Rapid recovery

Afdeling: Orthopedie
Rapid recovery300

In AZ Sint-Lucas worden patiënten met een prothese behandeld volgens het programma Rapid Recovery. Het is een alomvattend zorgplan dat de patiënt volgt vanaf de planning van de ingreep tot de revalidatie. Alles voor, tijdens en na de opname is gericht op een snel herstel met een zo klein mogelijke kans op problemen. Daarvoor focust een grote groep mensen zich samen op het hele proces, van plaatsing tot revalidatie. Het orthopedisch team bestaat uit chirurgen, anesthesisten, zaalartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, werknemers van de sociale dienst, verpleegkundigen, logistiek assitenten enz.

Wat houdt rapid recovery in?

Sinds begin 2015 is ortho.gent in AZ Sint-Lucas erkend met het label rapid recovery centrum voor knie- en heupprothesen, als eerste ziekenhuis in België. Rapid recovery is een werkwijze waarbij het de bedoeling is om de patiënt met een knie- of heupprothese zo snel mogelijk op de been te brengen. Om dat te bereiken, gaat rapid recovery uit van de filosofie dat de impact die de ingreep op lichaam en geest heeft, zo klein mogelijk moet zijn.

De basispijlers zijn informatiesessies, moderne pijnstilling zonder morfine en snelle mobilisatie. Enkele uren na de ingreep zet je al de eerste stappen met je nieuwe prothese. Uit de literatuur blijkt dat een snelle mobilisatie essentieel is voor een goed resultaat met minder complicaties.

Bij dit zorgprogramma zijn verschillende disciplines betrokken. Via rapid recovery wordt het ganse traject van de patiënt onder de loep genomen en worden de procedures zodanig aangepast dat een snelle en veilige terugkeer naar de normale activiteiten mogelijk worden. Heel belangrijk daarbij is ook het gegeven dat je oefent in groep. Op de afdeling is een oefenzaal waar je elke dag heen kan, samen met andere patiënten. Door die groepsdynamiek te beleven, ervaringen uit te wisselen en kleine tips aan elkaar te geven gaat iedereen er samen op vooruit. Als iemand eens een moeilijk moment heeft, kan een fijne babbel met onze kinesist of met een lotgenoot wonderen doen. Je staat er niet alleen voor.

Lichte anesthesie en pijnstilling zonder morfine

Anesthesie kan met een lichte verdoving of met een kort werkende ruggenprik. Bedoeling is om de spieren direct na de ingreep te activeren en zo de normale mobiliteit van het been in gang te brengen. Dezelfde dag van de ingreep zullen de eerste oefeningen al gestart worden.

Een belangrijke peiler is uiteraard pijnstilling. Tijdens de ingreep wordt al de nodige pijnstilling toegediend rond de knie: deze techniek heet LIA, of Local Infiltration of Anesthetics.

Het verdere schema voor pijnstilling wordt aangepast aan je individuele noden en mogelijkheden. Cruciaal hierbij is het vermijden van misselijkheid: in AZ Sint-Lucas wordt gestreefd naar een opioïdsparend pijnschema, dit wil zeggen zonder morfine.

Spiersparende chirurgie

Een gewricht vervangen is een chirurgische techniek. Hierbij streven we naar een minimale impact op het omliggend weefsel, zoals spieren, ligamenten, kapsel, huid en botvlies.

Je krijgt (meestal) een lichte algemene verdoving. Dit heeft als voordeel dat de spieren na de ingreep sneller geactiveerd worden, en dat er minder kans is op misselijkheid na de operatie. In sommige gevallen, en op vraag van de patiënt, kan de ingreep ook gebeuren met een ruggenprik.

De anesthesist en pijnverpleegkundige worden nauw betrokken in het opstellen en opvolgen van een pijnbehandelingsschema, aangepast aan je individuele noden en mogelijkheden.

Revalidatie start op dag 1

Na de ingreep wordt dezelfde dag gestart met rustige mobilisaties en zelfs de eerste stappen. Dit is mogelijk omdat de patiënt in regel weinig pijn of misselijkheid ervaart. Door de chirurgische techniek, de adequate pijnstilling en het gebruik van de robot wordt de weefselschade geminimaliseerd en is een snelle activatie van de spiergroepen mogelijk.

Je zal tijdens de opname leren stappen, trappen lopen en de dagelijkse activiteiten uitvoeren. Je wordt bijgestaan door een team van ervaren verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.

De nadruk ligt hierbij op actieve oefeningen op eigen tempo. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het zelf rustig oefenen, veeleer dan passieve mobilisatie in een toestel. Als de spieren rond de prothese geactiveerd worden, geeft dit een bewezen sneller resultaat.

Korte opnameduur

Wanneer je je comfortabel voelt, kun je thuis verder revalideren. Door het vermijden van zwelling, pijn en misselijkheid zijn patiënten snel in staat om de dagelijkse activiteiten uit te voeren. In de regel kunnen gaan patiënten naar huis na 2 à 3 nachten.

Infosessie voor patiënt en partner

Je wordt uitgenodigd voor een uitgebreide infosessie. De leden van het team (chirurg, verpleegkundige, kinesitherapeut) geven je uitleg over de operatie, de hospitalisatie, de nazorg, de revalidatie en het verdere verloop eens je terug thuis bent.

Patiënten die de infosessie volgen, leggen de basis voor een snel herstel: kennis over de ingreep en opname zorgt voor een goede revalidatie.

Elke patiënt wordt hiervoor uitgenodigd. Ook de partner of andere begeleiders zijn welkom op de infosessie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-januari-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by