Pijn? Zeg het ons!

Het is belangrijk om pijn tijdens je opname, maar ook daarna te voorkomen en/of aan te pakken. Zeg het dus spontaan tegen de verpleegkundige als je pijn hebt. Je hoeft niet te wachten tot we er expliciet om vragen.

Soorten pijn

Acute pijn heeft meestal een waarschuwingsfunctie. Deze pijn wijst er op dat er iets ongewoon gebeurt in het lichaam, bijvoorbeeld een kwetsuur, ziekte of na een ingreep en vraagt om een acute behandeling. Pijn is niet alleen onaangenaam, het lokt ook reacties uit in het lichaam die de genezing kunnen vertragen. Het is dus belangrijk dat er bij acute pijn snel ingegrepen wordt. Pijn die niet adequaat behandeld wordt, kan soms zelfs evolueren naar een chronische, veel moeilijker behandelbare pijn.

Chronische pijn wordt gekenmerkt door blijvende, hardnekkige pijn, ondanks behandeling en ogenschijnlijk volledige genezing. Bij chronische pijn kan men geen beschermende waarschuwingsfunctie meer herkennen. Het pijnsysteem functioneert dus niet meer als normaal functioneel waarschuwingsteken, maar reageert overgevoelig. Vaak wordt dit proces na enige tijd onomkeerbaar, daarom is vroegtijdige pijnbehandeling het meest effectief en mag deze niet nodeloos worden uitgesteld.

Pijn? Zeg het ons!

Sowieso vraagt de verpleegkundige je drie keer per dag om de pijn aan te duiden met een cijfer tussen nul tot tien. Nul is geen pijn en tien is de ergst denkbare pijn. Aan de hand van deze score stelt de verpleegkundige je zo nodig pijnstilling voor.

Als je pijn hebt en je hebt pijnstilling gekregen, dan zal de verpleegkundige je nadien vragen of het heeft geholpen. Zo kunnen we beoordelen of het persoonlijk pijnbeleid dat je arts heeft opgesteld doeltreffend is.

Per patiënt en per soort pijn streven we naar een behandeling om de pijn te voorkomen, te beheersen en op een aanvaardbaar niveau te houden. Dat geldt voor zowel acute pijn (bv. na de operatie), chronische pijn en subacute pijn die kan evolueren naar chronische pijn bij kinderen en volwassenen. Naast de behandeling met pijnstilling, sporen we ook altijd de oorzaak op van de pijn. Soms wordt pijn namelijk veroorzaakt door slechte houding of is de pijn enkel een signaal van angst of onrust.

Behandeling van pijn

Acute pijn is meestal goed te behandelen met de klassieke methodes van pijnbehandeling: pijnmedicatie onder de vorm van tabletten, klevers op de huid, inspuitingen in de spieren of onderhuids, via het infuus of via pijnpompen. Het is niet altijd mogelijk om de pijn volledig weg te nemen, maar het is erg belangrijk om pijn te verminderen tot een niveau waarop u zich comfortabel voelt.

Chronische pijnbehandeling is complex en de klassieke pijnbehandelingsmethoden helpen vaak niet meer zo goed. Volledig vrij zijn van pijn is meestal geen realistische doelstelling. Aanvaardbare pijndemping zonder al te veel bijwerkingen en een verbetering van de levenskwaliteit betekenen meestal al een belangrijke stap vooruit. De behandeling gebeurt best interdisciplinair, dit wil zeggen dat naast artsen ook andere zorgverleners zoals verpleegkundigen, psychologen en kinesitherapeuten betrokken worden.

Patiënten met complexe pijnproblemen kunnen terecht in ons pijncentrum.

Pijncentrum
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by