Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een verzamelbegrip van therapeutische en agogische benaderingen (agogiek = begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen). We streven naar een optimale zelfstandigheid van de patiënt op het gebied van wonen, zelfzorg, werken en ontspanning. We doen eerst een evaluatie om vast te stellen waar de problemen zich stellen. Daarna gaan we over naar de therapiefase, waarin we oefenen met doelgerichte handelingen en menselijke activiteiten. We halen de handelingverstorende factoren uit de omgeving weg of passen ze aan.

Ergotherapie bij geriatrie

De ergotherapeut onderzoekt door observatie de mogelijkheden en beperkingen in het handelen van de patiënt en zijn omgeving. Daarvoor gebruiken we verschillende therapievormen die we zowel individueel als in groep toepassen.

Voorbeelden van individuele therapie

 • ADL-training: observatie en ondersteuning van het ochtendtoilet, transfertraining, maaltijdobservatie en begeleiding.
 • Fijn-motorische activiteiten: oefenen van handgrepen en bevorderen van de mobiliteit in de armen en schouders.
 • Geheugentest (MMSE): de cognitieve functie in kaart brengen.
 • Valpreventie: op basis van een vragenlijst geven we gerichte tips en adviezen om het valrisico te verkleinen.
 • Hulpmiddelen aanraden, zoals stootrand, verdikt handvat, toiletverhoger, rollator … aangepast aan de noden en behoeften van de patiënt.

Voorbeelden van groepstherapie

 • Realiteitsoriëntatietraining (R.O.T.): mensen helpen oriënteren in de tijd, plaats en persoon met actualiteit, kalenders, krant, een planbord ...
 • Geheugen onderhouden en bevorderen met cognitieve activiteiten: quiz, kaartspelen, puzzel, kruiswoordraadsels …
 • Gymnastiek: activeren en stimuleren van het algemeen fysiek functioneren.
 • Reminiscentie: herinneringen ophalen en herbeleven aan de hand van foto’s, verhalen en materiaal.

Ergotherapie bij neurologische aandoeningen

De ergotherapeuten doen klinische observaties, stellen diagnoses en starten behandelingen, in groep en individueel. We begeleiden de patiënten en de familie van de patiënten. Eventueel kunnen we ook ergotherapie aan huis voorzien.

Motorische revalidatie

 • Positionering: een correcte houding nastreven
 • Grove motoriek en evenwichtstraining
 • Fijne motoriek, zoals schrijfmotoriek

Mentale stimulatie

 • Neuropsychologische testen
 • Een cognitief oefenprogramma op maat van de patiënt
 • Basale stimulatie: waarneming, beweging en communicatie uitlokken

Functionele revalidatie

 • Persoonsgebonden activiteiten, zoals zelfzorg en eten en drinken.
 • Huishoudelijke activiteiten zoals maaltijden bereiden, wassen, strijken ...
 • Activiteiten buiten het ziekenhuis: telefoneren, omgaan met geld, noodoproepen ...
 • Ontslagbegeleiding: voorbereiden op de thuissituatie
 • Zorgplan opstellen samen met de sociale dienst
 • Advies geven over eventuele woningaanpassingen

Ergotherapie bij Sp cardiopulmonair

Observeren

 • Individuele observatie van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt en ze samen in kaart brengen.

Energiemanagment

 • Samen met de patiënt een goed evenwicht vinden tussen belasting en belastbaarheid.
 • Ademhalingstechnieken aanleren, waardoor inspanningen minder vermoeiend worden.
 • Hoe omgaan met kortademigheid

Ergonomie

 • Ergonomische houdingen aanleren, waardoor de patiënt minder snel een benauwd gevoel heeft.
 • Hef- en tiltechnieken aanleren na een hartoperatie.

Functionele oefentherapie

 • De zelfredzaamheid verhogen: zelfzorg, verplaatsingen, traplopen …
 • De inspanningscapaciteit heropbouwen
 • De thuissituatie in kaart brengen en eventueel de juiste hulpmiddelen adviseren (en laten uitproberen).
 • Ergotherapie aan huis aanvragen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-februari-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by