Richtlijnen anti-hartfalenmedicatie

Richtlijnen anti-hartfalenmedicatie en optitratie bij systolisch hartfalen (HFrEF) cfr guidelines ESC 2016

Therapeutisch algoritme voor een patiënt met symptomatisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF)

Hartfalen1

*MR antagonist (spironolactone, Aldactone®)
*ACE-i: angio converter enzyme inhibitor
*ARB: angiotensine receptor blocker

Uitgeschreven algoritme voor HFrEF

 • Ontwatering bij tekens van overvulling/congestie. Vermijd ondervulling.
 • Inhibitie van RAAS en sympathisch zenuwstelsel:

a. ACE-inhibitoren (steeds bij LVEF < 40%, Nyha I tot IV)
(zie overzicht streefdosis of maximaal getolereerde dosis)

b. + bèta-blokkers (steeds bij LVEF < 40%, Nyha I tot IV)
(zie overzicht streefdosis of maximaal getolereerde dosis)

c. + Aldosterone-antagonist (spironolactone) (steeds bij LVEF < 40%, Nyha I tot IV)
(zie overzicht streefdosis of maximaal getolereerde dosis)

 • Doel van hartfrequentie in rust < 60-65/min met:
  • a. Bèta-blokker (streefdosis of maximaal getolereerd)
  • b. En/of Ivabradine (op indicatie van behandelend cardioloog)
 • Bij LVEF ≤ 35% en blijvend NYHA 2 tot 4: overschakelen van ACE-inhibitor (of Sartaan bij intolerantie) naar ARNI (door behandelend cardioloog).
 • Devices (ICD, CRT…): op indicatie behandelend cardioloog.
 • Bij therapieresistent/terminaal hartfalen: op indicatie behandelend cardioloog:
 1. Nitraten en/of hydralazine
 2. Digoxine
 3. Ultrafiltratie/dialyse

Aanbevolen farmaceutische behandeling bij symptomatisch hartfalen, NYHA II-IV, hartfalen met verminderde ejectiefractie

 • Hartfalen2
 • Hartfalen3
Hartfalen4

Gecontra-indiceerde medicatie bij hartfalen (HFrEF)

Hartfalen5

IJzerdeficiëntie

Intraveneuze ijzertherapie met Ijzercarboxymaltose (Injectafer®) kan worden voorgeschreven door een arts bij patiënten:

 • met symptomatisch chronisch hartfalen NYHA II-IV, bij LVEF ≤ 40-45 %
 • en serum ferritine <100 ng/mL OF serum ferritine 100- 299 ng/mL en transferrine saturatie < 20%

Om transferrine saturatie te kunnen bepalen dienen zowel ijzer, ferritine als transferrine aangevraagd te worden.

 • En indien vastgestelde anemie (man Hb < 13 g/dl, vrouw Hb < 12 g/dl) na bepaling oorzaak anemie en behandeling hiervoor.
 • met ernstige ferriprieve anemie Hb 6- 9 g/dl (een bloedtransfusie moet overwogen worden bij een Hb < 6 - 9 g/dl).

Injectafer® wordt enkel terugbetaald indien ambulante patiënt aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • anemie (man Hb < 13 g/dl, vrouw Hb < 12 g/dl) door bewezen en gedocumenteerde ijzer-malobsorptie (indien voorgeschreven voor chronische inflammatie zoals hartfalen, chronisch nierlijden, …)
 • hemo- of peritoneeldialyse
 • vasculaire malformatie
 • ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
 • hemoglobinegehalte gedaald onder 10.5 g/dl
 • falen van perorale ijzertherapie gedurende minstens 2 maanden, bij wie het ferritinegehalte steeg onder deze perorale inname en die tekenen van chronische actieve ziekte blijft vertonen.
 • intolerantie aan per orale ijzertherapie en persisterende anemie (2 bepalingen met minimum 1 maand interval tonen een Hb < 8 g/dl)
 • patiënte bij wie bloedarmoede wordt waargenomen tijdens de zwangerschap met een bevestigde verminder waarden van hemoglobine onder of gelijk aan 9 g/dl, in geval van onmogelijkheid tot perorale correctie van deze bloed-armoede

De toediening gebeurt via opname in het daghospitaal.
Patiënt dient 10 weken na toediening Injectafer® voor een bloedcontrole te gaan in het ziekenhuis of bij de huisdokter teneinde om de werking van de intraveneuze ijzertoediening te kunnen evalueren.

 • Hartfalen7
 • Hartfalen8

Bronnen

 • Bijsluiter Injectafer®
 • VVOG (2013) Praktijkwijzer: Beleid bij anemie tijdens zwangerschap en postpartum.
 • EMA & FAGG (2013) Verscherpte aanbevelingen met betrekking tot het risico op ernstige overgevoeligheidsreactie bij gebruik van intraveneuze ijzer-bevattende producten.
 • ESC guidelines Heart failure 2016
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by