Op deze pagina

Een littekenbreuk is een defect in de buikwand op de plaats van een litteken van een vorige operatie, ondanks het feit dat tijdens deze vorige operatie de spier- en bindweefsellagen van de buikwand terug gesloten worden.

Symptomen

 • Zwelling op de plaats van het litteken, vooral bij hoesten of persen
 • Pijn, zwaartegevoel

Oorzaken

Een littekenbreuk zal zich presenteren als een zwelling op de plaats van het litteken, vooral bij hoesten of persen. In principe kan de breukinhoud steeds teruggeduwd worden. Deze breuk zal nooit spontaan verdwijnen, en wordt meestal geleidelijk aan groter.

Behandeling

Wanneer de breuk klachten (zoals pijn, zwaartegevoel) geeft, is het advies om deze te laten opereren. Als er geen klachten zijn, kun je ervoor kiezen om af te wachten, tot eventueel toch klachten zouden optreden.

Het voornaamste risico van een breuk in de buikwand is dat de inhoud van de breuk, bijvoorbeeld een darmlis, klem komt te zitten. Dit noemt men een ingeklemde breuk. Hierbij ervaren patiënten plots veel pijn, en kan de zwelling niet meer teruggeduwd worden. Dit is een urgente situatie waarbij dringend moet geopereerd worden. De kans dat een breuk inklemt is eerder klein, maar men moet zich van dit risico bewust zijn.

Soorten operaties

De ingrepen gebeuren onder algemene narcose. Er zijn twee opties: men kan kiezen voor een open herstel of een herstel door middel van een kijkoperatie.

Klassieke open ingreep

In dit geval maakt de chirurg een insnede in de huid en het onderhuids vetweefsel op de plaats van de zwelling, tot de breukzak zichtbaar wordt. Deze wordt dan terug in de buik geduwd. Bij een breukpoort groter dan een centimeter, zal deze sowieso gesloten worden met behulp van een netje (mesh) uit kunststof. Dit netje wordt ingebracht aan de binnenzijde van de buikwand, en de breukpoort wordt hierover gesloten. Bij een breukpoort kleiner dan een centimeter kan overwogen worden om de breuk primair (en dus zonder netje) te sluiten.

Kijkoperatie

Bij een kijkoperatie of laparoscopie wordt de buik opgeblazen en maakt de chirurg kleine insnedes, dit zijn dan de werkkanalen voor de instrumenten en de camera. Bij deze ingreep wordt de breukzak van binnenuit terug in de buik getrokken, waarna het defect in de buikwand gesloten wordt. Langs één van deze werkkanalen wordt ook het netje naar binnen gebracht en bevestigd aan de binnenzijde van de buikwand voor een stevig herstel.

Aangezien men bij plaatsing van een netje vreemd materiaal in het lichaam brengt, moet infectie absoluut voorkomen worden. Daarom zal je net voor de operatie start een dosis antibiotica krijgen. Het is dus zeer belangrijk om eventuele allergieën te melden aan de chirurg en de anesthesist.

Verblijf

In principe gebeurt een herstel van een littekenbreuk in dagopname of met één overnachting. Dat wil zeggen dat je ’s morgens binnenkomt, in de loop van de dag naar de operatiezaal gebracht wordt voor de ingreep en dezelfde avond nog het ziekenhuis kan verlaten. Voorwaarden om het ziekenhuis te mogen verlaten zijn: vlot kunnen plassen en eten, en pijnvrij zijn.

Complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat bij een littekenbreukherstel ook het risico op complicaties. De voornaamste hiervan zijn: wondinfectie en infectie van het netje. In dit geval moet het netje verwijderd worden. Daarnaast kunnen tijdens de operatie een aantal zenuwtakjes geraakt worden waardoor je na de operatie pijn, voosheid of overgevoeligheid van de huid kan ervaren. In de meeste gevallen lost dit spontaan op na verloop van tijd, een zeldzame keer is dit blijvend.

Andere problemen die kunnen optreden zijn bloeding, waardoor je na de operatie een hematoom kan zien. Het risico op een ernstige bloeding bij deze ingreep is zeer klein.

Na de operatie kan het ook gebeuren dat er een blijvende en toenemende zwelling zit op de plaats waar initieel de breuk zat, voornamelijk bij de grotere breuken. Dit komt door een vochtophoping (van wondvocht, eventueel vermengd met wat bloed), op de plaats waar de chirurg de buikwand heeft gesloten. Deze zwelling kan groter zijn dan de breuk was, maar zal spontaan verdwijnen na een aantal weken.

Ontslag

Wondzorg

 • Droog houden van de wonde(en)
 • Indien het verband niet loskomt of vuil is, kan het verband er 2 weken op blijven en moet het niet vervangen worden. Als het wel loskomt of vuil is, moet je de wonde ontsmetten en een nieuw verband aanbrengen.
 • Het verband is bestand tegen water. Douchen kan, baden of zwemmen pas na twee weken.
 • Niet verteerbaar hechtingen moeten na tien à veertien dagen verwijderd worden bij de huisarts.

Inspanningen, heffen en sporten

 • Je vermijdt best zware fysieke inspanningen gedurende 4 à 6 weken.
 • Heffen van zware gewichten (>10kg) moet je de eerste 4 à 6 weken vermijden.

Controle

 • Na tien dagen een controle afspraak maken bij de huisarts.
  • Enkel een wondcontrole bij verteerbare hechtingen
  • Verwijderen van hechtingen bij niet verteerbare hechtingen.
 • Na ongeveer een maand kom je op controle bij de chirurg.
 • Normaal zijn de klachten van pijn, zwelling verdwenen na vier weken. Wanneer dit niet het geval is of wanneer je ongerust bent, neem dan telefonisch contact op.

Medicatie

 • Je hervat je gewone medicatie
 • Voor de pijn kun je starten met Paracetamol 1gr tot 4 per dag.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-december-2020.

Algemene heelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by