Interesse om deel te nemen aan een studie?

Fertiliteit

Studieteam

 • Dr. Nele Van Renterghem

Lopende studies

 • HYFOIL: Live birth after additional tubal flushing with oil-based contrast versus no additional flushing: a randomised, multicentre, parallel group pragmatic trial in infertile women with at least one patent tube at Hysterosalpingo-foam sonography.

Hart-en vaatziekten

De dienst hart- en vaatziekten neemt intensief deel aan internationale wetenschappelijke fase 2b en fase 3 studies waardoor patiënten de kans krijgen deel te nemen aan onderzoek met nieuwe, veelbelovende medicatie voor specifieke hart- en vaataandoeningen. Specifiek opgeleide studieverpleegkundigen zorgen voor de opvolging, samen met de arts.

Studieteam

 • Dr. Hermans Kurt
 • Dr. Nimmegeers Jan
 • Dr. Van Tittelboom Nathalie
 • Dr. Vandekerckhove Hans

Lopende studies

 • Aegis II: Een fase 3, multicentrische, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met parallelle groepen om de werkzaamheid en veiligheid van CSL112 bij proefpersonen met acuut coronair syndroom te onderzoeken.
 • CONFIDENCE: A parallel-group treatment, Phase 2, double-blind, three-arm study to assess efficacy and safety of finerenone plus empagliflozin compared with either finerenone or empagliflozin in participants with chronic kidney disease and type 2 diabetes.
 • PHYNAL: Prospective left main physiology registry.
 • SANTORINI: Behandeling van patiënten met dyslipidemie met een hoog en zeer hoog risico voor de preventie van cardiovasculaire voorvallen in Europa - een multinationale observationele studie.
 • SCAD REGISTRY: A registry of Spontaneous Coronary Arterial Dissection.
 • SOS-AMI: Selatogrel Outcome Study in suspected Acute Myocardial Infarction (SOS-AMI).
 • Victorian-2-Prevent: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial, assessing the impact of inclisiran on major adverse cardiovascular events in participants with established cardiovascular disease.

Contact

Nancy Deweerdt

Studieverpleegkundige hart-en vaatziekten nancy.deweerdt@azstlucas.be
09 224 50 53 25

Heelkunde

Studieteam

 • Dr. Kjell Fierens

Lopende studies

 • BEET-IT: Use of beetroot juice to protect against postoperative ileus following colorectal surgery

Huidziekten

De dienst huidziekten neemt actief deel aan klinische studies die de behandelingsmogelijkheden voor allerhande huidaandoeningen evalueren zoals psoriasis, eczeem en huidkanker. Zo blijft de dienst op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en garanderen ze de beste behandeling voor de patiënt.

Studieteam

 • Dr. Chevolet Ines
 • Dr. Dierckxsens Laurence
 • Dr. Heughebaert Carol
 • Dr. Kint Bernard
 • Dr. Lissens Esther
 • Dr. Pescod Stefanie

Lopende studies

 • BENEBIO: Dosis reductie van de nieuwe generatie biologicals (IL7 en IL23 inhibitoren) bij psoriasis: een pragmatische, multicentrische gerandomiseerde, gecontroleerde, niet-inferioriteitsstudie. www.benebio.info
 • BIOLOPTIM: Evaluatie van de voorspellende waarde van vroegtijdige serumconcentraties en anti-drug antilichamen van 6 biologics en het opstellen van een concentratie-responscurve voor deze producten bij psoriasis patiënten.
 • Serena: Long term observational, prospective study to collect in a real life setting data on the retention, effectiveness, safety, treatment pattern, quality of life, and efficiency of secukinumab in adult patients with moderate to severe plaque psoriasis.

Contact

Barbara Vincent

Coördinator klinische studies barbara.vincent@azstlucas.be
09 224 62 27

Kinderziekten

Studieteam

 • Dr. Sofie Deman

Lopende studies

 • METABOTYPERING studie: Metabotyping of overweight and obese children towards early detection of insulin resistance and low-grade inflammation by means of a rectal sampler.

Laboratorium

Studieteam

 • Dr. Simon Degandt

Lopende studies

 • BEED-ED: Retrospectieve analyse van testosteronbepalingen aan het UZ Gent, UZ Leuven, algemene ziekenhuizen en private laboratoria.

Longziekten

Studieteam

 • Dr. Filip Triest

Lopende studies

 • Predictumab: Predictive factors and magnitude of response to Omalizumab and Mepolizumab in allergic and eosinophilic severe asthma, an open-label, controlled, randomized multinational pragmatic trial.

Contact

Barbara Vincent

Coördinator klinische studies barbara.vincent@azstlucas.be
09 224 62 27

Maag-, darm- en leverziekten

De dienst maag-, darm- en leverziekten werkt actief mee aan klinische studies rond IBD. Inflammatoire darmziekten (=IBD), zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, zijn tot op heden nog niet te genezen. Deze aandoeningen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarom is het van groot belang om door middel van wetenschappelijk onderzoek de verschillende bestaande behandelingen te optimaliseren, nieuwe behandelingsmogelijkheden te onderzoeken en de veiligheid van de behandelingen op lange termijn te bestuderen. Als patiënt word je tijdens deze studies heel nauw opgevolgd om elk effect van de behandeling te kunnen opsporen.

Naast de IBD-studies werkt deze dienst ook mee aan studies rond tumoren van het spijsverteringsstelsel en infecties (Clostridium difficile).

Studieteam

 • Dr. Cesmeli Ercan
 • Dr. Marichal Denis
 • Dr. Pauwels Walter
 • Prof. Dr. Peeters Harald
 • Dr. Rogge Sofie
 • Dr. Strubbe Beatrijs
 • Dr. Van Ongeval Johan

Lopende studies

 • APD334-202 EU (Cultivate): A Multicenter, Randomized, Double‑Blind, Parallel‑Group Study to Assess the Efficacy and Safety of Oral Etrasimod as Induction and Maintenance Therapy for Moderately to Severely Active Crohn’s Disease
 • Boehringer Ingelheim - 1425-0003: A Phase IIa, randomised, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the safety, efficacy, pharmacokinetics and pharmacodynamics of BI 706321 orally administered for 12weeks in patients with Crohn`s Disease (CD) receiving ustekinumab induction treatment.
 • CARACAS: The outcome of advanced therapy for patients with ulcerative procitis: a pseudonymous retrospective cohort study.
 • CARUC-ASA: Characterizing And Predicting the Remission status in patients with Ulcerative Colitis treated with 5-ASA and analyzing its impact on clinical relapse
 • Elevate UC OLE: An Open-Label Extension Study of Etrasimod in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis.
 • IBD podcast: Proportion of Inadequate Disease Control And Strategy of Treatment in IBD
 • LEGACY studie: Een langetermijn niet-interventionele registratiestudie ter beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van Humira® (Adalimumab) bij patiënten met matige tot ernstige, actieve colitis ulcerosa (CU)
 • LOVE-CD studie: Een fase 4, observationele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van de ziekte van Crohn
 • M14-033 studie: Een dubbelblinde, gerandomiseerde, multicenter studie van een regime van hogere versus standaard doseringsschema’s van adalimumab voor inductie- en onderhoudstherapie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa
 • M14-115 studie: Een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid en de veiligheid van twee inductieschema's met adalimumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn en bewezen ulceratie van het slijmvlies
 • M14-347 studie: Een multicenter, open-label onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van herhaalde toediening van adalimumab bij patiënten met de ziekte van Crohn
 • ON-TRK: Prospective non-interventional study in patients with locally advanced or metastatic TRK fusion cancer treated with larotrectinib
 • Rescue: Loss of RESponse to Ustekinumab treated by dose Escalation.
 • Rescue-OLE: Een open-label uitbreiding en lange termijn werkzaamheids- en veiligheidsmonitoringstudie van patiënten met de ziekte van Crohn die eerder werden opgenomen in de studie met verlies van RESpons op Ustekinumab behandeld door dosis-Escalatie
 • Soprano CD: Prevention of postoperative endoscopic recurrence with endoscopy-driven versus systematic biological therapy: a randomized, multicentre, parallel group pragmatic non-inferiority trial in adult patients with Crohn’s disease undergoing an ileocolonic resection with ileocolonic anastomosis
 • Sprint: An open-label multicenter study to evaluate step-up vs top-down treatment algorithms in moderate to severe ulcerative colitis.
 • VARIETY-Belgium: Vedolizumab bij IBD (inflammatoire darmziekte) – Real-world – niet-interventionele, prospectieve, observationele studie om behandelingspatronen uit de praktijk (real-world) te beschrijven bij patiënten die met vedolizumab behandeld worden.

Contact

Sophie Claeys

Studieverpleegkundige IBD sophie.claeys@azstlucas.be
09 224 51 70 98

Neus-, keel- en oorziekten

Studieteam

 • Dr. Geert De Vos

Lopende studies

 • Nasumab II: Real life study assessing long term outcomes and predictive factors of response to biologicals in patients with severe Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis (CRSwNP) with or without comorbid asthma.

Neurologie

Het neurologisch studiecentrum neemt deel aan klinische studies die nieuw ontwikkelde behandelingsmogelijkheden evalueren op effectiviteit en efficiëntie. Deze studies zijn actueel, vooral gericht op eerder zeldzame neuromusculaire aandoeningen zoals ALS, myasthenia gravis en myositis.

Studieteam

 • Prof. dr. De Bleecker Jan
 • Dr. Loret Griet

Lopende studies

 • ADAPTsc+: A Long-Term, Single-Arm, Open-label, Multicenter Phase 3 Study to Evaluate the Safety and Tolerability of Multiple Subcutaneous Injections of Efgartigimod PH20 SC in Patients With Generalized Myasthenia Gravis.
 • APL2-ALS-206: A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study to evaluate the efficacy and safety of pegcetacoplan in subjects with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
 • ARGX-113-2007: A Phase 2/3, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Parallel-Group, 2-Arm, Multicenter, Operationally Seamless Study to Evaluate the Efficacy, Safety, Tolerability, Pharmacodynamics, Pharmacokinetics, and Immunogenicity of Efgartigimod PH20 SC in in Participants Aged 18 Years and Older With Active Idiopathic Inflammatory Myopathy
 • ARGX-117-2002: A phase 2, randomized, double-bind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter trial to evaluatie the safety and tolerability, efficacy, pharmacokinetics, and immunogenicity of 2 dose regimens of ARGX-117 in adults with multifocal motor neuropathy.
 • ARGX-117-2003: A Long-term Extension of the ARGX-117-2002 Trial to Evaluate the Long-term Safety and Tolerability, Efficacy, Pharmacodynamics, Pharmacokinetics, and Immunogenicity of ARGX-117 in Adults With Multifocal Motor Neuropathy
 • CARDINALS: A Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel Study to Assess the Efficacy, Safety, Tolerability, Pk, and Biomarker Effects Of Ptc857 in Adult Subjects with Amyotrophic Lateral Sclerosis
 • DBS batterijen
 • DBS RETRO: Deep Brain Stimulation (DBS) Retrospective Outcomes Study.
 • Dystonia Registry
 • Essential Tremor Registry
 • MOM-M281-011: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek in meerdere centra ter beoordeling van de werkzaamheid, veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van nipocalimab toegediend aan volwassenen met gegeneraliseerde myasthenia gravis.
 • Pompe Disease Registry
 • R3918-MG-2018: Werkzaamheid en veiligheid van de combinatiebehandeling met pozelimab en cemdisiran bij patiënten met symptomatische gegeneraliseerde myasthenia gravis
 • Vercise registry Parkinson: Registry of Deep Brain Stimulation with the VERCISE™ System: Vercise DBS Registry.

Contact

Sophie Decuypere

Studieverpleegkundige neurologie sophie.decuypere@azstlucas.be

Kathy De Koning

Studieverpleegkundige neurologie kathy.dekoning@azstlucas.be
09 224 65 38 58

Nierziekten

De dienst nierziekten van AZ Sint-Lucas neemt deel aan internationale wetenschappelijke studies. Hierdoor krijgen patiënten de kans om deel te nemen aan onderzoek met nieuwe veelbelovende geneesmiddelen voor diverse nieraandoeningen. Op die manier is het mogelijk om de beste zorg te bieden gebaseerd op de meest recente medische ontwikkelingen.

Studieteam

 • Dr. Neirynck Valerie
 • Dr. Seghers Céline
 • Dr. Van Hooland Simon

Lopende studies

 • ARTEMIS – IGAN: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie van de veiligheid en doeltreffendheid van OMS721 bij patiënten met immunoglobuline A (IgA) nefropathie.
 • CSL300-2301: A Phase 2b / 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Combined Dose-Finding and Cardiovascular Outcome Study to Investigate the Efficacy and Safety of CSL300 (Clazakizumab) in Subjects with End Stage Kidney Disease Undergoing dialysis
 • Otsuka-IgA: Een fase 3, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde trial om de veiligheid en werkzaamheid van Sibeprenlimab te evalueren bij patiënten met immunoglobuline A (IgA) nefropathie.
 • OTSUKA: A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double blind, Placebo controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Sibeprenlimab Administered Subcutaneously in Subjects with Immunoglobulin A Nephropathy

Contact

Barbara Vincent

Coördinator klinische studies barbara.vincent@azstlucas.be
09 224 62 27

Oncologisch studiecentrum

Het Oncologisch Studiecentrum neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek rond kankerbehandeling. Ondanks de grote vooruitgang die de laatste decennia op het vlak van kankerbehandeling geboekt is, genezen patiënten niet altijd. Daarom is het noodzakelijk om door middel van wetenschappelijk onderzoek te blijven zoeken naar nieuwe behandelingsmethoden. Naast de bestaande medicatie zijn tal van geneesmiddelen ter bestrijding van kanker nog in ontwikkeling.

Studieteam

 • Medisch oncologen:
  • Dr. Stefanie De Waele
  • Dr. Daphne Serruys
  • Dr. Vincent Renard
 • Longartsen
  • Dr. Elke Govaerts
  • Dr. André Verstraeten
 • Radiotherapeuten
  • Dr. Wim Duthoy
  • Dr. Vanhoutte Ilse
  • Dr. Van de Voorde Lien
 • Hematologen
  • Dr. Maxim Clauwaert
  • Dr. Eva Steel

Lopende studies

Gynaecologische oncologie - Senologische oncologie

 • AGO-OVAR / BGOG-ov34: Atezolizumab in combination with bevacizumab and chemotherapy versus bevacizumab and chemotherapy in recurrent ovarian cancer - a randomized phase III trial
 • MIRASOL IMGN853-0416: A randomized, open-label, phase 3 study of mirvetuximab soravtansine versus investigator's choice of chemotherapy in platinum-resistant, advanced high-grade epithelial ovarian, primary peritoneal, or fallopian tube cancers with high folate receptor-alpha expression.
 • SERENA-4 trial: A randomized, multicentre, double-blind, phase III study of AZD9833 (an oral SERD) plus palbociclib versus anastrazole plus palbociclib for the treatment of patients with estrogen receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer who have not received any systemic treatment for advanced disease.

Thoracale oncologie

 • CARMEN studie: Randomized, open label phase 3 study of SAR408701 versus Docetaxel in previously treated metastatic non-squamous non-small cell lung cancer patients with CEACAM5 positive tumors
 • ProCaLung: The Project on Cancer of the Lung.
 • RE-ALEC: A multicenter non-interventional cohort study to evaluate the real-world clinical management and outcomes of patients diagnosed with ALK-positive advanced NSCLC treated with alectinib.
 • TAK 788 3001: A Randomized Phase 3 Multicenter Open-label Study to Compare the Efficacy of TAK-788 as First-line Treatment Versus Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Non–Small Cell Lung Cancer With EGFR Exon 20 Insertion Mutations.

Urologische oncologie

 • CA2097DX trial: A Phase 3 Randomized, Double-Blind Study of Nivolumab or Placebo in Combination with Docetaxel, in Men with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer.
 • DART trial: Stereotactic body radiotherapy with or without Darolutamide for OligoRecurrent prostate cancer: a randomized phase II trial.
 • STORM-Peace - PEACE V: A randomized phase II trial for the Salvage Treatment of OligoRecurrent nodal prostate cancer Metastases.
 • Talapro-3 trial: A phase 3, randomized, double-blind study of Talazoparib with Enzalutamide versus placebo with enzalutamide in men with DDR gene mutated metastatic castration-sensitive prostate cancer.

Contact

Sarah Van Damme

Studieverpleegkundige oncologie sarahl.vandamme@azstlucas.be
09 224 52 95

Els Van der Spiegel

Studieverpleegkundige oncologie els.vanderspiegel@azstlucas.be
09 224 57 98

Orthopedie

Studieteam

 • Dr. Hans Van der Bracht
 • Dr. Luc Verhelst
 • Dr. Verstuyft Lotte

Lopende studies

 • Claviculafracturen 3D: Klinische, radiologische en 3D analyse van conservatief behandelde claviculafracturen.
 • Schouder- en elleboogregister
 • Subscapularis saving approach for reversed shoulder arthroplasty : a clinical and radiographical outcome study.

Pijnkliniek

Studieteam

 • Dr. Griet Brusselmans

Lopende studies

 • A Randomized, Double-blind, Active-controlled Study to Assess the Effect of CS-OSA-Mg on muscle cramps.

Contact

An Danckaert

Studieverpleegkundige pijnkliniek an.danckaert@azstlucas.be
09 224 50 19 79

Reumatologie

Studieteam

 • Dr. Hilde Luyten

Lopende studies

 • CUBO: Efficacy and tolerance of a correctly assimilable bio-optimized extract of Curcuma Longa and extract of Boswellia Serrata (FLEXOFYTOL FORTE®) versus a placebo in patients suffering of hand osteoarthritis
 • Moon Walk: Nationaal, multicentrisch, marktonderzoek-enquête in de praktijk (real world) over adalimumab en etanercept om het begrip van zorgverleners te vergroten van de overschakeling van originele biologische naar biosimilaire geneesmiddelen.

Contact

Ruth De Meester

Studieverpleegkundige reumatologie ruth.demeester@azstlucas.be
09 224 50 12 97
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 06-januari-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by