Geheugenkliniek

In de geheugenkliniek kun je het zorgtraject cognitie volgen. Met dit traject willen we een snelle diagnose stellen bij oudere personen met toenemende geheugen- of andere cognitieve stoornissen. De diagnose kan twijfel en angst wegnemen bij jou en je familie. Zo kun je de symptomen en veranderingen beter begrijpen en er beter leren mee omgaan.

Een goede behandeling en begeleiding van patiënten met cognitieve stoornissen moet gebaseerd zijn op een zorgvuldige diagnose. Dat is een multidisciplinaire aangelegenheid. Door een efficiënte samenwerking en overdracht van informatie binnen het team zorgen we voor een minimale belasting voor jou en je familie.

Verloop van het traject

Als je zelf geheugenproblemen ervaart of als je familie veranderingen opmerkt in jouw gedrag en dagdagelijks functioneren, spreken en/of denken, is het belangrijk dat je dat meldt aan de huisarts. De uitwerking van de geheugenproblematiek gebeurt bij voorkeur in het dagziekenhuis geriatrie. Dat betekent dat je ambulant naar het ziekenhuis komt, rechtstreeks vanuit je meest natuurlijke omgeving. Zo sluiten we storende factoren zoals verwardheid of het niet in optimale conditie verkeren zoveel mogelijk uit. Een gerichte evaluatie, diagnostiek en behandeling zijn van groot belang. Die gebeuren best in een omgeving waar de zorgverlener dicht bij jou staat. Je komt maximaal drie keer naar het dagziekenhuis geriatrie.

Dagziekenhuis geriatrie

Dag 1

 • Op de eerste dag ga je langs bij de arts-geriater voor een klinisch onderzoek. Die neemt een uitgebreide anamnese af.
 • Er wordt een bloedonderzoek uitgevoerd en een NMR of CT-scan van de hersenen genomen op de dienst medische beeldvorming.
 • Een multidisciplinair team bestaande uit een geriatrisch verpleegkundige, een ergotherapeut, een kinesitherapeut en een psycholoog, neemt een uitgebreid geriatrisch assessment af. Dit is een uitgebreide geriatrische evaluatie waarbij we jouw fysiek, mentaal als je sociaal welbevinden bevragen en in kaart brengen.
 • De ergotherapeut voert een cognitieve evaluatie uit aan de hand van een aantal eenvoudige en oriënterende testen en bevraagt je emotioneel welbevinden.
 • Met jouw toestemming heeft de psycholoog een uitgebreid gesprek met je familie of directe naasten om het verloop van de aanwezige problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Al deze gegevens worden besproken met de geriater. Als er geen objectieve aanwijzingen zijn van een geheugenprobleem, deelt de geriater dit aan je mee en stopt het traject. We brengen je huisarts hiervan per brief op de hoogte. Is er wel een vermoeden van een geheugenprobleem, dan wordt een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek gepland, eventueel aangevuld met een afspraak bij de neuroloog en/of psychiater.

Dag 2

Neuropsychologisch onderzoek

Dit onderzoek, uitgevoerd door de psycholoog, is nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen. Geheugenproblemen wijzen immers niet altijd op dementie, maar kunnen ook het gevolg zijn van gewone ouderdomsvergeetachtigheid, een depressie of een acute verwardheid.

 • Je familielid kan je hierbij niet vergezellen.
 • Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Je korte- en langetermijngeheugen, concentratie, aandacht, uitvoerende functies,… worden in kaart gebracht aan de hand van enkele testen.
 • Indien er geen andere onderzoeken gepland zijn, kan deze opname na een halve dag afgerond worden.

De resultaten van dag 1 en 2 worden besproken op het wekelijks overleg met de geriater, verpleegkundige, ergotherapeut en psycholoog. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd voor verdere behandeling en begeleiding.

Als de resultaten normaal zijn, eindigt het traject hier. We delen de resultaten per brief mee aan je huisarts. Als de resultaten afwijkend zijn, nodigen we jou en je naaste familie uit voor de resultaatsbespreking en diagnosemededeling op de consultatie geriatrie.

Dag 3

Consultatie geriatrie

De geriater en de psycholoog geven je op dit moment uitgebreide informatie. We hechten veel belang aan de duiding van het ziektebeeld en geven je advies over het omgaan met de geheugenproblemen en/of eventuele gedragsveranderingen.

 • Als het nodig is, krijg je brochures mee over dementie, depressie of acute verwardheid en krijg je informatie over de verschillende hulpinstanties die een aanspreekpunt kunnen zijn.
 • Door voldoende informatie te geven over professionele thuishulp zoals gezinshulp, poetshulp, dagopvang, … proberen we moeilijke situaties te voorkomen, de draagkracht van de mantelzorger te verhogen en de zorgbelasting te verminderen.
 • De geriater kan, als het aangewezen is, geheugenmedicatie opstarten. Je krijgt een aanvraag tot terugbetaling mee die je moet indienen bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds stuurt je vervolgens een formulier met goedkeuring van je medicatie. Met dit formulier en een voorschrift van de huisarts kun je de medicatie afhalen in de apotheek.
 • We brengen je huisarts via een uitgebreid multidisciplinair verslag op de hoogte van de diagnose. Als het nodig is, doen we dit via de telefoon.

Opvolging

Afhankelijk van je zorgprofiel en de medicatie die eventueel opgestart wordt, zien we jou en je familie na 6 of 12 maanden terug op het dagziekenhuis geriatrie voor een opvolging. Dat is nodig voor de verdere jaarlijkse goedkeuring van je medicatie. We herevalueren ook je algemeen, sociaal, emotioneel en cognitief welbevinden en geven advies waar nodig.

Neem gerust contact op bij vragen of problemen.

Dementievriendelijk Gent

Inloophuis dementie

Het Inloophuis Dementie is er voor iedereen die vragen heeft rond dementie. Elke maand is er een activiteit of een lezing waaraan je gratis kunt deelnemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 04-juli-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by