Wat is logopedie?

Het woord ‘logopedie’ is afkomstig van de Griekse woorden ‘logos’ (gesproken woord) en ‘paidein’ (opvoeden). Logopedisten kennen we vooral omwille van hun kennis over spraak, maar het takenpakket is veel ruimer dan dat. Logopedisten helpen in het ziekenhuis bij:

 • slikstoornissen (dysfagie)
 • neurologische taalstoornissen (afasie)
 • neurologische spraakstoornissen (dysartrie/spraakapraxie)
 • stemstoornissen
 • cognitieve stoornissen

De logopedisten werken nauw samen met de diensten neurologie, neus,- keel- en oorheelkunde, hoofd- en halschirurgie, neurochirurgie en geriatrie.

In het ziekenhuis doen de logopedisten onderzoeken en geven ze therapiesessies. Een therapiesessie duurt meestal ongeveer 30 minuten.

Logopedisten in AZ Sint-Lucas

In AZ Sint-Lucas werken tien logopedisten. Elke logopedist is verantwoordelijk voor een of meerdere diensten. Onze contactgegevens vind je hieronder.

Er is geen ambulante dienst logopedie voorzien. Als je naar huis gaat en daar verdere logopedische begeleiding nodig hebt, regelen wij dat graag voor jou.

An Vandenbulcke
Sp neurologie - interne liaison geriatrie
09 224 56 06
an.vandenbulcke@azstlucas.be

Evelien Verhegge
neus-, keel-, oorziekten - stemstoornissen - perifere aangezichtsverlamming
09 224 58 93
evelien.verhegge@azstlucas.be


Anne-Sophie De Caesemaeker

mobiele logopediste
09 224 56 36
anne-sophie.decaesemaeker@azstlucas.be

Laurence Becue
geriatrie en geriatrisch dagziekenhuis
09 224 65 82
laurence.becue@azstlucas.be

Ingrid De Grave
Sp neurologie
09 224 58 37
ingrid.degrave@azstlucas.be

Tineke Kostermans
neus-, keel-, oorziekten - hoofd- en halsheelkunde - acute neurologie - beroertezorg - algemeen ziekenhuis
09 224 58 32
tineke.kostermans@azstlucas.be

Veronique Lequeux
geriatrie
09 224 54 25
veronique.lequeux@azstlucas.be

Linde Van Cauwenberghe
algemeen ziekenhuis - neurologie - hoofd- en halsheelkunde - geriatrie
09 224 50 11
linde.vancauwenberghe@azstlucas.be

Zus Dewitte
neurochirurgie en dagziekenhuis bewegingsstoornissen
09 224 50 20
zus.dewitte@azstlucas.be

Logopedie bij neus-, keel en oorziekten en hoofd- en halsheelkunde

Bij deze afdelingen gaat het vaak om slikstoornissen en/of stemstoornissen.

Hoofd- en halstumoren en de behandeling ervan geven vaak aanleiding tot logopedische stoornissen zoals spraakproblemen (articulatie in het bijzonder) en slikstoornissen. Patiënten waarbij we logopedische stoornissen verwachten, brengen we vooraf op de hoogte. Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden en al kennis maken met de logopedist, want een goed contact en een sterke vertrouwensband zijn noodzakelijk.

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis volgen we deze patiëntengroep intensief op. Als er bij ontslag nog logopedische therapie aangewezen is, regelen wij dat graag. Ook patiënten die na een chirurgische ingreep nog behandeld worden met bv. radiotherapie (bestraling) of chemotherapie, volgen we tijdens die nabehandeling op. Bestraling kan bijvoorbeeld heel wat spraak- en slikmoeilijkheden creëren. Het is van groot belang dat we slikstoornissen vroegtijdig detecteren en behandelen, soms zelfs preventief.

Brochure over slikstoornissen (dysfagie)

Logopedie bij neurologie

Op de afdeling neurologie en beroertezorg zien we vooral patiënten die een beroerte gehad hebben. Een beroerte kan aanleiding geven tot logopedische stoornissen zoals:

 • taalstoornis (afasie)
 • spraakstoornis (dysartrie/spraakapraxie)
 • slikstoornis (dysfagie)
 • cognitieve stoornissen zoals geheugen- en concentratiestoornissen.

Het is belangrijk dat we deze stoornissen correct inschatten en begrijpen om de patiënt juist te benaderen en te helpen. Aarzel niet ons te contacteren als je vragen hebt.

We bezoeken de patiënten altijd op vraag van de arts, vaak de eerste dagen na opname. We nemen de nodige testen af om in te schatten welke problemen aanwezig zijn en stellen een gepast behandelplan op als dat nodig is. We volgen de patiënt op tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Als er bij ontslag nog logopedische behandeling nodig is, regelen we dat graag voor jou.

Dagziekenhuis voor bewegingsstoornissen

In het dagziekenhuis voor bewegingsstoornissen werken verschillende disciplines samen om de beste behandelmethode voor de patiënt te vinden.

De logopedisten brengen er het taal- en spraakvermogen en het slikmechanisme uitgebreid in kaart en starten eventueel verdere logopedische behandeling op. Elke patiënt die in het DBS-traject of Duodopatraject stapt wordt ook logopedisch gescreend (op functie-, activiteiten- en participatieniveau).

Lees meer over het dagziekenhuis voor bewegingsstoornissen

Logopedie bij neurochirurgie

Verpleegafdeling neurochirurgie

Onze logopedisten volgen de patiënten op de verpleegafdeling neurochirurgie op. Hier liggen patiënten die betrokken waren bij allerhande trauma's zoals een verkeersongeval of valpartij of een andere neurologische aandoeningen hebben (bv. hersenbloeding of herseninfarct) waarbij een chirurgische ingreep noodzakelijk is.

De neurochirurg vraagt een logopedisch consult aan als de patiënten symptomen vertonen van:

 • taalstoornis (afasie)
 • spraakstoornis (dysartrie/spraakapraxie)
 • slikstoornis (dysfagie)
 • neurocognitieve stoornis (bv. geheugenuitval, uitval executieve functies, aandacht en concentratie, gedragsmatige veranderingen)

Het consult kan al op de afdeling intensieve zorg plaatsvinden of op de verpleegafdeling. Logopedie is niet in de ligdagprijs inbegrepen, dus een aanvraag tot tegemoetkoming bij de mutualiteit is nodig voor een maximale terugbetaling. Als de patiënt klaar is om naar huis te gaan, regelen we logopedische opvolging aan huis als dat nodig is.

Wakkere hersenchirurgie

De logopedisten van neurochirurgie zijn nauw betrokken bij de Sleep-Awake-Sleep operaties van hersentumoren. Tijdens zo'n operatie wordt de patiënt wakker gemaakt op het moment dat de neurochirurg start met de verwijdering van de tumor.

De patiënt werkt tijdens de operatie actief mee waardoor de chirurg een goede balans kan vinden tussen maximale verwijdering van de tumor en sparen van functies (bv. vermijden van een hemiplegie of taalstoornis). Tijdens de wakkere fase staat de logopedist de hele tijd aan de zijde van de patiënt en rapporteert eender welke uitval tijdens de wakkere fase aan de chirurg. De logopedist bereidt de operatie samen met de patiënt voor:

 • Correcte testing selecteren (afgestemd op lokalisatie van de tumor).
 • Haarfijn uitleggen hoe de procedure van begin tot eind verloopt.
 • Zicht krijgen op de interesses en hobby’s van de patiënt om het spontaan spreken tijdens de operatie op gang te houden.

De logopedisten van de dienst neurochirurgie werken binnen een multidisciplinair team (neurochirurg, hoofdverpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, (neuro)psycholoog, onco-verpleegkundige en de sociale dienst) dat wekelijks vergadert. Tijdens het overlegmoment wordt elke patiënt individueel besproken en wordt er een interdisciplinair behandelplan opgesteld.

Kostprijs

Op verschillende afdelingen, bijvoorbeeld geriatrie of een sp-dienst, zit logopedie in de ligdagprijs vervat.

Op andere afdelingen moet je bij de mutualiteit een aanvraag tot tegemoetkoming indienen om een terugbetaling te krijgen. De logopedist beslist wanneer die aanvraag noodzakelijk is. Om een goedkeuring te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die worden vastgelegd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Een logopedist komt langs op vraag en voorschrift van een arts. Enkel bepaalde specialisten mogen een logopedische therapie voorschrijven bv. een neus-keel-oorarts, een neuroloog, een neurochirurg ... Andere specialisten zoals een nierspecialist, een longarts, een hartspecialist … niet.

Geïsoleerde onderzoeken zonder aansluitende therapie kunnen wel op vraag van elke specialist, maar een onderzoek dat niet gevolgd wordt door therapiesessies kan nooit vergoed worden door de mutualiteit.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-mei-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by