Laser enucleatie van de prostaat

Prostaat

Normale werking van de prostaat

De prostaat heeft de vorm van een kastanje. Hij ligt aan de basis van de penis en net onder de blaas, rondom het begin van de plasbuis. De prostaat zelf bestaat uit een grote hoeveelheid klierbuisjes die worden omgeven door spier- en bindweefsel, ook wel steunweefsel genoemd. Deze klieren produceren het prostaatvocht dat wordt opgeslagen in de prostaat. Bij een zaadlozing komen de zaadcellen in het prostaatvocht naar buiten.

Wat is een HOLEP?

HOLEP staat voor Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat. Dat is een ingreep waarbij de prostaat uitgepeld wordt via de plasbuis. Het kapsel van de prostaat blijft hierbij aanwezig. De ingreep is bedoeld voor mannen met een goedaardige prostaatvergroting en plasproblemen. Tijdens deze procedure maken we gebruik van een Holmium lasertoestel dat helpt bij het nauwkeurig dichtschroeien van bloedvaatjes.

Preoperatieve onderzoeken

Afhankelijk van je leeftijd en op doktersadvies moet je een aantal preoperatieve onderzoeken ondergaan. Dat kan al gebeurd zijn vóór je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Meestal worden de volgende onderzoeken gepland:

 • een bloedafname
 • een urineonderzoek
 • een ECG of elektrocardiogram (een filmpje van het hart dat ons informatie geeft over het functioneren van uw hartspier)

Voor de operatie moet alle bloedverdunnende medicatie (bv. Aspirine®, Plavix®, Xarelto®, Eliquis®, Marevan®, Marcoumar®) gestaakt worden. Vraag hiervoor raad aan jouw huisarts.

Je wordt in principe de dag van de ingreep opgenomen, nuchter. Dat wil zeggen dat je vanaf middernacht voor de ingreep niet meer mag eten of drinken.

Tip: breng bij opname in het ziekenhuis de verpleging op de hoogte van de medicatie die je thuis neemt en vraag of je deze na de operatie terug mag innemen en wanneer.

De ochtend van de ingreep

Vlak vóór het vertrek naar de operatiekamer vragen we je om:

 • nog eens naar het toilet te gaan,
 • juwelen, piercings, bril, lenzen, hoorapparaat, tandprothese enz. te verwijderen,
 • een operatiehemd en speciale kousen aan te trekken (de kousen bevorderen de bloedsomloop tijdens en na de operatie en voorkomen flebitis, ontsteking van een ader).

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de operatiezaal en geeft je, als je dat wenst, een kalmerend geneesmiddel als voorbereiding op de verdoving. Dan brengen we jou naar de operatiezaal.

Verloop van de ingreep

Duur van de ingreep

Je bent ongeveer vier uur weg van de kamer. Hier is ook de tijd inbegrepen die je na de operatie in de ontwaakruimte doorbrengt. De operatie zelf duurt tussen de 60 en 120 minuten, afhankelijk van de grootte van de prostaat.

Verdoving

De narcose kan volledig of gedeeltelijk zijn. Deze beslissing gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving) krijg je een ruggenprik en wordt je onderlichaam na het inspuiten van de medicatie gevoelloos.

Wonde en gebruikte operatietechniek

Hoewel uitwendig geen wonde te zien is na de ingreep, zien we de ingreep toch als een operatie. Via de plasbuis brengt de chirurg een hol instrument tot aan de prostaat. Hierlangs kan de arts de prostaat bekijken en een laserfiber inbrengen om de prostaat uit te pellen (enucleatie). Het uitgepelde weefsel wordt nadien met een morcellator fijngemalen en uit de blaas gespoeld. Tijdens en na de ingreep spoelen we de blaas grondig. Via de urinebuis brengen we een blaassonde in, waaraan een continu spoelsysteem wordt gekoppeld. Dit doen we om bloed- en weefselresten uit te spoelen. De sonde kan spasmen (krampen) veroorzaken. Je kunt hiervoor pijnstillende medicatie krijgen.

Ho LEP 2 kopieren

Na de ingreep

De dag van de ingreep

Als je terug op de kamer aankomt, heb je een infuusleiding in de arm, waarlangs (op vraag) pijnstillende medicatie kan toegediend worden. Zoals vermeld heb je ook een blaassonde om de spoeling toe te dienen. De urine is meestal rood van kleur door het nabloeden van de inwendige wonde.

Er kunnen ook klonters en weefselpropjes in de urine zitten. Dat is een normaal verschijnsel dat bij deze operatie hoort. Krijg je het gevoel dat jouw buik opzet en je meer pijn hebt, verwittig dan de verpleegkundige. Het kan zijn dat een bloedklontertje of een stukje weefsel de afloop van de sonde belemmert. De verpleegkundige kan dan via een manuele spoeling zorgen voor een goede afloop van de sonde.

Wanneer de spoeling stopgezet wordt, kleurt de urine opnieuw wat donkerder. Het is dan ook de bedoeling dat je zoveel mogelijk drinkt. Verwittig een verpleegkundige als je voor de eerste keer na de operatie recht wil staan. Kreeg je een volledige verdoving en doen er zich geen problemen voor (bv. misselijkheid), dan mag je twee uur na het beëindigen van de ingreep al iets drinken. Bij een spinale verdoving mag je onmiddellijk nadat je op de kamer aankomt, drinken. In beide gevallen krijg je ’s avonds een licht avondmaal. De volgende dag mag je terug normaal eten. Je thuismedicatie mag je na de operatie verder nemen, met uitzondering van bloedverdunners.

Verder verloop

Het infuus mag, na advies van de arts, verwijderd worden de ochtend na de ingreep. De spoeling zal, afhankelijk van de kleur van de urine (al dan niet bloederig) en na advies van de behandelende arts, ongeveer een dag na de operatie verwijderd worden. De blaassonde zal, afhankelijk van de kleur van de urine (al dan niet bloederig) en na advies van de behandelende arts, de eerste of tweede dag na de operatie verwijderd worden. Als de blaassonde verwijderd wordt, is het belangrijk dat je voldoende drinkt, minstens 1,5 liter water extra per dag.

Plassen doet je in een urinaal, zodat de hoeveelheid en de kleur gecontroleerd kunnen worden. De hoeveelheid urine moet je noteren op een volgblad en mag telkens weggegoten worden in het toilet.

Bijwerkingen

Aan elke ingreep zijn risico’s verbonden. Sommige mannen zullen na de ingreep een hinderlijke drang hebben om te plassen. Zelfs na het verwijderen van de sonde moet de blaas nog ‘tot rust’ komen en is het mogelijk dat je je moet haasten naar het toilet. Mogelijks schrijft je uroloog tijdelijk medicatie voor om de blaas wat te kalmeren.

Na deze ingreep komt bij een orgasme het sperma niet meer naar buiten. U komt dus ‘droog’ klaar. Wanneer je nadien gaat plassen komt het sperma mee naar buiten. Overigens zal jouw seksuele beleving niet veranderen.

De prostaat ligt dicht tegen de sluitspier. Bij deze ingreep blijft men binnen het kapsel van de prostaat en dus op afstand van deze sluitspier. De kans op verlies van urine bij hoesten, lachen etc. is dus erg klein. In uitzonderlijke gevallen (en dan vooral bij erg grote prostaten) kan na de operatie soms toch tijdelijke training van de bekkenbodemspieren nodig zijn.

Ontslag uit het ziekenhuis

Pas als de blaassonde verwijderd is en je goed kunt plassen, mag je in principe na consult en advies van de arts, het ziekenhuis verlaten.

Ga na of je bij jouw ontslag uit het ziekenhuis over de volgende informatie beschikt:

 • Afspraak voor de controleraadpleging.
 • Eventueel andere voorschriften of attesten.

Enkele raadgevingen bij ontslag:

 • Drink voldoende (minstens 1,5 liter water per dag extra).
 • Verricht enkele weken geen zware lichamelijke arbeid: vermijd het heffen van zware lasten, spitten in de tuin, maaien van het gras … gedurende de eerste weken.
 • Vermijd te veel persen bij ontlasting. Zo nodig kun je een laxeermiddel nemen.
 • Drink geen alcohol de eerste weken.
 • Probeer enkele weken niet te fietsen en doe niet te veel trappen.
 • Vermijd seksuele betrekkingen tijdens de eerste weken.

Brochure

Brochure HOLEP
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-februari-2023.

Urologie, andrologie, steenkliniek

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by