Wat is een cardioversie?

Cardioversie is een manier om door middel van een gecontroleerde elektrische schok een afwijkend hartritme te herstellen. De behandeling wordt door een hartspecialist uitgevoerd onder een lichte narcose of verdoving. Deze behandeling wordt gebruikt bij verschillende soorten ritmestoornissen maar wordt het meest toegepast bij het fibrilleren van de voorkamers.

Risico’s bij onregelmatig hartritme

Je hart pompt onregelmatig door verstoring van het ritme van de voorkamers. Eigenlijk trekken de voorkamers niet meer regelmatig samen, ze liggen te schudden. We noemen dit voorkamerfibrillatie. Normaal moeten de kamers het ritme van de voorkamers volgen. Bij een fibrillatie gebeurt dit niet en trekken de voorkamers en de kamers onregelmatig en vrij snel samen. Dit heeft twee belangrijke nadelen:

  • Je hartspier pompt minder efficiënt en minder krachtig waardoor het vermogen van je hart met 30% kan verminderen. Je bent hierdoor sneller kortademig en kunt minder inspanning aan.
  • Het bloed circuleert inefficiënt in de voorkamers en stilstaand bloed veroorzaakt klontervorming. Deze klonter kan in de bloedsomloop terechtkomen en zo voor een embool zorgen dat het achterliggende gebied blokkeert van bloed en zuurstof. In de hersenen kan dit zich uiten als een beroerte.

Je huisarts of hartspecialist heeft je een dubbele behandeling voorgeschreven. Enerzijds krijg je medicatie om het ritme te vertragen en al dan niet opnieuw regelmatig te maken, anderzijds krijg je bloedverdunning om klontervorming tegen te gaan. Je huisarts controleert regelmatig je bloed om de bloedverdunning op peil te houden. Eens de bloedverdunning voldoende op peil is (al dan niet te bepalen via een bloedafname), is de kans op deze complicatie minder dan 0,5%.

Opname

Voorbereiding thuis

Voor deze behandeling moet je nuchter zijn. Dit betekent dat je de dag voor de behandeling vanaf middernacht niet meer mag eten en drinken. Je mag wel je medicatie met een beetje water innemen, tenzij je arts dit anders met jou heeft afgesproken. Patiënten met diabetes of suikerziekte bepalen de dosis insuline in overleg met de arts. Waardevolle voorwerpen of juwelen laat je beter thuis om verlies of diefstal te voorkomen.

Wat breng je mee?

  • Je bloedgroepkaart.
  • Lijst met gekende allergieën.
  • De medicatiezak met daarin je medicatielijst en je huidige medicatie in originele verpakking.
  • De documenten die je van je arts kreeg tijdens je laatste consult.

Voorbereiding op de afdeling

Na inschrijving op de opnamedienst (straat 60) word je naar de consultatie hart- en vaatziekten verwezen (straat 25) waar men een elektrocardiogram afneemt om na te gaan of de ritmestoornis nog steeds actueel is. Je gaat langs het labo om een bloedafname uit te voeren als dit nog niet gebeurd is.

Aangekomen op de verpleegafdeling zal men je bevragen omtrent jemedicatie, allergieën (bv. ontsmettingsmiddel, contraststoffen …), voorgeschiedenis en dergelijke. Indien nodig wordt reeds een infuus geplaatst. Mogelijk is het nodig om voor de cardioversie een slokdarmecho te nemen om het hart te controleren op klontervorming. Hierbij brengt men een sonde via de slokdarm tot achter het hart zodat men onder andere een beter zicht krijgt op de risicogebieden waar klontervorming kan ontstaan.

Onderzoek

In het hart- en vaatcentrum

Je wordt door verpleegkundigen naar het hart- en vaatcentrum gebracht. Voor het onderzoek vraagt men je om naar het toilet te gaan omdat dit op het hart-en vaatcentrum niet mogelijk is. Indien je een gebitsprothese draagt, vragen wij je deze voor de behandeling uit te doen.

Op het hart- en vaatcentrum zal men vragen naar je naam en geboortedatum en word je verplaatst naar de onderzoekstafel. Je krijgt een infuus en je wordt aan de monitor gelegd om je hartritme, bloeddruk en zuurstofsaturatie te observeren gedurende het onderzoek. De geleidingspads die de elektrische golven door het hart sturen worden op je bovenlichaam aangebracht. Je krijgt uitleg over de defibrillator, het apparaat waarmee de cardioversie wordt uitgevoerd, en men vertelt je wat er concreet zal gebeuren. De anesthesist dient je via een infuus medicatie toe zodat je tijdens de behandeling slaapt. Hierna wordt de elektrische schok toegediend met het oog op het herstellen van een regelmatig hartritme. Na een paar minuten word je terug wakker gemaakt en wordt nogmaals een elektrocardiogram genomen.

Na de behandeling ga je even naar de ontwaakruimte alvorens terug naar de verpleegafdeling te gaan. Indien je arts ervoor kiest om je hartritme nadien verder op te volgen, word je op de afdeling aan de telemetrie of monitor gelegd. Na het onderzoek deelt de arts je het resultaat van de procedure mee. De behandeling vindt plaats onder narcose waarbij je een korte periode slaapt. Elke narcose houdt een klein risico in.

De behandeling levert niet altijd helemaal het gewenste resultaat op. De kans op succes is moeilijk te voorspellen en wisselt erg van persoon tot persoon. De kans op een geslaagde behandeling is het grootst wanneer de ritmestoornis nog maar kort bestaat en er geen bijkomende hartproblemen zijn. Met een cardioversie kun je niets verliezen, alleen maar proberen de hartspier en de pompfunctie van het hart te verbeteren.

Terug op de verpleegafdeling

Anderhalf uur na de procedure mag je opnieuw eten en drinken. Je huidige medicatie wordt eventueel aangepast. Het is belangrijk dat je in overleg met je arts zowel de ritmemedicatie als de bloedverdunning verder blijft nemen, ook na een succesvolle behandeling. Zelfs bij een regelmatig ritme kan er immers in de weken na een cardioversie nog klontervorming optreden in het hart. Wanneer je de medicatie voor het hartritme zou onderbreken, riskeer je te hervallen en is alle moeite verloren.

De arts beslist of je dezelfde dag nog naar huis mag. Wegens de narcose mag je op de dag van de behandeling geen auto besturen. Je krijgt een afspraak mee voor een eerste controleconsultatie na enkele weken. De borstkas kan waar de geleidingspads
gelegen hebben wat gevoelig en rood zijn. Deze lichte irritatie verdwijnt meestal na enkele dagen. Flammazine zalf kan hier verlichting brengen.

Ontslag

Het moment van ontslag hangt af van de resultaten van het onderzoek. In theorie ga je als het onderzoek vlot verlopen is, de dag van het onderzoek naar huis. Op vraag van de arts kan men je nog een nacht in observatie houden.

Je kunt thuis alles doen zoals je gewoon was. Voor je medicatie volg je de instructies die je van je arts meekreeg bij ontslag. Tijdens de volgende consultatie wordt je hartritme opnieuw geëvalueerd en wordt nagegaan of medicatiewijzigingen nodig zijn. Wanneer er zich intussen problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je huisarts of specialist.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-mei-2021.

Hart- en vaatcentrum

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by