MOC

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een overleg tussen artsen van verschillende disciplines om voor elke oncologische en hematologische patiënt een diagnostisch en/of behandelplan op te stellen.

De opsporing en behandeling van hematologische en oncologische ziekten vraagt expertise van veel artsen met verschillende disciplines (de behandelende orgaanspecialist, de oncologisch chirurg, de medisch oncoloog, de radiotherapeut, de anatomo-patholoog, de radioloog, de nuclearist ). Alle onderzoeksresultaten worden op het MOC besproken en een team van artsen, elk vanuit zijn of haar eigen expertisedomein, beslist gezamenlijk welk behandelplan het best is voor elke individuele patiënt.

Ook artsen in opleiding en medewerkers van ondersteunende diensten zoals de verpleegkundig consulenten en psychologen van het oncologisch begeleidingsteam, de onco-diëtisten, logopedisten, … nemen deel aan het MOC. De huisarts wordt eveneens uitgenodigd.

Soorten MOC's

In AZ Sint-Lucas worden negen verschillende MOC’s georganiseerd door de datamanagers oncologie. Elke MOC wordt voorgezeten door een eigen coördinator.
Alle MOC’s vinden plaats in de MOC-zaal in straat 66.

Tabel MOC

Deelname van de huisarts

De oncologische en hematologische behandelingen gebeuren meestal in het ziekenhuis. De rol van de huisarts blijft echter zeer belangrijk. Hij of zij is vaak degene die het eerst geconfronteerd wordt met de medische klacht, heeft een vertrouwensband met zijn/haar patiënt en kan de zorg in de thuissituatie verder zetten. Daarom wordt de huisarts ook uitgenodigd om het MOC bij te wonen.

Huisartsen worden door de datamanager oncologie telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop hun patiënt besproken wordt. De huisarts kan er voor kiezen om fysiek aanwezig te zijn op de MOC-vergadering of om deel te nemen via videoconferentie.

Deelname via videoconferentie

Artsen die wensen uitgenodigd te worden voor deelname aan deze videoconferentie moeten zich hiervoor éénmalig registreren via de website. Enkel de geregistreerde artsen zullen een uitnodigingsmail ontvangen voor de videoconferentie indien een patiënt van hem/haar besproken zal worden op de MOC-vergadering. De uitnodigingsmail vermeldt de datum en het uur waarop de patiënt besproken zal worden en een link om toegang te krijgen tot de vergadering.

Het systeem is eenvoudig, maar vereist wel een kleine installatie van aparte software of programma’s. De huisarts dient uiteraard ook te beschikken over een internetverbinding en een telefoon.

Registratie MOC

Enkel voor (huis)artsen

Om te kunnen deelnemen aan een MOC-videoconferentie is het noodzakelijk je éénmalig te registreren als gebruiker. Wij hebben hiervoor volgende gegevens nodig:

Handleiding Windows Teams voor huisartsen

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 01-februari-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by