Wat is een glucosesensor?

Mensen met diabetes kunnen hun suiker (glucose) meten door een vingerprik of met behulp van een glucosesensor. Door een sensor op de huid te plaatsen wordt de glucose in de interstitiële vloeistof continu gemeten. Hierdoor heb je niet alleen zicht op de actuele glucosewaarde, maar ook op de trend die aangeeft in welke richting en met welke intensiteit je glucose evolueert. Daarbij is het ook mogelijk voor familie of mantelzorgers (en voor het diabetesteam) om de glycemie vanop afstand mee te volgen.

Terugbetaling

Deze sensoren worden volledig terugbetaald voor mensen in de diabetesconventie groep A en gedeeltelijk terugbetaald voor mensen in de diabetesconventie groep B en C (opleg respectievelijk 2.5 en 3.5 euro per dag). Mensen die niet in de diabetesconventie zitten, kunnen in ons centrum sensoren aankopen aan de volle prijs.

Lees meer over de diabetesconventie

Soorten Glucosesensoren

Wij bieden in ons centrum 4 soorten glucosesensoren aan:

FreeStyle Libre2

Deze sensor moet om de twee weken geplaatst worden. Er zijn geen vingerprikken nodig voor kalibratie (ijking). De sensor kan gemakkelijk geplaatst worden, is klein (35 mm x 5 mm) en waterdicht. Om je glycemie te weten moet je over de sensor “scannen” met de bijgeleverde reader of met je gsm. Je kunt ervoor kiezen om een alarm te krijgen bij hypo- of hyperglycemie.

Glucoesensor_Libre

Dexcom ONE

Deze sensor moet om de 10 dagen geplaatst worden. Er zijn geen vingerprikken nodig voor kalibratie. De zender en de batterij van de zender gaan drie maanden mee. De glucosewaarden zijn continu beschikbaar op je gsm of op een bijgeleverder reader als je gsm niet compatibel is. Als je glycemie te laag wordt, krijg je een alarm. Je kunt bijkomende alarmen instellen voor hypo- of hyperglycemie.

Dexcom One Disclaimer mobile cropped

Guardian 4

Deze sensor moet om de 7 dagen herplaatst worden. Er zijn geen vingerprikken nodig voor kalibratie. De zender gaat één jaar mee en moet tussen elke plaatsing opgeladen worden. Wij gebruiken deze sensor alleen in combinatie met een insulinepomp van Medtronic (MiniMed 780G). Als je glycemie te laag wordt, krijg je een alarm. Je kunt ook bijkomende alarmen instellen.

Glucosensor_Guardian3

GlucoMen Day CGM

Deze sensor moet om de 14 dagen geplaatst worden. Er is één kalibratie nodig om de twee dagen (de eerste dag tweemaal). Je krijgt twee zenders die je afwisselend kunt gebruiken en opladen. Deze zenders gaan 5 jaar mee. De glucosewaarden zijn continu beschikbaar op je gsm. Als je glycemie te laag wordt, krijg je een alarm. je kunt bijkomende alarmen instellen voor (risico op) hypo- of hyperglycemie. Als je in de diabetesconventie groep B zit, bedraagt de opleg geen 2,5 euro per dag maar 35 euro per maand.

Glucomenday
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-januari-2023.

Endocrinologie

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by