Orthogeriatrie

Orthogeriatrie

Mooie samenwerking tussen orthopedie en geriatrie

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een toename van het aantal breuken bij kwetsbare ouderen. Om hier aan tegemoet te komen, beschikken we sinds eind 2018 over een afdeling orthogeriatrie voor patiënten boven 75 jaar met een geriatrisch risicoprofiel en een acute orthopedische problematiek.

De juiste zorg op de juiste plaats. Dat is het basisprincipe van de samenwerking tussen orthopedie en geriatrie. 75-plussers die via de spoed binnenkomen met een breuk, worden gescreend op eventuele geriatrische zorgproblemen aan de hand van een geriatrisch risicoprofiel (GRP). Indien de GRP-score positief is, wordt de patiënt niet naar orthopedie maar naar de nieuwe afdeling orthogeriatrie gebracht.


De patiënten worden op één afdeling gegroepeerd waar kennis en vaardigheden van het multidisciplinaire team leiden tot een optimale zorg en het vermijden van complicaties. Aangezien we bij deze patiënten vaak met comorbiditeit te maken hebben, is een multidisciplinaire aanpak echt wel belangrijk.
- Dr. Kendrin Staels Geriatrie
Het totaalbeeld van een patiënt staat centraal. Na de intake van de spoedarts overleggen de geriater en de orthopedisch chirurg gezamenlijk over de behandeling, zowel orthopedisch als internistisch. We streven naar een sneller functioneel herstel met een verkorte ligduur en een daling van de mortaliteit. Op de afdeling orthogeriatrie wordt eigenlijk al vanaf dag één het ontslag voorbereid om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
- Dr. Johan Van Lerbeirghe orthopedie
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-november-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by