Vertrouwelijkheidsverklaring stage

Tijdens je stage beschik je over een badge die je fysieke en elektronische toegangsrechten geeft. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan en om veiligheidsredenen wordt elk gebruik van de badge ook geregistreerd.

Door je aan te melden voor je stage verklaar je dat de toegekende gebruikersnaam en zelfgekozen pincode (of toegangscode), persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Je bent verplicht je toegangscode geheim te houden.

Als je misbruik van je toegangscode vaststelt, verwittig dan onmiddellijk de dienst personeel en organisatie via telefoonnummer 5232.

Het is verboden systeem- of toegangscodes die niet verkregen zijn op reglementaire wijze, te gebruiken om toegang te krijgen tot de daartoe geëigende informaticafaciliteiten.

Je behandelt alle data en informatie, zoals beschikbaar gesteld via de toegang op het netwerk van AZ Sint-Lucas, strikt vertrouwelijk en enkel voor eigen gebruik. Je zoekt enkel de gegevens op die je nodig hebt om je stage te doen. Vanzelfsprekend vallen alle bekomen gegevens onder het beroepsgeheim.

Op het einde van je stage of zodra je de badge niet langer nodig hebt, lever je hem terug in via postvak 121 (Dienst P&O) of via de hiertoe voorziene brievenbus aan de kleedkamers voor studenten/uitzendkrachten.

Contact bij problemen:

  • Dienst P&O
  • 09 224 52 32
  • badges.aanvragen@azstlucas.be
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-januari-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by