Op deze pagina

Inspanningsgebonden urineverlies (kortweg stressincontinentie) doet zich voor tijdens activiteiten zoals hoesten, niezen, tillen of persen. Met 'stress' wordt hier bedoeld dat het urineverlies optreedt wanneer de druk in de buikholte plotseling toeneemt door het aanspannen van de buikspieren. Stressincontinentie is bij mannen meestal gerelateerd aan een prostaatoperatie vanwege prostaatkanker. Bij deze operatie wordt de prostaat volledig verwijderd, waardoor ook een deel van het afsluitmechanisme van de blaas verdwijnt.

Behandeling

De eerste stap in de behandeling van dit type urineverlies is bekkenbodemkinesitherapie. Hierbij worden de bekkenbodemspieren versterkt in de hoop dat ze voldoende krachtig worden om het urineverlies tegen te gaan. Als dit niet afdoende is, kan besloten worden tot een operatie. Medicamenteuze behandelingen zijn over het algemeen niet effectief voor deze aandoening.

Afhankelijk van de ernst van het urineverlies worden 2 verschillende operatieve technieken verricht voor de behandeling van stressincontinentie bij mannen. Voor mild urineverlies (tot 300cc urineverlies per dag) geniet de ‘male sling’ de voorkeur.

De operatie

Bij deze ingreep wordt operatief een 'bandje' (de male sling) onder de plasbuis geplaatst om deze te ondersteunen. Door het bandje onder de plasbuis te plaatsen wordt bij druk van bovenuit (hoesten, lachen, niezen) de plasbuis dichtgedrukt tegen dit bandje. Het is te vergelijken met het dichtduwen van een tuinslang: op een zachte ondergrond (gras) blijft er water doorkomen, op een harde ondergrond (plank) lukt het wel en kan er geen druppel meer door. Het bandje werkt zoals die plank.

Het plaatsen van de male sling duurt ongeveer 60 minuten. De narcose kan volledig of gedeeltelijk zijn. Deze beslissing gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving) krijg je een ruggenprik en wordt je onderlichaam na het inspuiten van de medicatie gevoelloos.

Het bandje wordt geplaatst via een insnede tussen de balzak en de anus. De twee ophangslippen van het bandje worden met een inbrengapparaat achter het schaambeen opgestoken en komen naast de blaas te liggen. De twee uiteinden komen net boven het schaambeen uit.

Tijdens de operatie wordt de druk in de plasbuis gemeten. De druk bepaalt hoe strak de sling moet worden aangetrokken. Deze techniek is flexibel; later kan de sling nog strakker of weer losser gemaakt worden indien het urineverlies niet volledig opgelost is of het plassen net moeilijker gaat.

Na de ingreep

De dag van de ingreep

Als je terug op de kamer aankomt, heb je een infuusleiding in de arm, waarlangs pijnstillende medicatie en antibiotica kan toegediend worden. U krijgt steeds 24u antibiotica ter preventie van infecties. Daarnaast krijg je ook een sonde via de plasbuis. Soms kan deze aanleiding geven tot blaaskrampen. Meld dit aan de verpleegkundige zodat zij indien noodzakelijk medicatie kan toedienen.

Kreeg je een volledige verdoving en doen er zich geen problemen voor (bv. misselijkheid), dan mag je twee uur na het beëindigen van de ingreep al iets drinken. Bij een spinale verdoving mag je onmiddellijk nadat je op de kamer aankomt, drinken. In beide gevallen krijg je ’s avonds een licht avondmaal. De volgende dag mag je terug normaal eten. Je thuismedicatie mag je na de operatie verder nemen, met uitzondering van bloedverdunners.

De dag na de ingreep

Het infuus mag, na advies van de arts, verwijderd worden de ochtend na de ingreep. De verblijfssonde wordt vroeg in de ochtend verwijderd. Gedurende het verloop van de ochtend wordt geobserveerd of je de blaas goed leegt. Nadien kan u het ziekenhuis verlaten. Indien u bloedverdunners gebruikt die voor de operatie gestopt zijn, bespreekt uw uroloog met u wanneer u deze weer mag gaan innemen.

Het is mogelijk dat de straal van het plassen wat zwakker is na de ingreep. Zeldzaam is het zo dat u de dag na de operatie niet kan urineren. Dit wordt meestal veroorzaakt door lokale zwelling van de wonde. In dat geval kan tijdelijk een verblijfskatheter nodig zijn. De verblijfskatheter wordt dan na enkele dagen verwijderd.

Ontslag uit het ziekenhuis

De eerste dagen kunnen de wonden nog pijnlijk zijn. Dit gaat meestal vanzelf over. De wondhechtingen lossen vanzelf op, en het wordt aanbevolen om de wond dagelijks schoon te maken met water of ontsmettingsmiddel.
De eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis moet u het rustig aan doen. Neem voldoende rust. Pijn en vermoeidheid zijn meestal signalen dat u teveel gedaan heeft. Voor de eerste periode na de operatie gelden de volgende adviezen:

  • Verricht enkele weken geen zware lichamelijke arbeid: vermijd het heffen van zware lasten, spitten in de tuin, maaien van het gras … gedurende de eerste weken.
  • Vermijd te veel persen bij ontlasting. Zo nodig kun je een laxeermiddel nemen.
  • Fietsen is absoluut verboden de eerste 6 weken
  • Vermijd seksuele betrekkingen tijdens de eerste weken.
  • 1 week niet met de auto rijden.

Na 6 weken wordt u terug verwacht op de raadpleging voor een wondcontrole.

Werkongeschiktheid

Voor fysieke arbeid wordt een herstelperiode van 4-6 weken geadviseerd. Een administratieve functie kan na 2 weken worden hervat.

Bijwerkingen

Wat het meeste voorkomt is pijn na de operatie en een kleine bloeduitstorting. Dit is meestal van tijdelijke aard.
De meest ernstige complicatie die kan optreden is een wondinfectie waarbij ook de prothese betrokken is. Protheses zijn van kunststof en hebben geen zelfhelende werking. Meestal moet bij een infectie van de prothese deze worden verwijderd. Dit gebeurt in minder dan 5 procent.
Soms is een extra operatie nodig als de male sling te strak of te los zit.

Resultaten

Bij 80% van de mannen wordt een verbetering van meer dan 90% in het urineverlies waargenomen. Er bestaat echter een kleine kans (0-10%) op infectie of erosie van de male sling, wat het verwijderen van de sling noodzakelijk kan maken. Bij mannen die bijkomend radiotherapie gehad hebben op de prostaat is de male sling geen geschikte keuze; in dat geval wordt direct gekozen voor de sfincterprothese.

Terugbetaling

Op dit moment wordt de male sling niet vergoed door het RIZIV, wat resulteert in een persoonlijke bijdrage. Dit moet worden besproken met uw arts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-april-2024.

Urologie, andrologie, steenkliniek

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by