopt in wijzerzin door.
 • Als je met een patiënt, materiaal … door het ziekenhuis loopt, gebruik dan zoveel mogelijk de interne gangen op de verdiepingen. Pas als je zo dicht mogelijk bij de plaats bent waar je moet zijn, neem je de lift naar het gelijkvloers.
 • Voor bezoekers geldt het omgekeerde. Zij worden zoveel mogelijk langs het gelijkvloers geleid en worden pas zo dicht mogelijk bij de afdeling naar boven gebracht.
 • Af en toe verhuizen de afdelingen, maar ze behouden altijd hun naam (inwendige 1, heelkunde 7 ...). De straat is de plaats waar de afdeling zich bevindt en kan dus veranderen.
 • Met je badge heb je toegang tot de in- en uitgangen voor medewerkers. De zijdeuren kunnen je soms veel stappen sparen. Het is soms even zoeken naar alle "sluipwegen", maar het loont de moeite.

Ongeval

Als je een (verkeers)ongeval hebt op weg naar de stageplaats of terug naar huis, breng dan zo snel mogelijk de school op de hoogte voor de nodige documenten en laat je onderzoeken bij de dienst spoedgevallen of je huisarts.

Een prikongeval geef je altijd door. Je krijgt via de spoedopname een labo-aanvraag om een bloedstaal af te nemen. Zes maand later krijg je een nieuwe oproep voor een bloedstaal. Zo kunnen we eventuele gevolgen goed opvolgen.

Computergebruik

Je kan de computers gebruiken om patiëntengegevens op te zoeken. Je zoekt uiteraard enkel de gegevens op die je nodig hebt voor je stage. Al deze informatie valt onder het beroepsgeheim. Vraag altijd eerst aan de verpleegkundige of dienstverantwoordelijke of je bepaalde gegevens mag inkijken op de computer.

Printen mag ook enkel na toestemming van je mentor of dienstverantwoordelijke. Maak persoonlijke gegevens altijd volledig en definitief onleesbaar (alcoholstift en sticker).

Op verschillende afdelingen werken we ook met Infohos voor medicatiebeheer. Als student heb je hier geen login voor, omdat je er altijd onder toezicht van de begeleidende verpleegkundige mee werkt.

Je krijgt toegang tot ons intranet. Daarop vind je:

 • intern nieuws
 • afdelingsgebonden procedures (via eNora)
 • vacatures
 • het menu van de week (personeelsrestaurant)

Gsm-gebruik

Tijdens je uren mag je je gsm niet gebruiken. Leg hem in de locker van de afdeling.

Als de afspraken van de afdeling het toelaten, mag je tijdens de eetpauze je gsm even controleren, maar vraag dit zeker na.

Rookbeleid

In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod voor alle medewerkers en studenten. Dat betekent dat medewerkers en studenten niet mogen roken aan de ingang maar ook niet op het terrein rondom het ziekenhuis. Er is een duidelijke rode lijn aangebracht op de grond, waar de rookvrije zone begint.

Op volgende plaatsen mag gerookt worden:

 • In de tuin aan de Baudelozalen (straat 31)
 • In de rookzones voor patiënten en bezoekers - maar dan niet in arbeidskledij!

Roken mag enkel tijdens de middagpauze of buiten je uren.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers en studenten in het ziekenhuis houden zich strikt aan het beroepsgeheim. Als je het beroepsgeheim schendt, is dat een reden voor ontslag/stopzetten van de stage. Concreet moet je deze regels volgen:

 • Niemand heeft het recht om een medisch dossier in te kijken, tenzij met toestemming van de behandelende arts.
 • Medische secretariaten en archiefruimten zijn enkel toegankelijk voor de personen die er werken, tenzij met toestemming.
 • Behalve de informatie die je beroepshalve moet geven, mag je geen informatie doorgeven, zoals namen van patiënten, waar ze opgenomen zijn of voor welke aandoening ze behandeld worden.
 • Behalve de informatie die je beroepshalve intern moet geven, mag je enkel informatie via de telefoon doorgeven als je zeker bent van de identiteit van de gesprekspartner en op voorwaarde dat de dienstverantwoordelijke of de verantwoordelijke arts akkoord gaat.
 • Patiëntengegevens en andere overzichtslijsten met patiëntengegevens worden niet naar de kleedkamers of naar huis meegenomen. Je laat ze achter in de daartoe bestemde papiercontainer.

Evaluatie

Bij aanvang van de stage heb je een aantal te bereiken doelen geformuleerd welke verband houden met je leerproces en de afdeling waar je stage zal lopen. Om deze doelstellingen te bereiken neem je zelf het initiatief.

De mogelijkheid bestaat dat tijdens de stage de doelstellingen dienen bijgestuurd te worden.

Tijdens de stage wordt verwacht dat er dagelijks aan zelfreflectie wordt gedaan en dat je dagelijks feedback vraagt aan de personen met wie hebt samengewerkt.

Tussentijdse evaluatie

Ongeveer in het midden van je stageperiode zal een tussentijdse evaluatie opgemaakt worden op basis van de geschreven feedback, je zelfreflectie en de eventuele samenwerking met je stagebegeleider van school.

Zorg ervoor dat je tijdig je documenten tot de tussentijdse evaluatie afgeeft en dat de nodige personen op de hoogte zijn van wanneer je stagebegeleider van de school langs komt voor de bespreking van de tussentijdse evaluatie.

Eindevaluatie op de stagedienst

Op het einde van je stage wordt op basis van je verkregen feedback, het behalen en bijsturen van je doelen, je attitude,… een eindevaluatie opgemaakt. Geef tijdig aan wanneer je stagebegeleider van de school langskomt voor het bespreken van je eindevaluatie.

Stagecontract

De meeste scholen regelen het stagecontract rechtstreeks met de begeleidingsverpleegkundigen. Je hoeft dan zelf niets te doen. Als je toch je eigen stagecontracten meegekregen hebt, bezorg ze dan de eerste dag van de stage aan de begeleidingsverpleegkundige via postvak 121. De begeleidingsverpleegkundige maakt de contracten in orde en stuurt zo snel mogelijk twee exemplaren terug naar de afdeling.

Noteer zeker je stageafdeling op de contracten. Anders weten de begeleidingsverpleegkundigen niet waar ze naartoe te sturen. Ze worden dan rechtstreeks naar je school gestuurd.

Attest arbeidsgeneeskundig onderzoek

 • Dit attest moet je tijdens je stage bij je hebben. Je hoeft het niet af te geven.
 • Het attest moet minimaal het volledige academiejaar geldig blijven.
 • Als het attest niet lang genoeg geldig is (tot 3 jaar na afstempeldatum), moet je via de school een afspraak maken voor een nieuw onderzoek.

Noodnummers

Medische urgentie

Gebruik dit nummer voor medische urgentie: 147.

 • Identificeer jezelf
 • Vermeld duidelijk de plaats (straat, kamernummer)
 • Omschrijf de situatie

Welke situaties?

 • Acuut medisch probleem.
 • Iemand is zwaargewond of in levensgevaar.
 • Iemand is gewond en raakt niet op eigen houtje naar de juiste afdeling.
 • Iemand is buiten bewustzijn en ademt niet meer (bel 147 én start de reanimatie).

Andere noodgevallen

Gebruik dit nummer voor andere noodgevallen: 369

 • Identificeer jezelf
 • Vermeld duidelijk de plaats (straat, kamernummer)
 • Omschrijf de situatie
 • Schets de context (slachtoffers, grootte ...)

Welke situaties?

 • Brand
 • Wateroverlast
 • Ernstige agressie
 • Ernstig technisch incident
 • Ernstig informatica-incident

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid moet ervoor zorgen dat patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde schade tijdens een onderzoek/behandeling in het ziekenhuis. Bij het waarborgen van de patiëntveiligheid spelen studenten ook een belangrijke rol.


Patiëntenidentificatie

Veilige identificatie

Waarden

In AZ Sint-Lucas vinden we vijf waarden heel belangrijk in onze houding tegenover de patiënt, de familie, ons werk, elkaar, het ziekenhuis en de buitenwereld. Als student draag je die waarden ook mee uit:

 • vriendelijkheid
 • openheid
 • deskundigheid
 • patiëntgerichtheid
 • collegialiteit
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 08-januari-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by