Stenting halsslagader

Waarom een stenting van de halsslagader?

Een stenting van de halsslagader (of arteria carotis) doen we omdat er slagaderverkalking is vastgesteld. Slagaderverkalking begint met een plaatselijke ophoping van bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol in de vaatwand. Een ernstige vernauwing kan ervoor zorgen dat er onvoldoende bloed of zuurstof getransporteerd wordt naar de hersenen.

Er kan ook een klonter vrijkomen die zich verplaatst naar de hersenbloedvaten. Dat kan leiden tot een CVA of TIA. Een TIA is een verschijnsel waarbij de symptomen binnen de 24 uur terug verdwijnen: bv. wazig zicht, scheef trekken van de mond, praten met een dubbele tong … Een CVA is een beroerte met blijvende letsels: blijvende spraakmoeilijkheden, verlamdheid …

Iedereen heeft twee halsslagaders, dus de kans bestaat dat je weinig of geen symptomen vertoont. Er zijn twee behandelingen mogelijk:

 • Heelkundige behandeling: chirurgisch verwijderen van de plaque ter hoogte van de halsslagader.
 • Endovasculaire behandeling: minimale invasieve techniek waarbij we ter hoogte van de vernauwing een stent plaatsen.

Opname

Wat breng je mee

 • Identiteitskaart
 • De documenten die je van je arts kreeg tijdens je laatste consult.
 • Verslag/beelden van onderzoeken die niet in AZ Sint-Lucas zijn uitgevoerd.
 • De medicatiezak met daarin je medicatielijst en je huidige medicatie in de originele verpakking.

Documenten

 • Na een mondelinge toelichting over het onderzoek door de behandelende arts of de interventionele radioloog, moet je een akkoord tot uitvoering van het onderzoek ondertekenen (informed consent).
 • Voorlopig komt het RIZIV nog niet tussen in de terugbetaling, wat betekent dat je zelf ongeveer 1.500 euro moet betalen. Sommige hospitalisatieverzekeringen komen wel tussen. Informeer bij je verzekeraar. Als je akkoord gaat met het betalen van het bedrag, moet je een financieel inlichtingenblad ondertekenen.

Voorbereiding thuis

Je moet niet nuchter zijn.

Voorbereiding op de afdeling

Meld je in het ziekenhuis aan in straat 60 (opnamebalie) op het afgesproken uur. Je wordt opgenomen op het dagziekenhuis of een verpleegafdeling. Op de afdeling helpt de verpleegkundige je bij de voorbereiding van het onderzoek. De verpleegkundige neemt graag de tijd om je vragen te beantwoorden.

Om te vermijden dat de gekleurde ontsmettingsstof je nachtjapon of pyjama bevuilt, krijg je een operatiehemd van het ziekenhuis. Daarna voeren we een bloedonderzoek uit als dat nog niet gebeurd is. De verpleegkundige controleert ook je temperatuur, polsslag, bloeddruk, lengte en gewicht.

Laat je kunstgebit, ringen, andere juwelen en bril achter in de daarvoor voorziene locker voor je in je bed naar het hart– en vaatcentrum vertrekt.

Het is belangrijk om het onderzoek te starten met een lege blaas. Opgelet: in het hart- en vaatcentrum is het niet meer mogelijk om naar het toilet te gaan, dus doe dat op de afdeling. Je wordt in bed naar het hart- en vaatcentrum gebracht.

Verloop van het onderzoek

In het hart- en vaatcentrum

Bij aankomst in het hart- en vaatcentrum maak je kennis met de verpleegkundigen die je tijdens de ingreep bijstaan. Voor we kunnen starten plaatsen we een infuus in je onderarm en krijg je enkele vragen over je medische voorgeschiedenis.

We brengen je naar de zaal, waar ook de anesthesist aanwezig is. Die staat in voor de algemene verdoving die je in bed krijgt. Daarna verplaatsen we je naar de onderzoekstafel.

De interventionele radioloog prikt de liesslagader aan. Met een aangepaste katheter zoekt de arts de vernauwing ter hoogte van de halsslagader op. De arts gaat met een voerdraad tot voorbij de vernauwing. Over de voerdraad wordt een filter geschoven om eventuele loskomende stukjes op te vangen. Zo kunnen we grotendeels voorkomen dat loskomende stukjes hersenbeschadiging veroorzaken.

Vervolgens wordt een ballon met een stent naar de plaats van de vernauwing gebracht. We blazen de ballon op zodat de stent tegen de vaatwand van het bloedvat wordt gedrukt en de vernauwing verdwijnt. Nadien wordt de voerdraad met de filter verwijderd.

We maken de punctieplaats dicht met een plugje (Angio Seal®) om nabloedingen te vermijden.

Mogelijke complicaties

 • Scheuren of een plotse volledige verstopping van het bloedvat. Het gebeurt zelden, maar het is mogelijk dat een dringende operatie dan noodzakelijk is om de bloedtoevoer te herstellen.
 • Tijdens de ingreep wordt er contraststof gebruikt. Het is mogelijk dat je daarop allergisch reageert. Meestal kunnen we dat met medicatie onder controle krijgen.
 • Na de ingreep kan de prikplaats na- bloeden. Vaak kunnen we dat oplossen door de plaats nog wat langer af te drukken.Het is mogelijk dat kleine stukjes loskomen en zo de kleine hersenbloedvaten verstoppen. In dat geval kan een beschadiging optreden, waardoor bijvoorbeeld verlamming of spraakstoornissen kunnen ontstaan. Dit komt heel zelden voor.

Na de ingreep

Na de ingreep halen we je uit de algemene verdoving. Je wordt overgebracht naar de ontwaakzaal. Zodra alle vitale parameters volledig in orde zijn, mag je terug naar de afdeling.

We raden je aan om in bed te blijven tot de volgende ochtend en je been zo gestrekt mogelijk te houden. Vermijd bruuske bewegingen en hevig hoesten.

Ontslag

Wanneer je voldoende hersteld bent, mag je het ziekenhuis verlaten. Een lichte blauwverkleuring ter hoogte van de lies is niet uitgesloten. Bij een uitgesproken verkleuring en/of zwelling of plotse pijn of koorts moet je de arts contacteren.

De eerste dagen na het onderzoek vermijd je best zware inspanningen, optillen van zware voorwerpen, fietsen of persen op het toilet.

Bij het ontslag krijg je:

 • een brief voor de huisarts.
 • zo nodig een voorschrift voor medicatie en een medicatielijst.

Nabehandeling

Het is belangrijk dat je een gezonde levensstijl aanneemt. Niet roken, regelmatige lichaamsbeweging, een aangepast en evenwichtig dieet en correct innemen van alle voorgeschreven medicatie, zijn bepalend voor het succes van de ingreep en kunnen het verdere proces van aderverkalking gunstig beïnvloeden.

Vergeet niet dat deze aandoening alle belangrijke slagaders kan aantasten met grote gevolgen voor je algemene gezondheid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 05-maart-2021.

Hart- en vaatcentrum

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by