Op deze pagina

Met een borstverkleinende ingreep geven we de borst opnieuw een mooie, stabiele vorm met een volume dat in harmonie is met je figuur.

We voeren deze ingreep uit bij jonge meisjes en vrouwen die last hebben van te zware borsten. Vrouwen met zeer grote, hangende borsten kunnen allerlei van medische problemen krijgen door het gewicht van de borsten: van rug, nekpijn en huidirritatie, tot skeletmisvormingen en ademhalingslast. De bandjes van de bh kunnen groeven achterlaten op de schouders.

Met een borstverkleinende operatie verwijderen we vet, klierweefsel en huid van de borst, zodat ze kleiner, lichter en vaster worden. Ook de grootte van het tepelhof kunnen we verkleinen. De grootte van de borst bepaalt hoeveel insnedes er nodig zijn.

Bij jonge patiëntes houden we de littekens zo klein mogelijk. We voeren de ingreep uit vanaf 16 jaar om complexen bij het opgroeien te vermijden.

Voor de ingreep

Voor de operatie bespreken we grondig je motivatie en verwachtingen. De chirurg zal je duidelijk uitleggen hoe de ingreep verloopt, welke techniek hij gebruikt en welk resultaat je mag verwachten.

Na de ingreep is borstvoeding vaak nog mogelijk, maar het resultaat is wisselend. Afhankelijk van de grootte en het afhangen van de borsten, loopt het litteken wel of niet onder de borst door.

Vaak wordt de ingreep, na aanvraag bij de adviserend geneesheer, gedeeltelijk terugbetaald.

Voor de ingreep plannen we een aantal onderzoeken zoals een bloedafname en soms een hartfilmpje en een mammografie.

De ingreep

Net voor de ingreep nemen we foto’s en maken we met een stift een precieze tekening op de borsten, als leidraad voor de operatie. De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving.

Eerst verwijderen we het teveel aan huid, vet en klierweefsel. Het klierweefsel dat is weggehaald, sturen we naar het lab voor microscopisch onderzoek. Vervolgens geven we het klierweefsel opnieuw vorm en draperen we de huid over de borst.

Het litteken bevindt zich rond het tepelhof, verticaal naar beneden, en zo nodig onder de borst. We plaatsen drainagebuisjes in de borst. Op het einde van de ingreep leggen we een steunverband aan.

Na de ingreep

Je verblijft tussen de 24 tot 72 uur in het ziekenhuis. Vaak zijn de borsten in het begin gezwollen, gespannen en min of meer blauw verkleurd. Normaal heb je weinig pijn na de ingreep. Van zodra de drains nog weinig vocht afvloeien, worden ze verwijderd. Na een drietal dagen verwijderen we het steunverband. We raden aan om daarna gedurende een maand dag en nacht een sportbh te dragen.

De hechtingen zijn verteerbaar en moeten niet verwijderd worden. De vorm van de borst wordt pas echt harmonieus na een twee- tot drietal maanden. Het resultaat stabiliseert zich na een zestal maand.

De eerste menstruatie na de ingreep kan pijnlijk zijn. Mogelijk heb je nog gedurende een aantal maanden stekende pijn in de borsten.

Eén van de twee borsten kan sneller evolueren en genezen dan de andere. Lichte asymmetrie is bij borsten normaal.

De littekens kunnen na een twee- tot drietal maanden roder worden en verdikken, maar dit evolueert spontaan na een zestal maand. Als de littekens hypertrofisch (verdikt) worden, kan druktherapie of een injectie met cortisone nodig zijn.

Complicaties

Zoals bij elke chirurgische ingreep is er een kans op complicaties: bloedingen, infectie of een reactie op de verdoving zijn mogelijk. Sommige patiënten ontwikkelen wondjes rond de tepel, die vrij traag, maar spontaan genezen. De kans op wondproblemen is groter bij rokers.

Zeer zelden komt de doorbloeding van de tepel in het gedrang, met gedeeltelijk verkleuren of afsterven van de tepel tot gevolg.

Als een kleine correctie nodig is, kan dat meestal onder plaatselijke verdoving gebeuren. We wachten zeker zes maanden.

Het gevoel in de tepel is na de ingreep vaak verminderd, maar dat verbetert over een periode van een zestal weken. Zelden zijn de tepels ongevoelig, soms juist meer gevoelig.

Tips

  • Gebruik twee weken voor en twee weken na de operatie geen pijnstillers met aspirine. Als je toch pijnstillers nodig hebt, gebruik er met paracetamol (Dafalgan®, Perdolan Mono®, Effaralgan®).
  • Vermijd zon op het litteken gedurende drie maanden.
  • Na een tweetal weken kan je je gewone activiteiten hervatten.
  • Sportactiviteiten waarbij je armen moet heffen moet je twee maanden stopzetten. Ook zwaar hef- en trekwerk vermijd je best. Loop recht om je rug te sparen.
  • Je wacht best met een zwangerschap tot een jaar na de operatie.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-april-2021.

Plastische heelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by