Wat is een bloedverdunner?

 • Een bloedverdunner vertraagt de stolling van het bloed
 • daardoor is er minder kans op bloedklonters en wordt de kans op o.a. een beroerte verkleind: bloedverdunners kunnen daarom van levensbelang zijn.
 • Ze kunnen ook preventief worden voorgeschreven: jouw arts zal, op basis van uw individuele risicofactoren, inschatten of dit nodig is.

Er bestaan verschillende soorten bloedverdunners:

 • plaatjesremmers zoals Asaflow® en Aspegic®: zij beïnvloeden de werking van de bloedplaatjes
 • anticoagulantia zoals Marcoumar® en Clexane®: zij oefenen een invloed uit op de stollingscascade (een complex systeem met als doel bloedingen tijdig te laten stoppen)

Thuis zullen de meeste patiënten deze pilletjes via de mond innemen. Bij opname in het ziekenhuis kan de arts beslissen om uw thuismedicatie tijdelijk om te zetten naar spuitjes. In de juiste dosering is de werking van deze spuitjes identiek als uw orale medicatie. Deze spuitjes worden toegediend door injecties in de huid van de buik.

Bloedverdunners moeten dagelijks ingenomen worden volgens de afspraken die de arts met jou heeft gemaakt. Onderbreek een behandeling nooit op eigen initiatief!

Het is belangrijk dat je deze geneesmiddelen correct inneemt om problemen in de toekomst te vermijden:

 • een te lage concentratie is immers niet doeltreffend om een beroerte te kunnen vermijden
 • een te hoge concentratie kan een bloeding veroorzaken

Via bloedcontroles kan dit opgevolgd worden. De frequentie hiervan is afhankelijk van het type bloedverdunner dat je inneemt.

Nevenwerkingen

Zoals elk geneesmiddel, kunnen ook bloedverdunners bijwerkingen geven. De belangrijkste risico's zijn:

 • bloedingen zoals een bloedneus of bloedend tandvlees die vaker voorkomen en trager stoppen: hou, bij een bloedneus, het hoofd naar voor tot de bloeding stopt
 • makkelijker blauwe plekken hebben na een val of zelfs zonder aanleiding
 • bloed in stoelgang (kan zwart zijn) of urine

Wijzig of onderbreek nooit je medicatie op eigen initiatief!

Contacteer steeds jouw arts indien je bijwerkingen ervaart die volgens jou ernstig zijn of frequent voorkomen of bij enige twijfel.

Contacteer je huisarts of de hulpdiensten indien je symptomen hebt die aan een hersenbloeding doen denken zoals krachtsverlies, evenwichts-, spraak- en gezichtsstoornissen.

Pas FAST (Face, Arm, Speech, Time) toe om een beroerte te herkennen!

 • Face (gezicht): controleer het gezicht, staat mond scheef, hangt mondhoek naar beneden?
 • Arm: kan de persoon beide armen optillen?
 • Speech (spraak): is de spraak onsamenhangend, begrijpt de persoon u?
 • Time (tijd): is belangrijk, stel vast hoe laat de klachten zijn begonnen, bel direct naar 112

Wat met andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op de werking van bloedverdunner. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn:

 • geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur (zoals b.v. Asaflow® en Aspegic®)
 • ontstekingsremmers op basis van diclofenac, ibuprofen, naproxen, … (voorkeur voor andere pijnstillers)
 • bepaalde antidepressiva b.v. Sipralexa®
 • bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties

Daarnaast zijn er nog tal van andere geneesmiddelen die een invloed hebben: jouw apotheker kan een interactiecheck uitvoeren om na te gaan of aanpassingen vereist zijn.

Bij inname van Sintrom®, Marcoumar® en Marevan® dient er rekening gehouden te worden met heel wat mogelijke interacties met andere geneesmiddelen. Bij andere bloedverdunners is dit minder uitgesproken, doch eveneens mogelijk.

Indien je start met een nieuw geneesmiddel, ook al is dit niet op voorschrift, dient je steeds te melden aan je arts en apotheker dat je reeds een bloedverdunner inneemt.

Ook voedingssupplementen zijn niet zonder gevaar. B.v. Sint-Janskruid is een plantaardig middel dat, in combinatie met bloedverdunners, problemen kan veroorzaken. Denk hier ook aan indien je producten buiten de apotheek aankoopt.

Mag ik alles eten en drinken?

Bij de oudere generatie bloedverdunners (Sintrom®, Marcoumar® en Marevan®) kan de gelijktijdige inname van voedsel problemen veroorzaken.

Bij de andere bloedverdunners zijn er weinig tot geen problemen te verwachten.

Het gebruik van alcohol wordt zoveel mogelijk afgeraden: drink met mate!

Voor Xarelto® is het zo dat dit steeds met voedsel ingenomen moet worden: dit zorgt voor een beter opname in het lichaam en aldus een betere werking.

Een capsule Pradaxa mag nooit geopend worden: slik deze capsule steeds in met een glas water zonder te kauwen. Bovendien wordt aangeraden de capsule te bewaren in de blister tot net voor toediening om een optimale bewaring te kunnen garanderen.

Je moet een ingreep te ondergaan?

Deel aan je arts mee dat je bloedverdunners inneemt en welke. Jouw arts zal op basis van jouw individueel dossier (o.a. bloedingsrisico ingreep) oordelen of je de bloedverdunner tijdelijk onderbroken moet worden en zo ja, hoeveel op voorhand.

Volg deze instructies correct op. Als je dit toch niet hebt gedaan: meld dit bij opname! Dit kan immers complicaties veroorzaken bij de ingreep.

Opstart van een (nieuwe) bloedverdunner?

Is het voor jou duidelijk welke dosis en hoe vaak je dit geneesmiddel moet innemen? Weet je waarom je dit geneesmiddel moet nemen? Weet je wanneer je hiermee moet starten en tot wanneer?

Kent je de mogelijke minder ernstige nevenwerkingen (b.v. blauwe plek, neusbloeding, wonde die langer nabloedt, ...) alsook meer ernstige symptomen (b.v. bloed ophoesten, acute hevige hoofdpijn, ...)? In geval van ernstige symptomen moet je zo snel mogelijk contact opnemen met een arts!

Vervangt het nieuwe geneesmiddel een ander of moet je de nieuwe bloedverdunner (tijdelijk) combineren met de bloedverdunner die je reeds innam? (het combineren van bloedverdunners gebeurt slechts in bepaalde gevallen en vaak slechts gedurende een beperkte tijd)

Bij twijfel: vraag steeds na bij uw arts of apotheker! Dit is belangrijke medicatie die correct ingenomen moet worden.

Enkele gouden regels

1. Respecteer de voorgeschreven dosis en aantal innames per dag. Neem de medicatie in op het juiste moment. Verander of onderbreek je behandeling nooit op eigen houtje!

Sommige bloedverdunners hebben een korte werkingsduur: een correcte inname van jouw geneesmiddel is daarom zeer belangrijk! Als je problemen hebt om hier steeds aan te denken, kan het gebruik van een medicatiedoos of een digitale app een goed hulpmiddel zijn om je hierbij te helpen. Probeer het geneesmiddel steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen (b.v. alarm in GSM als reminder).

2. Medicatie vergeten innemen?

 • inname 1x/dag: neem pilletje alsnog in indien <12u geleden inname gepland was
 • inname 2x/dag: neem pilletje alsnog in indien <6u geleden inname gepland was
 • neem in geen geval een dubbele dosis is bij de volgende geplande inname


3. Controleer regelmatig of je nog voldoende medicatie in huis hebt: vraag tijdig nieuwe voorschriften aan jouw arts.

4. Neem geen nieuw geneesmiddel of voedingssupplement in zonder dit eerst te bespreken met jouw arts of apotheker. Sommige producten kunnen het risico op bloedingen verhogen!

5. Bij elk bezoek aan zorgverleners is het nuttig te melden dat je bloedverdunners inneemt. Verwittig jouw tandarts bij maken van uw afspraak zodat bekeken kan worden of jouw bloedverdunner tijdelijk onderbroken moeten worden.

6. Sporten mag geen probleem zijn: wees echter voorzichtig als het risico op vallen groot is. Bij risicosporten bespreek je dit best op voorhand met je arts. Indien mogelijk wordt de medicatie, indien inname 1x/dag, best 's avonds ingenomen om risico te beperken.

7. Je kunt in principe zonder problemen op vakantie gaan: neem voldoende medicatie mee, draag geen spannende kledij en beweeg voldoende. Als je reist naar een andere tijdszone: neem je medicatie in op hetzelfde uur als normaal in de lokale tijd.

8. Verwittig je arts als je een zwangerschapswens heeft.

9. Bij twijfel wat te doen (b.v. per ongeluk dubbele dosis ingenomen of onzeker over inname): raadpleeg steeds je arts of apotheker!

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-oktober-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by