Interne liaison geriatrie

Het team interne liaison geriatrie spoort leeftijdsgebonden problemen en risicofactoren vroegtijdig op. Daardoor kunnen we onze zorg beter afstemmen op het optimaal herstel van je functioneren en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit. Het team bestaat uit een geriater, een verpleegkundige, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een psycholoog.

Voor wie?

We zijn er voor:

 • jou en je familie
 • je behandelende arts en de zorgverleners op je verpleegafdeling
 • je huisarts en eventueel de instelling waar je verblijft en de thuiszorgdiensten

Hoe gaan we te werk?

Bij je opname neemt de verpleegkundige van de afdeling een korte vragenlijst af. Aan de hand van deze vragenlijst zien we of je al dan niet een geriatrisch risicoprofiel hebt. Deze vragenlijst peilt naar:

 • gekende geheugenproblemen
 • woonsituatie
 • mobiliteitsproblemen
 • recente hospitalisaties
 • medicatiegebruik

Als blijkt dat je een geriatrisch risicoprofiel hebt, komen we bij jou op kamerbezoek. In een gesprek proberen we meer informatie
te verzamelen over:

 • jouw graad van zelfstandigheid vóór de opname,
 • jouw graad van zelfstandigheid tijdens je verblijf in het ziekenhuis,
 • jouw graad van mobiliteit en valrisico,
 • jouw voedingsgewoonten en gewicht,
 • eventuele spraak- en slikproblemen,
 • jouw emotioneel welbevinden,
 • jouw geheugen,
 • jouw zicht en gehoor,
 • jouw thuissituatie.

Zo kunnen we samen leeftijdsgebonden problemen in kaart brengen om deze optimaal aan te pakken.

Advies

Na ons gesprek geven we advies aan jou of je familie (bv. informatie over valpreventie, slikken, hulpmiddelen,…), aan je behandelend arts en de medewerkers van de verpleegafdeling en aan je huisarts.

Ons advies kan de medewerkers van de verpleegafdeling helpen om jou een zorgplan op maat aan te bieden waardoor je verblijf zo kort en aangenaam mogelijk verloopt. Door het geven van gerichte adviezen, proberen we je ontslag uit het ziekenhuis optimaal te laten verlopen en de zorg na je ontslag te waarborgen in samenwerking met de sociale dienst.

Bij complexe situaties is er een bespreking met het geriatrische team. Hiervoor nodigen we ook de behandelende arts, de hoofdverpleegkundige, je huisarts en de thuiszorg uit.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-februari-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by