Heupfractuur

Afdeling: Orthopedie

Op deze pagina

Een heupfractuur is een breuk van het bovenbeen (dijbeen) in de heup. Dit is een vaak voorkomende breuk die een grote impact heeft op de patiënt. De breuk komt 17000 keer voor per jaar in België. Heupfracturen komen meestal voor bij oudere patiënten. Het is een levensbedreigende aandoening. Vaak wordt een heupfractuur gezien als een verdere achteruitgang van de algemene toestand. Dit zorgt er voor dat slechts 1 op 5 patiënten terug naar huis gaat na de behandeling van een heupfractuur.

Klachten

Een heupfractuur is steeds het gevolg van een val. Dit is vaak een banale val , bv. een val over een tapijt. Na deze val is er veel pijn en kan er niet meer gestapt worden. De voet is naar buiten gedraaid en het ene been lijkt korter dan het andere.

Onderzoeken

Via de dienst spoedgevallen wordt steeds een Rx (foto) gemaakt van het bekken en de heup. Op basis van deze Rx kan bepaald worden om welk type heupfractuur het gaat. In zeldzame gevallen is het nodig om een bijkomende CT-scan te maken.

Behandeling

De behandeling is steeds chirurgisch. Afhankelijk van het type breuk en de leeftijd van de patiënt zal er gekozen worden voor een herstel van de breuk (osteosynthese) of een vervanging van het heupgewricht door middel van een prothese (arthroplastie).

Revalidatie en postoperatieve zorgen

Omdat een heupfractuur een impact heeft op de volledige patiënt en dit er vaak voor zorgt dat de patiënt algemeen achteruitgaat, worden patiënten ouder dan 75 jaar opgenomen op de dienst orthogeriatrie. Jonge en fitte patiënten komen terecht op de orthopedische afdeling.

Op de orthogeriatrische afdeling wordt de patiënt medisch volledig op punt gesteld en wordt gekeken hoeveel hulp de patiënt nodig heeft om terug naar huis te keren. Op deze afdeling worden de eerste stappen van de revalidatie gezet, die verder gezet wordt eens de patiënt het ziekenhuis verlaten heeft.

De revalidatie en het herstel hangen af van de algemene toestand van de patiënt voor de val, het type breuk en van de gekozen behandeling. Over het algemeen zal een patiënt behandeld met een prothese wat sneller revalideren dan wanneer er gekozen werd voor een osteosynthese (herstel van de breuk). Dit komt doordat het dijbeen bij een osteosynthese nog moet vastgroeien. Wanneer een prothese geplaatst wordt, bestaat het herstel vooral uit genezen van de weke delen (spieren, pezen, ligamenten,..).

Er wordt naar gestreefd om de patiënt zo veel mogelijk volledig te laten steunen. In bepaalde gevallen is dit echter niet aangewezen. Hoeveel je mag steunen zal steeds meegedeeld worden na de operatie. Het stappen met beperkte of volledige steun zal tijdens de opname ook ingeoefend worden met de kinesist en de ergotherapeut.

Twee weken na de operatie kunnen de hechtingen of haakjes verwijderd worden door de huisarts. Op 6 weken na de ingreep wordt een nieuwe Rx (foto) gemaakt op de dienst medische beeldvorming met aansluitend een consultatie bij de orthopedisch chirurg. Deze afspraak wordt meegegeven bij het ontslag uit het ziekenhuis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-mei-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by