Leveranciers

Kom je herstellingen of werken uitvoeren in de gebouwen of op het terrein van AZ Sint-Lucas? We geven je graag een paar weetjes en afspraken mee.

Dienst infrastructuur

secretariaat.infrastructuur@azstlucas.be
09 224 52 52 Straat 20

Contactpersoon

Iedere aannemer of dienstverlener krijgt een contactpersoon. Dat is iemand van de dienst gebouwen of technisch onderhoud. Bij deze persoon kun je terecht met vragen of problemen.

Algemene afspraken

Maximum 20km/u

De maximumsnelheid op het hele ziekenhuisdomein is 20 km/u.

Algemeen rookverbod

Op het ziekenhuisdomein geldt een algemeen rookverbod. Roken mag enkel in het rookpaviljoen op het witte plein en voorbij de rode lijn.

Discretie

Wij vragen met aandrang om niets bekend te maken van wat je verneemt over de identiteit of de behandeling van de patiënten.

Lawaai

Een werfradio is verboden. Werken die geluidshinder kunnen veroorzaken, moet je vooraf melden bij de opdrachtgever.

Aanmelden

Bouwprojecten

Bij aanvang van de werken moet je je bij aankomst melden bij het secretariaat van de dienst infrastructuur (zie plan).

Herstellingen

Campus Sint-Lucas

Op weekdagen tussen 8u en 17u meld je je bij aankomst aan bij de dienst infrastructuur (zie plan). Buiten deze uren of in het weekend meld je je aan bij het onthaal van het ziekenhuis in straat 60. Je krijgt een badge en de sleutels om je werk te kunnen uitvoeren.

Als de werkzaamheden klaar zijn, neem je contact op met je contactpersoon. Die komt de uitgevoerde werken checken en ondertekent de werkbon. Nadien kan je afmelden op de plek waar je bent aangemeld (onthaal of dienst infrastructuur).

Het aan- en afmelden is belangrijk, omdat we op elk moment moeten weten wie aanwezig is in het ziekenhuis.

Medisch centrum Zelzate, Lochristi en Aalter

Meld je aan bij het onthaal van het medisch centrum.

Leveringen

Alle leveringen voor campus Sint-Lucas moeten gebeuren aan het centraal magazijn in de Logboekstraat tenzij het anders vermeld staat op de bestelbon.

Centraal magazijn

Maandag tot vrijdag van 8u tot 15u
09 224 61 36 Logboekstraat 5, 9000 Gent

Badge en sleutels

Korte periode

Je krijgt een badge en de sleutels om je werk te kunnen uitvoeren bij aanmelding.

Langere periode

Je krijgt een sleutel van de technische ruimtes en/of een toegangsbadge. De toegangsbadge kan je afhalen op het secretariaat infrastructuur. Je moet een borg betalen. Sleutels voor technische ruimtes haal je af bij de administratief medewerker technisch onderhoud op het secretariaat infrastructuur.

Situatieplan SL Loskades

Parkeren

Korte interventie

Je mag kort parkeren (max 2 uur) aan de laad-/loskades P6, P7, P9 en P2 (zie plan). Volg de signalisatie 'zone X' op het terrein (bv. 'zone 6' voor P6). Leg je blauwe parkeerschijf voor. Blijf je langer dan 2 uur, dan moet je parkeren op de parkeertoren en een parkeerticket nemen. Hier vind je alle informatie over de parkeertarieven.

Lange opdrachten

Via je badge kun je toegang krijgen tot de parking. Daarvoor betaal je 75 euro per jaar. Een andere mogelijkheid is dat je elke keer een ticket neemt. Hier vind je alle informatie over de parkeertarieven.

Sporadische opdrachten

Betalend parkeren op het gelijkvloers van de kleine parkeertoren of vanaf de derde verdieping. Hier vind je alle informatie over de parkeertarieven. Je kunt ook toegang krijgen tot de parking via je badge. Daarvoor betaal je 75 euro per jaar.

Werven of raamovereenkomsten

Maak vooraf afspraken over parkeren tijdens een werf of in kader van een raamovereenkomst met de projectverantwoordelijke van de dienst gebouwen. Als het kan krijg je een plaats toegewezen binnen of buiten de werfzone. Als dat niet mogelijk is, krijg je toegang tot de parking met je badge.

Waar parkeren?

Hoge wagens/camionettes kunnen parkeren op het gelijkvloers van de kleine parkeertoren. Met een gewone wagen mag je parkeren vanaf de derde verdieping op beide torens.

Veiligheid

Vuurvergunning

Voor werkzaamheden die een brandrisico inhouden, moet je een vuurvergunning aanvragen bij de preventieadviseur. Een vuurvergunning is verplicht bij lassen, slijpen, (snij)branden en alle andere activiteiten buiten de onderhoudswerkplaats die brandgevaar met zich meebrengen.

De vuurvergunning is maximaal één dag geldig en moet je dus elke dag opnieuw aanvragen.

Karaanduiding

Plaats karren en andere materialen altijd aan de kant die de pijl aanwijst, zodat evacuatie in een noodsituatie vlot kan verlopen.

Afbakening

Risicozones die gevaarlijk zijn zoals open putdeksels, montagewerken in muren en plafonds enz. moet je altijd afbakenen.

Medische verzorging

Ga bij een ongeval of wonde naar de spoedafdeling. Bel voor dringende medische hulp het nummer 147 (intern) of 09 224 52 22 (extern).

De preventieadviseur is te bereiken via 09 224 62 67

Milieu

Stof

Werkzaamheden die veel stof geven kunnen alleen na toelating van de dienst infrastructuur.

Orde en netheid

Je bent verantwoordelijk voor je werkplek. Houd het netjes en verwijder alle afval.

Gedragscode

In de gedragscode kun je alle afspraken nalezen

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 01-september-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by