OPAT

Bij sommige infecties is langdurige intraveneuze behandeling nodig om de bacterie te bestrijden. Met OPAT (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy) kun je die behandeling na opstart in het ziekenhuis thuis veilig verder zetten. Zo kunnen patiënten sneller hun dagelijkse activiteiten weer opnemen, in hun vertrouwde omgeving.

OPAT

Ambulante parenterale antimicrobiële therapie
09 224 62 25 Straat 70

Wat is OPAT?

OPAT staat voor ambulante parenterale antimicrobiële therapie.

 • Ambulant: de behandeling vindt niet plaats tijdens een opname in het ziekenhuis, maar wel in de thuisomgeving.
 • Parenteraal: de medicatie wordt intraveneus (dat wil zeggen via het bloedvat) of intramusculair (ingespoten in de spieren) toegediend.
 • Antimicrobieel: de gebruikte geneesmiddelen zijn actief tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken.

Informatie voor patiënten

Antibiotica

Afhankelijk van het soort antibioticum zijn de geneesmiddelen verkrijgbaar in de thuisapotheek of in de ziekenhuisapotheek. Je behandelend arts geeft je daarover meer informatie en bezorgt je de nodige voorschriften en attesten.

Toedieningsmateriaal

Om de antibiotica toe te dienen is er materiaal nodig, zoals spuiten, optreknaalden, verbandmateriaal ... De ziekenhuisapotheek voorziet het nodige materiaal.

Thuisverpleegkundige

De geneesmiddelen worden toegediend door een thuisverpleegkundige die bij je thuis langskomt. Het ziekenhuis maakt daarvoor de nodige afspraken en geeft je een verpleegkundig voorschrift mee bij ontslag.

Veiligheid

OPAT is een veilige manier om geneesmiddelenbehandeling thuis verder te zetten. De eerste dosissen van de behandeling krijg je in het ziekenhuis zodat we jouw reactie op het geneesmiddel kunnen opvolgen, want elk geneesmiddel kan allergische reacties veroorzaken. Bij symptomen zoals huiduitslag, zwelling in het gezicht of moeilijkheden bij het ademen moet je onmiddellijk je huisarts of thuisverpleegkundige verwittigen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie. Vraag meer uitleg aan je behandelend arts.

Problemen

Contacteer bij problemen je behandelend arts of huisarts.

Informatie voor zorgverleners

Bij de opstart en organisatie van OPAT zijn een hele reeks zorgverleners betrokken: de behandelend arts, huisarts, ziekenhuisapotheek, thuisapotheek, thuisverpleegkundige, sociaal werker …

Criteria voor OPAT

 • Geen switch naar orale therapie mogelijk.
 • Patiënt is klinisch stabiel.
 • Geen geneesmiddelen-, alcohol- of drugsmisbruik.
 • Patiënt heeft goede cognitieve functies.
 • Patiënt heeft een stabiele mentale gezondheid.
 • Goede ondersteuning van de patiënt buiten het ziekenhuis.
 • Veilige thuissituatie.
 • Snel transport naar het ziekenhuis is mogelijk bij noodgevallen.
 • Financieel haalbaar voor de patiënt.
 • Patiënt staat zelf open voor verdere ambulante behandeling.
 • Haalbaarheid van de toediening van het antibioticum (bv. 1 keer per dag versus 6 keer per dag / bolus versus infuus / toedieningstijdstippen).
 • Risico van kruisbesmetting met multiresistente kiemen minimaliseren door thuisbehandeling.

Materiaal

 • Dagkit – infuus 1x/dag
  Dagkit – infuus 2x/dag
 • Dagkit – infuus 3x/dag
 • Dagkit – infuus 4x/dag
 • Dagkit – bolus
 • Dagkit – spuitpomp
 • Weekkit – PAC
 • Weekkit – PICC
 • Weekkit – centrale katheter

Aanvraag terugbetaling

Sommige antibiotica vereisen in ambulante setting een attest. Zoek hier op specifiek geneesmiddel.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by