Duurzaamheid

AZ Sint-Lucas wil een milieubewust en groen ziekenhuis zijn. We hebben een ecoteam en referentiemedewerkers duurzaamheid die grote en kleine initiatieven nemen om onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. We zetten ook in op het vergroten van bewustwording bij onze medewerkers, zodat duurzaam handelen vanzelfsprekend wordt bij alles wat we doen.

Samen Duurzaam RGB

Ons ecoteam

Verpleegkundigen Dina De Saffel en Justine Odeurs waren de drijvende krachten achter de oprichting van ons ecoteam.

“In mei 2019 zijn we op intensieve zorg gestart met de bewustwordingscampagne ‘mei plasticvrij’. Daarbij wilden we onze collega's stimuleren om zo weinig mogelijk wegwerpplastic zoals bekers of bestek te gebruiken en te kiezen voor een duurzaam alternatief.
Onze actie werd goed ontvangen door onze collega’s, waardoor we extra gemotiveerd waren om andere duurzame projecten op te starten. We legden ons oor te luisteren bij andere ziekenhuizen die al veel bereikt hebben op ecologisch vlak. Op basis van hun expertise zijn we direct aan de slag gegaan en hebben we onze voorstellen aan de directie voorgelegd. We kregen de toestemming om een ecoteam op te starten en zo in samenspraak met de directie duurzame projecten in het ziekenhuis te verwezenlijken.”

Az St Lucas 37

Welke inspanningen leveren we om een duurzaam ziekenhuis te zijn?

Enkele ecoteamleden vertellen er alles over in een artikel voor het magazine Ondernemers van Voka.

Duurzaam energieverbruik

Een ziekenhuis verbruikt gigantisch veel elektriciteit: ongeveer evenveel als 4.200 gezinnen. Ons elektriciteitsverbruik verminderen doen we door zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken. In 2021 produceerden we bijna 22,5% van onze elektriciteit zelf. Dat doen we zo:

 • We beschikken over een eigen warmtekrachtkoppeling (WKK). Dat is een motor op gas die naast elektriciteit meteen ook warmte opwekt.
 • Op onze daken liggen maar liefst duizend zonnepanelen. Samen wekken ze jaarlijks zo’n 320 megawattuur op, goed voor bijna 3% van het totale verbruik van AZ Sint-Lucas.
  Ook op de vleugel van het ziekenhuis die in 2023 werd verbouwd, werden zonnepanelen geïnstalleerd. In de loop van 2024 willen we in medisch centrum Zelzate zonnepanelen installeren.
 • Op het dak van ons magazijn plaatsen we in 2022 zonnepanelen die sinds de lente van 2023 het grootste deel van de elektriciteit in het magazijn produceert.
 • Verlichting omschakelen naar LED: de afgelopen jaren is er reeds heel wat verlichting omgeschakeld naar LED. In 2023 werd de verlichting in de parkeertoren en het onthaal omgeschakeld naar LED, goed voor 650 LED-lampen. Ook de verbindingsgangen werden al grotendeels voorzien van LED-lampen. Naast de vervanging van de verlichting wordt ook de sturing aangepast, zodat het licht enkel aanschakelt wanneer dit noodzakelijk is. In 2024 is er budget voorzien voor het verder overschakelen op LED verlichting.

Ons ziekenhuis is ook aangesloten op het warmtenet van Gent, waardoor we een groot deel van het jaar de restwarmte van de Luminus elektriciteitscentrale gebruiken om ons ziekenhuis te verwarmen.

Afval verwerken en beperken

Concrete voorbeelden:

 • We proberen wegwerpplastic zoveel mogelijk te vervangen door duurzame alternatieven, zowel in onze restaurants (bv. gebruik van eigen beker en lunchbox), als in de zorg (bv. overbodige verpakking van instrumentarium, hergebruiken van verpakkingen).
 • We gaan voedselverspilling tegen.
 • Thuis sorteren we restafval en PMD en legen we eens in de maand de papier- en glasbak, maar in een ziekenhuis zijn er veel meer verschillende afvalstromen. Hieronder vallen natuurlijk de afvalstromen die je thuis ook kent: papier, glas, GFT, batterijen en dergelijke. Maar wij hebben ook specifiek ziekenhuisafval, denk hierbij bijvoorbeeld aan weefsel dat tijdens een operatie wordt verwijderd of gebruikte naalden, verbanden, lege infusen ... Dit afval wordt op een speciale manier verwerkt, omdat het misschien wel bacteriën of ziektes kan bevatten. Onze afvalstromen worden dus zoveel mogelijk gescheiden.
 • We verbruiken steeds minder papier door digitalisering.
Beker en brooddoos

De #azsintlucas lunchbox en beker

Al onze artsen en medewerkers kregen een lunchbox en beker. Als ze die in ons personeelsrestaurant gebruiken om hun lunch of soep mee te nemen, krijgen ze korting. Zo besparen we een pak op wegwerpverpakkingen!

Water

Waar het kan gebruiken we regenwater voor het doorspoelen van de toiletten of het besproeien van planten en begroeiing.

Mobiliteit

Op onze cijfers over woon-werkverkeer zien we duidelijk een tendens naar meer fietsers en minder wagengebruik. Onze werkgroep mobiliteit houdt de vinger aan de pols en lanceert allerlei initiatieven rond duurzaam woon-werkverveer.

Bloemetjes en bijtjes

Op ons terrein hebben we twee bloemenweides en een insectenhotel. Wij proberen de biodiversiteit te verhogen met een mooi onderkomen voor lieveheersbeestjes, gaasvliegen en bijen. Op onze bloemenweide kunnen de bijtjes naar hartenlust hun nectar halen.

Op onze gebouwen hebben we maar liefst 18 groendaken. Een groendak werkt isolerend, zorgt voor biodiversiteit, vangt fijnstof op en haalt koolstofdioxide (CO2) uit de lucht. De plantjes zetten die CO2 om in zuurstof.

Voka charter 2023

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Uit een scan in het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen bleek al dat wij goed scoren op de verschillende pijlers van duurzaamheid. Duurzaam ondernemen gaat immers verder dan het beperken van onze klimaatimpact. Het is een continu verbeteringsproces waarbij je als onderneming economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de bedrijfsvoering opneemt. We werkten al heel wat concrete en meetbare initiatieven uit. Om ons duurzaamheidsbeleid te verankeren, nemen we het op in onze strategische doelstellingen. Daarbij gebruiken we de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als kader.

Op 14 juni 2023 mochten we ons eerste Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst nemen en kunnen we onszelf ook echt een duurzame ondernemer noemen.

Green deal duurzame zorg

Op 15 maart 2023 werd het startschot gegeven voor de Green Deal Duurzame Zorg. Meer dan 150 verschillende zorginstellingen en organisaties - waaronder AZ Sint-Lucas - engageren zich de komende jaren om de zorg duurzamer te maken.

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Terzelfdertijd dragen ze ook zelf bij aan deze problemen. Deze vicieuze cirkel wil ook AZ Sint-Lucas mee doorbreken met de Green Deal Duurzame Zorg.

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s waarvoor ook specifieke doelstellingen zijn opgenomen.

 • Thema 1: Natuur & Gezondheid
 • Thema 2: Klimaat & Infrastructuur
 • Thema 3: Materialen & Afval
 • Thema 4: Geneesmiddelen in water
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 31-januari-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by