Sommige chemotherapie (Taxanen) kan bijwerkingen geven aan de handen en voeten. Er zijn twee bijwerkingen waarvoor we hilotherapie inzetten:

  • Aantasting van de nagels: Nagels worden brozer, brokkelen af of splijten (zeer vervelend omdat ze vasthaken aan o.a. kledij), verkleuren of ontkleuren. Nagelbeschadiging ontstaat vrij langzaam en is niet blijvend. Na de behandeling herstellen de nagels zich langzaam. Hoeveel tijd dit in beslag neemt hangt af van de graad van beschadiging en is ook individueel bepaald.
  • Perifere polyneuropathie: Door chemotherapie kunnen meerdere zenuwen ter hoogte van de vingers/handen en tenen/ voeten beschadigd geraken. Als er meerdere zenuwen tegelijkertijd beschadigd zijn wordt dit polyneuropathie genoemd. Je kunt daardoor tintelingen of een voos gevoel krijgen aan de vingers of tenen. Vaak verdwijnen deze klachten na het afronden van de chemotherapie, al kunnen ze ook na de therapie nog aanhouden. Beschadigde zenuwen kennen een traag herstel.

Beide klachten treden vaak pas op na een aantal toedieningen en kunnen toenemen naarmate de behandeling vordert. Soms kunnen deze nevenwerkingen ertoe leiden dat de dosis van de therapie moet worden aangepast of dat de therapie vroegtijdig moet worden gestopt. Door hierbij de hilotherapie te gebruiken willen we de aantasting van de nagels en de perifere polyneuropathie voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

Wat is het doel van de hilotherapie?

Hilotherapie wordt preventief gebruikt voor en na de chemotherapie om het risico op polyneuropathieën door chemotherapie te verlagen.

Hoe werkt hilotherapie?

Chemotherapie (Taxanen) kan schade berokkenen aan de zenuwuiteinden ter hoogte van vingers en tenen. Om te vermijden dat de chemo doordringt tot de bloedvaten in de handen en voeten moet de bloedsomloop vertraagd worden. Dat is mogelijk door de temperatuur te verlagen.

Hiervoor gebruiken we toestellen voor hand-voetkoeling. Deze wordt op een constante, regelbare temperatuur gehouden waarop wanten en slippers zijn aangesloten. De aanbevolen temperatuur om nagel- en zenuwschade te voorkomen is tussen 10 – 12°C. koelvloeistof

Hoe wordt hilotherapie toegepast?

Voor, tijdens en na de chemo wordt de koeling aangedaan. Deze wanten en slippers zijn verbonden met het koelapparaat en start 30 minuten voor de chemo. De wanten en slippers blijven aan tijdens en tot 15 minuten na de therapie.

Wat kost de behandeling met hilotherapie?

Voor de hilotherapie rekenen we een bedrag van 15 euro aan dat volledig terugbetaald wordt via de mutualiteit.

Meer informatie

Je behandelend arts en afdelingsverpleegkundige zijn steeds beschikbaar om je vragen te beantwoorden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-maart-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by