Sociale dienst

Heb je vragen van familiale, psychische, financiële of administratieve aard, dan kun je een beroep doen op onze sociale dienst. Onze sociaal werkers zoeken met de grootste discretie samen met jou en je naasten naar een oplossing.

Psychosociale ondersteuning

Een ziekte, behandeling of ziekenhuisopname kan ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor je thuissituatie, relatie, arbeidssituatie of inkomen. Dit kan veel zorgen met zich meebrengen. Daarnaast kan je verdriet, onmacht of eenzaamheid ervaren. Bij de sociaal werker kun je op verhaal komen. We bieden een luisterend oor en ondersteunen je in het omgaan met de nieuwe situatie.

Ontslagvoorbereiding en zorgcoördinatie

Samen bereiden we jouw ontslag uit het ziekenhuis voor. Hou er rekening mee dat veel hulp- en opvangmogelijkheden met een wachtlijst werken. Verwacht je problemen bij of na je ontslag? Neem dan zo snel mogelijk voor of tijdens je opname contact op met de sociaal werker. Hiervoor kun je bij onze sociaal werkers terecht:

Organisatie thuiszorg

Rekening houdend met je eigen noden kan de sociaal werker diensten zoals gezinshulp, poetshulp, hulpmiddelen, uitleenmateriaal, warme maaltijden … aanvragen.

Ondersteuning van de mantelzorger

We geven jou en je mantelzorger advies over diensten die ondersteuning kunnen bieden bij het opnemen van de zorg zoals dagopvang of lokale dienstencentra.

Aanvragen voor plaatsing

Als terugkeren naar huis (tijdelijk) niet meer haalbaar is, helpt de sociaal werker met de aanvragen voor een kortverblijf, hersteloord, revalidatiecentrum, assistentiewoning of woonzorgcentrum.

Sociale voorzieningen

Afhankelijk van jouw situatie en de hulpvraag geeft de sociaal werker informatie over de best passende mogelijkheden. We ondersteunen je bij het aanvragen van tegemoetkomingen, voordelen en wettelijke voorzieningen waar je mogelijk recht op hebt. We verwijzen je door naar de nodige instanties bv. bij een ziekteaangifte, inkomensvervangende maatregelen en sociale voordelen.

Financiële en juridische hulp

Heb je juridische of financiële vragen die te maken hebben met je ziekte, opname of behandeling? De sociaal werker helpt je op weg om deze vragen samen uit te klaren.

Je kunt ook bij deze instanties terecht:

  • Sociaal administratieve dienst van ons ziekenhuis (SAD): 09 224 53 56
  • Je ziekenfonds
  • Je hospitalisatieverzekering
  • Het OCMW van uw gemeente

Vervoer

Heb je vragen over jouw vervoer naar het ziekenhuis bij een ambulante behandeling of over het vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis? Een sociaal werker geeft je advies over het inschakelen van een vervoersdienst.

Hoe gaan we te werk?

We geven informatie en bieden concrete ondersteuning afhankelijk van jouw zorgnoden. Als dat nodig is, verwijzen we door naar instanties buiten het ziekenhuis. De sociaal werker kan langskomen op de kamer of kan jou of je naasten telefonisch bijstaan.

Op de afdeling maakt de sociaal werker deel uit het van een multidisciplinair team.

Samenwerking met patiëntenverenigingen

We zijn een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis waar patiënten betrokken worden bij hun zorg. Naast de medische ondersteuning moet er ook oog zijn voor psychische, sociale, culturele en financiële aspecten van het leven met een bepaalde ziekte of aandoening. We werken daarom samen met een aantal patiëntenverenigingen. Hier vind je een overzicht.

Contact

Onze dienst werkt op afspraak op weekdagen van 8u30 tot 12u15 en van 13u15 tot 16u30. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de sociale dienst op het nummer 09 224 58 01. Ons secretariaat verwijst je door naar de sociaal werker die verbonden is aan de afdeling.

Als je opgenomen bent, kun je aan de verpleegkundige laten weten dat je contact wil met de sociale dienst.

De afspraak vindt plaats op de afdeling waar je bent opgenomen of in een gespreksruimte waarvan we de locatie bij het maken van de afspraak meedelen.

Sociale dienst

op afspraak (weekdagen 8u30-12u15 en 13u15-16u30) secretariaat.socialedienst@azstlucas.be
09 224 58 01
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-juli-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by