09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Dagziekenhuis geriatrie

De hoofddoelstellingen van het dagziekenhuis zijn:

 • klassieke hospitalisatie voorkomen
 • de duur van de hospitalisatie beperken en terugkeer naar het thuismilieu bespoedigen
 • de patiënt zo lang mogelijk in zijn/haar thuismilieu laten.

 

Doelgroep

Het dagziekenhuis richt zich tot geriatrische patiënten met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar waaronder:

 • minder mobiele mensen
 • ambulante patiënten die in aanmerking komen voor een uitgebreid assessment of meerdere diagnostische onderzoeken
 • mensen die een behandeling, al dan niet in combinatie met onderzoeken, dienen te ondergaan die in één dag kunnen uitgevoerd worden
 • dementerenden, voor wie een ziekenhuisopname vaak erg ingrijpend is en voor toenemende verwardheid kan zorgen
 • patiënten die een voortgezette revalidatie nodig hebben na een hospitalisatie
 • residenten van woon- en zorgcentra en instellingen waar men niet beschikt over de nodige technische apparatuur of revalidatie-faciliteiten.

 

Men kan in het dagziekenhuis terecht voor:    

 • Diagnostische evaluatie: een pluridisciplinaire evaluatie (assessment) van een aantal geriatrische syndromen zoals incontinentie; ondervoeding/eetstoornissen; pijn; valproblematiek; cognitieve problemen; enz.
 • Verschillende onderzoeken op één dag gecentraliseerd. Specifieke staalafnames zoals pleurapunctie; beenmergpunctie; ascitespunctie; enz.
 • Therapeutische oppuntstelling bij specifieke medische problemen zoals anemie; diabetes; schildklierlijden; enz.
 • Medisch-technische handelingen zoals het plaatsen/vernieuwen van een cystofix; vervangen van een gastrostomiesonde; enz.
 • Specifieke therapeutische programma’s, bijvoorbeeld bloedtransfusie; intraveneuze medicatietoediening (antibioticatherapie,ijzerbehandeling); wondzorgevaluatie/advies; enz.      
 • Fysische revalidatie na een CVA/TIA; na een val; bij locomotorische problemen.
 • Mentale revalidatie bij  geheugenproblemen; bij beginnende dementie.

Of bij een combinatie van factoren.

 

Werking/zorgtraject

Het zorgtraject binnen het dagziekenhuis geriatrie kunnen we onderverdelen in een aantal stappen:

 

Patiëntenfolders

Aanvraagformulier (voor de huisarts)