Op deze pagina

Een navelbreuk is een uitpuiling van het buikvlies en buikinhoud (meestal vet) als gevolg van een verzwakking van de buikwand ter hoogte van de navel. Een navelbreuk geeft meestal weinig tot geen klachten, veel mensen weten zelfs niet dat ze een navelbreuk hebben. In de meeste gevallen consulteren patiënten met een navelbreuk dan ook een arts om esthetische redenen.

Symptomen

 • Zwelling ter hoogte van de navel
 • Pijn, zwaartegevoel vooral bij hoesten of niezen

Behandeling

Een navelbreuk zal nooit spontaan verdwijnen, en wordt meestal geleidelijk aan groter.

Wanneer je klachten hebt (zoals pijn, zwaartegevoel), is het advies om de navelbreuk te laten opereren. Als er geen klachten zijn, kun je er ook voor kiezen om af te wachten, tot eventueel toch klachten zouden optreden.

Het voornaamste risico van een navelbreuk is dat de inhoud van de breuk, bijvoorbeeld een darmlis, klem komt te zitten. Dit noemt men een ingeklemde breuk. Hierbij ervaren patiënten plots veel pijn en kan de zwelling niet meer teruggeduwd worden. Dit is een dringende situatie waarbij meteen moet geopereerd worden. De kans dat een breuk inklemt is eerder klein, maar men moet zich van dit risico bewust zijn.

Soorten operaties

De ingrepen gebeuren onder algemene narcose.

Klassieke open ingreep

In dit geval maakt de chirurg een insnede net onder de navel en wordt de breukzak vrijgelegd. Deze wordt dan terug in de buik geduwd. Bij een breukpoort groter dan een centimeter, zal deze sowieso gesloten worden met behulp van een netje (mesh) uit kunststof. Dit netje wordt ingebracht aan de binnenzijde van de buikwand, en de breukpoort wordt hierover gesloten. Bij een breukpoort kleiner dan een centimeter kan overwogen worden om de breuk primair (en dus zonder netje) te sluiten.

Aangezien men bij plaatsing van een netje vreemd materiaal in het lichaam brengt, moet infectie absoluut voorkomen worden. Daarom zal je net voor de operatie start een dosis antibiotica krijgen. Het is dus zeer belangrijk om eventuele allergieën te melden aan de chirurg en de anesthesist.

Kijkoperatie

Bij een kijkoperatie of laparoscopie wordt de buik opgeblazen en maakt de chirurg kleine insnedes, dit zijn dan de werkkanalen voor de instrumenten en de camera. Bij deze ingreep wordt de breukzak van binnenuit terug in de buik getrokken. Een netje wordt geplaatst achter de buikwand juist voor het buikvlies. Dit netje zal de stevigheid bieden aan de buikwand.

Aangezien men bij plaatsing van een netje vreemd materiaal in het lichaam brengt, moet infectie absoluut voorkomen worden. Daarom zal je net voor de operatie start een dosis antibiotica krijgen. Het is dus zeer belangrijk om eventuele allergieën te melden aan de chirurg en de anesthesist.

Praktisch

Verblijf

In principe gebeurt een herstel van een navelbreuk in dagopname of met één nacht opname. Dat wil zeggen dat u ’s morgens binnenkomt, in de loop van de dag naar de operatiezaal gebracht wordt voor de ingreep en dezelfde avond nog het ziekenhuis kan verlaten. Voorwaarden om het ziekenhuis te mogen verlaten zijn: vlot kunnen plassen en eten, en pijnvrij zijn.

Complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat bij het herstel van een navelbreuk ook het risico op complicaties.

De voornaamste hiervan zijn: wondinfectie en infectie van het netje. In dit geval moet het netje verwijderd worden. Daarnaast kunnen tijdens de operatie een aantal zenuwtakjes geraakt worden waardoor je na de operatie pijn, voosheid of overgevoeligheid van de huid kan ervaren. In de meeste gevallen lost dit spontaan op na verloop van tijd, een zeldzame keer is dit blijvend.

Andere problemen die kunnen optreden zijn bloeding, waardoor je na de operatie een hematoom kan zien. Het risico op een ernstige bloeding bij deze ingreep is zeer klein.

Na de operatie kan het ook gebeuren dat er een blijvende en toenemende zwelling zit op de plaats waar initieel de breuk zat, voornamelijk bij de grotere breuken. Dit komt door een vochtophoping (van wondvocht, eventueel vermengd met wat bloed), op de plaats waar de chirurg de buikwand heeft gesloten. Deze zwelling kan groter zijn dan de breuk was, maar zal spontaan verdwijnen na een aantal weken.

Ontslag

Wondzorg

 • Droog houden van de wonde(n)
 • Indien het verband niet loskomt of vuil is, kan het verband er twee weken op blijven en moet het niet vervangen worden. Indien het wel loskomt of vuil is, moet je de wonde ontsmetten en een nieuw verband aanbrengen.
 • Het verband is bestand tegen water. Douche kan, baden of zwemmen pas na twee weken.
 • Hechtingen kunnen verteerbaar zijn of niet:
  • Verteerbaar hechtingen moeten niet verwijderd worden
  • Niet-verteerbare hechtingen moeten na tien dagen verwijderd worden

Inspanningen, heffen en sporten

 • Gedurende 4-6 weken na de operatie vermijdt u best zware fysieke inspanningen en het heffen van zware gewichten (>10 kg).

Controle

 • Na tien dagen een controle afspraak maken bij de huisarts vor een wondcontrole en het verwijderen van hechtingen bij niet -verteerbare hechtingen.
 • Na ongeveer 1 maand komt u op controle bij de chirurg.

Medicatie

 • Je hervat je gewone medicatie
 • Voor de pijn kun je starten met Paracetamol 1gr tot 4 per dag. Indien onvoldoende kan Diclofenac tot 2 maal per dag (in te nemen bij de maaltijd) of Tradonal tot 3 maal per dag extra worden ingenomen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 08-december-2020.

Algemene heelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by