Op deze pagina

Bij een nierbiopsie halen we via een punctie kleine stukjes weefsel uit de nier. Deze stukjes worden verwijderd voor onderzoek in het laboratorium.

De stukjes weefsel worden opgestuurd naar het lab voor microbiologie, biochemie en/of anatomopathologie, waar het zorgvuldig wordt onderzocht. Vervolgens wordt het definitieve resultaat meegedeeld aan de behandelende arts en word je door de arts ingelicht over de resultaten van de uitgevoerde analyse. Afhankelijk van de resultaten kan op dat ogenblik ook een eventuele noodzakelijke therapie worden besproken en gepland.

Wanneer doen we een nierbiopsie?

Een nierbiopsie is aangewezen bij:

 • achteruitgang van de nierfunctie zonder duidelijke verklaring
 • eiwit of bloed in de urine
 • voor opvolging van een ingestelde
  therapie
 • opvolging van een niertransplantatie

Een nierbiopsie is niet aangewezen bij:

 • stollingsproblemen (inname van Marcoumar, Marvevan of Plavix)
 • unieke nier
 • kleine nieren
 • hoge bloeddruk
 • (poly) cystische nieren
 • onvoldoende medewerking mogelijk van patiënt/onrustige patiënt
 • inname van ontstekingsremmers en/of aspirine minder dan 1 week voor de biopsie

Hoe verloopt het onderzoek?

Je ligt op de buik. De huid wordt breed ontsmet en de arts spuit verdoving in tot tegen de nier. Hierna wordt onder echocontrole in de nier geprikt met een biopsienaald. Gewoonlijk worden 2 tot 3 flinterdunne weefselstukjes genomen.

Na het onderzoek moet je 24 uur bedrust houden (in ruglig).

Wat zijn de mogelijke risico’s van een echografisch geleide punctie?

 • Allergische reactie op de materialen die we gebruiken. Licht daarom altijd je arts in als je allergisch bent voor verdovings- of ontsmettingsstoffen, latex of speciale types van verbanden.
 • Doordat de nier een rijk doorbloed orgaan is, houdt een biopsie van de nier een verhoogd risico in op een bloeding tijdens of na het onderzoek. Meestal stopt zo'n bloeding spontaan, maar dit moet extra opgevolgd worden. Bij een kleine minderheid kan dit aanleiding geven tot nood aan bloedtransfusie of noodzaak tot ingreep om bloeding te stoppen. Het bloedingsrisico kan drastisch beperkt worden door bloedverdunnende medicatie tijdig te stoppen voor de biopsie en je bloeddruk goed te controleren vooraf. Dit moet gebeuren in samenspraak met je arts.
 • Infectie van het priktraject en/of van de nier.

Mogelijke nevenwerkingen

In de eerstvolgende uren na de biopsie kan een rode verkleuring van de urine voorkomen. Dit is normaal maar moet geleidelijk opklaren in de volgende uren. Ook een vage last in de nierstreek kan voorkomen, maar mag nooit plots toenemen.

Door het risico op bloeding moet je de bedrust van 24 uur strikt respecteren. Er is ook een hefverbod van 1 week.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by