Op deze pagina

HIPEC (hypertherme intra peritoneale chemotherapie) is een procedure die tijdens één narcose uitgebreide chirurgie en chemotherapie combineert. Ze wordt gebruikt bij tumoren die in het buikvlies uitgezaaid zijn. De chemotherapie wordt warm en in een hogere dosis in de buikholte zelf ingebracht met een beter effect dan wanneer deze toegediend wordt via een baxter. Bovendien zijn er minder neveneffecten door deze wijze van chemotoediening.

Voor deze ingreep word je steeds doorgestuurd door een andere specialist: oncoloog, maagdarm specialist of gynaecoloog.

Verschillende tumoren kunnen in het buikvlies uitzaaien. In ons ziekenhuis worden volgende tumoren met buikholte uitzaaiingen behandeld met HIPEC: eierstokkanker, appendix kanker, darm en endeldarm kanker.

Dit gebeurt steeds in overleg met andere betrokken diensten en beslist op de MOC (multidisciplinaire oncologische commissie). Deze MOC-vergaderingen vinden afhankelijk van het aangetaste orgaan op een andere dag van de week plaats.

De voordelen en nadelen van HIPEC worden ook steeds uitgebreid met je chirurg besproken.

Verloop

Meestal wordt eerst een kijkoperatie uitgevoerd om een stukje weefsel van de tumor te bekomen maar ook om vast te stellen hoe uitgebreid de ziekte in de buikholte zelf is.

Er worden ook steeds uitgebreide onderzoeken uitgevoerd om de rest van het lichaam na te kijken: PET/CT scan of MRI total body. Het is slechts zinvol een HIPEC procedure uit te voeren als er geen uitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam.

Op de MOC wordt dan beslist of er eerst een chemotherapie toegediend wordt om de tumor en het aantal uitzaaiingen te verminderen of er onmiddellijk kan overgegaan worden tot de HIPEC procedure.

Na de procedure kan, opnieuw na overleg op de MOC, gekozen worden voor een bijkomende aanvullende chemotherapeutische behandeling onder de vorm van baxters.

HIPEC is een therapie die vooral die overleving verlengt met een goede levenskwaliteit. De uitgebreidheid van de ziekte en gevoeligheid van de tumor aan chemotherapie bepaalt uiteindelijk de prognose.

De operatie

De ingrepen gebeuren onder algemene narcose.

De operatie zelf duurt meestal tussen de 6 en 8 uur. Er is een algemene narcose nodig met ook het plaatsen van heel wat leidingen en buizen. Er wordt ook steeds een pijnpomp voorzien. Er wordt een insnede gemaakt van het borstbeen tot de pubis. Dan volgt een volledige inspectie van de buik. Enkel bij een redelijke kans dat de volledige tumor kan weggenomen worden, wordt met de procedure verder gegaan. Alle uitzaaiingen worden weggenomen.

Het is op voorhand niet altijd duidelijk welke organen hiervoor weggenomen zullen moeten worden. Dit is bij elke patiënt sterk verschillend. Daarna wordt de buik nagespoeld gedurende 90 minuten met warme chemotherapie om de niet zichtbare, zeer kleine uitzaaiingen te vernietigen. Het soort van chemotherapie is voor elke tumor verschillend.

Praktisch

Verblijf

Het verblijf in het ziekenhuis bedraagt meestal 2 weken met een verblijf op intensieve zorgen van meestal 2 dagen.

Complicaties

Wegens de grootte van de chirurgie gecombineerd met chemotherapie zijn complicaties mogelijk. Meestal kunnen die opgelost worden met medicijnen maar soms is toch een heringreep nodig.

Mogelijke complicaties zijn:

 • Bloedingen
 • Darmlekkage
 • Huid, long en blaasinfecties
 • Trombose en longembolieën
 • Door de chemotherapie nierproblemen maar ook dalingen van het aantal witte bloedcellen en plaatjes.

Ontslag na een HIPEC procedure

Wondzorg

 • Droog houden van de wonde(n)
 • Indien het verband niet loskomt of vuil is kan het verband er 2 weken op blijven en moet het niet vervangen worden. Indien het wel loskomt en vuil is, moet je de wonde ontsmetten en een nieuw verband aanbrengen.
 • Het verband is bestand tegen water. Douche kan, pas na twee weken baden of zwemmen
 • Hechtingen of nietjes zijn niet verteerbaar.

Inspanningen, heffen en sporten

 • Wandelen en trappen doen kan. Je zal de nodige tijd nodig hebben om te revalideren.
 • Zes weken niet heffen boven 10 kg.
 • Zes weken geen sport.

Controle

 • De hechtingen of nietjes dienen 3 weken na de ingreep verwijderd te worden bij de huisarts, soms kan het zijn dat dit al in het ziekenhuis gebeurd is.
 • Je krijgt ook een controle afspraak bij de chirurg mee na ongeveer 1 maand.
 • Op de controle afspraak zullen ook de eventuele nabehandelingen besproken en gepland worden.

Medicatie

 • Je hervat je gewone medicatie
 • Voor de pijn kan je starten met Paracetamol 1gr tot 4 per dag. Voor extra pijnstilling zal je de nodige voorschriften van de arts krijgen.
 • Je zal ook een voorschrift meekrijgen voor thuisverpleging gedurende 20 dagen voor thromboflebitis spuitjes (vb. Clexane).
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-december-2020.

Algemene heelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by