Inwendige 3 (neurologie)

09 224 51 64
Straat 64

Wat is neurologie?

Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van neurologische aandoeningen: ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog.

Een neuroloog behandelt uiteenlopende klachten zoals hoofdpijn, dubbel zicht, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte en verlammingsverschijnselen.

Wie zorgt voor jou op de afdeling Inwendige 3?

De artsen

Op onze dienst werken zeven neurologen. De arts die je heeft laten opnemen is jouw contactpersoon en de eindverantwoordelijke over je verblijf. De artsen worden bijgestaan door de assistenten in opleiding. Alle informatie wordt binnen het team gedeeld en genoteerd in je dossier. Als het nodig is, gebeurt er dagelijks onderling overleg. Op de afdeling toert elke dag één van de artsen. Ook in het weekend verzekert één van de neurologen de wachtdienst.

Indien gewenst, kan de familie ook de assistent of neuroloog spreken op de afdeling of via telefonisch contact. Vraag ernaar bij de verpleegkundige van de afdeling of op het secretariaat neurologie.

Na je verblijf volgt de arts bij wie je al eerder gekend was je via de consultatie verder op. Had je nog geen vaste neuroloog voor je opname, dan krijgt je een afspraak bij de arts die jou opgenomen heeft.

De verpleegkundige

De verpleegkundigen verzorgen jou vanaf opname tot ontslag. Ze werken ook actief mee aan het revalidatieproces. Als je vragen of problemen hebt, kun je bij hen terecht.

Het team staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Melissa Lippens.

Melissa Lippens Inwendige 3

Melissa Lippens

Dienstverantwoordelijke Inwendige 3 melissa.lippens@azstlucas.be
09 224 51 64 Straat 64

De logistieke dienst en schoonmaakdienst

De logistieke dienst zorgt voor de persoonlijke maaltijdbevraging. De dienst schoonmaak houdt jouw kamer kraaknet.

De kinesitherapeut

De kinesitherapeut zorgt voor een algemene motorische revalidatie (gangreëducatie, krachttraining en evenwichtsoefeningen). Als het nodig is, kun je de therapie na je ontslag thuis of in een revalidatiecentrum verder zetten.

De ergotherapeut

Ergotherapie richt zich op het herwinnen van je zelfredzaamheid binnen de ‘activiteiten van het dagelijkse leven’ (ADL). Tot de ADL-activiteiten behoren onder andere persoonlijke zorg, verplaatsing, voeding ... Door observatie, oefening en evaluatie zoekt de ergotherapeut samen met jou naar de meest geschikte therapie.

De ergotherapeut helpt je de bewegingen die moeilijk zijn te trainen of een methodeverandering aan te leren. Als het nodig is, geeft de ergotherapeut ook advies en training in ergonomische technieken en het gebruik van hulpmiddelen.

De logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen. Bijvoorbeeld bij een hersentumor, een hersenbloeding of een hersentrauma volgt de logopedist cognitieve, communicatie- en slikstoornissen op. De opvolging start zo vroeg mogelijk en vaak al op de afdeling eenheid beroertezorg.

De sociale dienst

Je kunt een beroep doen op de sociale dienst voor hulp bij sociale, psychische en relationele moeilijkheden door je ziekte, verblijf en behandeling in het ziekenhuis.
Je kunt bij hen ook terecht met praktische problemen en vragen van financiële of administratieve aard. De maatschappelijk werker regelt onder andere thuishulp, uitleenmateriaal en zoekt samen met jou naar een geschikte oplossing als je revalidatie nodig hebt.

De diëtist

De diëtist bekijkt welke aanpassingen er eventueel in je voedingspatroon nodig zijn voor een beter herstel.

Het Palliatief Support Team

Het PST kan bij jou en je familie langskomen in het kader van rouwbegeleiding, informatie over de palliatieve eenheid en info over
euthanasie/wilsbeschikking.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zorgen voor een deugddoende babbel wanneer je hier nood aan hebt. We kunnen ook voor andere uiteenlopende taken een beroep doen op hen

Multidisciplinair overleg (MDO)

Elke week is er op woensdag een overleg tussen de arts, de verpleegkundige, de kinesitherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de sociale dienst...

Zij wisselen informatie uit en zoeken naar oplossingen om zorg op maat te kunnen bieden tijdens je verblijf en om je ontslag zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Ontslagplanning

We streven naar een optimalisering van de zorg, daarom proberen we jouw verblijf zo kort mogelijk te houden. Een mogelijke ontslagdatum geven we zo snel mogelijk mee, maar het is mogelijk dat je ontslag in de loop van het verblijf wordt bijgestuurd.

Vaak ben je geholpen met wat extra ondersteuning thuis. Wanneer je door jouw aandoening minder zelfredzaam bent of wanneer je thuis weinig hulp hebt, zoeken we een revalidatiedienst binnen of buiten ons ziekenhuis of naar een permanente oplossing (zoals een revalidatiecentrum of een woonzorgcentrum). Wachttijden voor deze diensten en centra zijn soms lang. Daarom bespreken we dit al vroeg tijdens je verblijf.

Bij ontslag ontvang je van de verantwoordelijke verpleegkundige een aangepaste medicatielijst, de nodige medicatie, een brief voor je huisarts, een medicatielijst voor de apotheek en de nodige afspraken voor verdere opvolging.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-juli-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by