Psychiatrisch zorgaanbod

Heb jij behoefte aan iemand om mee te praten of heb je nood aan psychologische hulp? Dan kun je terecht bij een psycholoog of psychiater. We zetten hier even op een rijtje welke psychologische ondersteuning we in ons ziekenhuis bieden.

Een psycholoog of toch een psychiater?

Een psycholoog en een psychiater kunnen hulp bieden als je nood hebt aan geestelijke of emotionele begeleiding. Vaak doen ze dat via gesprekstherapie. Er is echter een belangrijk verschil tussen wat een psycholoog en wat een psychiater mag doen.

Wat doet een psycholoog?

De titel van psycholoog is in België wettelijk erkend en beschermd. Om die titel te mogen dragen, moet je een master (5-jarige studie aan de universiteit) in de psychologie behaald hebben. Daarnaast moet je ingeschreven staan bij de Belgische Psychologencommissie.

Een psycholoog kan een diagnose stellen, maar mag geen ziekteattest of medicatie voorschrijven. Daarvoor zal hij/zij je doorverwijzen naar een psychiater of je huisdokter.

Wat doet een psychiater?

Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater mag diagnoses stellen en medicatie voorschrijven en behandelt daarom vaak mensen met meer complexe of zware psychiatrische stoornissen.

Ons aanbod

Ons psychiatrisch aanbod bestaan uit een aantal pijlers:

Ambulante begeleiding (= raadpleging bij de psycholoog of psychiater)

  • De eerstelijnspsychologen: hier kun je terecht voor kortdurende psychologische begeleiding op eigen initiatief of op doorverwijzing van de huisarts of een andere hulpverlener.
  • Raadpleging bij de psycholoog: hier kun je terecht voor kortdurende psychologische begeleiding op doorverwijzing van artsen of psychologen uit AZ Sint-Lucas.
  • Perinatale psychologische consultaties: hier kun je terecht voor kortdurende psychologische begeleiding op doorverwijzing van je gynaecoloog of vroedvrouw uit AZ Sint-Lucas.
  • Raadpleging bij de psychiater: hier kun je terecht op eigen initiatief of op doorverwijzing van je huisarts of een andere hulpverlener.

Urgentiepsychiatrie

Consultaties van een psycholoog of psychiater op de spoedgevallendienst. Meestal gaat het over de opvang en behandeling van crisissituaties, bv. na een zelfmoordpoging, tijdens een psychose, middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie) …

PAAZ: de psychiatrische afdeling van ons ziekenhuis

De PAAZ is een open afdeling en is geschikt voor observatie of kortdurende behandeling. De opname gebeurt altijd via een psychiater in AZ Sint-Lucas.

Psychiatrisch dagcentrum

Je kunt in het psychiatrisch dagcentrum terecht na opname of om opname te voorkomen. In het dagcentrum volg je enkele dagen per week therapie in een gesloten groep en 's avonds ga je naar huis. Zo blijf je in je eigen sociale context en hou je voeling met het dagelijkse leven. Enkel op doorverwijzing vanuit de PAAZ of via de psychiaters van AZ Sint-Lucas.

Liaisonpsychiatrisch team

De liaisonpsychologen psychiatrie zijn er voor gehospitaliseerde patiënten en hun naasten die nood hebben aan psychologische ondersteuning. Ze werken op afdelingen waar geen vaste psycholoog aan verbonden is.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-maart-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by