Perinatale psychologische zorg

De komst van een kind is een bijzondere gebeurtenis in het leven van een vrouw/een koppel. Ouder worden, is immers één van de grootste veranderingen in het leven. Het is normaal dat er naast gevoelens van blijdschap en dankbaarheid, ook momenten van twijfel, angst en onzekerheid kunnen zijn.


Bij 1 op 5 vrouwen loopt een zwangerschap of de komst van een kind op psychisch vlak aanzienlijk moeilijker. Zij kunnen zich gedurende een langere tijd overwegend verdrietig, somber, overmatig bezorgd of angstig voelen. Ze piekeren veel of kunnen moeilijk genieten van activiteiten die ze vroeger aangenaam vonden.

AZ Sint-Lucas zet in op het detecteren en begeleiden van vrouwen (en bij uitbreiding koppels) die kampen met psychische klachten tijdens de perinatale periode. Op geregelde tijdstippen wordt er stilgestaan bij hoe men de zwangerschap en de periode na de bevalling ervaart. Indien er aanwijzingen zijn dat de patiënt en/of partner gebaat kan zijn bij ondersteuning, wordt psychologische begeleiding voorgesteld.

Praktisch

De begeleiding gebeurt na doorverwijzing door de gynaecoloog of vroedvrouw en bestaat uit maximum 5 gesprekken. Je kan ook zelf de vraag naar ondersteuning stellen door contact op te nemen met de dienst (09/224.63.80).

Een gesprek duurt 45 minuten en kost 30 euro (11 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.

Voor meer informatie kan je terecht bij je behandelend arts, vroedvrouw of de psychologen werkzaam op de consultatie gynaecologie.

Meer info

Op de website wolkinmijnhoofd.be vind je meer informatie over psychische en emotionele moeilijkheden tijdens de perinatale periode.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 06-maart-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by